7 sierpnia 2017

Breakfilaktyka

Breakfilaktyka

Autorski projekt profilaktyczny ,,Breakfilaktyka” pana Damiana Sobolewskiego oraz Pawła Janika rozpoczął swoją realizację w 2016 roku. Trafił do dziesiątek szkół w całej Polsce a opinie na temat projektu są zaskakująco pozytywne.

Projekt skierowany jest do szkół, ośrodków wychowawczych oraz wszelkich placówek, pracujących z młodzieżą. Podczas projektu podejmowane są działania na podstawie form profilaktyki kreatywnej oraz arteterapii.

Celem projektu profilaktycznego jest walka z patologicznymi zjawiskami wśród młodzieży. Breakfilaktyka polega na:

- przeprowadzeniu zajęć, które trwają 80 minut

- składa się z prezentacji multimedialnej, pokazu tanecznego, świadectwa życia bez nałogów, czasu na pytania i zabaw profilaktycznych.

- przedstawieniu młodzieży jak bardzo ważna jest pasja w życiu każdego człowieka dzięki, której można budować swój charakter, realizować swoje wybrane cele czy spełniać swoje marzenia.

Rekomendacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

W dniu 06.11.2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Damianem Sobolewskim i panem Pawłem Janikiem w ramach pionierskiego projektu profilaktycznego „Breakfilaktyka".

W czasie trwania projektu terapeutyczno-profilaktycznego twórcy zaprezentowali swoją pasję jaką jest breakdance, a także poruszające świadectwo jednego z nich.

Była to niezwykła lekcja profilaktyki, wiary, walki i pasji młodego człowieka. Prowadzona jest w sposób mocno przemawiający do młodego pokolenia. Poruszenie trudnych tematów takich jak alkohol, narkotyki - w sposób otwarty pozwala na zastanowieniem się nad sensem Życia. Przestrzega przed tym co może zniszczyć i zniewolić każdego z nas.

Na uwagę zasługuje profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących. Spotkanie wywarło bardzo pozytywny odbiór zarówno na młodzieży. jak i obecnym na spotkaniu gronie pedagogicznym.

Z wielką radością pragniemy dołączyć do grona szkól wspierających tego typu zajęcia wychowawczo-profilaktyczne. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

mgr Elżbieta Sabik - Dyrektor

Zespół Szkół w Grabinach

Spotkanie z Panem Damianem Sobolewskim oraz Panem Pawłem Janikiem w ramach projektu pt. „Breakfilaktyka” odbyło się w naszej szkole w dniu 4 maja 2016 roku.

W czasie trwania projektu terapeutyczno – profilaktycznego, jego twórcy zaprezentowali w sposób bardzo ciekawy i oryginalny jakie są skutki wejścia w świat używek, alkoholu i narkotyków, a także podali konkretne sposoby przeciwdziałania i zapobiegania takim zagrożeniom.

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabinach
Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu

Prowadzący zajęcia profilaktyczne w naszej placówce Pan Damian Sobolewski - współzałożyciel grupy tanecznej Butterfly Crew działającej z ramienia Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego Moderato w sposób niezwykle obrazowy i twórczy, a przede wszystkim profesjonalny z uwzględnieniem własnych doświadczeń, przedstawił problem zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. 

mgr Dorota Kuszenin - Dyrektor
Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie

Z wielką radością pragniemy dołączyć się do grona Szkół popierających inicjatywę propagującą treści wychowawcze i profilaktyczne w ramach programu Breakfilaktyka: Radość życia wypływa z pasji.

Dnia 5 maja 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Straszęcinie i uczniowie klasy Vl szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu, w którym Pan Damian Sobolewski, wykorzystując swoje bogate doświadczenie, przekazał w interesujący i porywający sposób treści wychowawcze i profilaktyczne z zakresu uzależnień. 

mgr Alicja Błońska - Dyrektor
Publiczne Gimnazjum im. prof. dra J. Dietla w Krynicy-Zdroju 

Z wielką radością pragniemy dołączyć się do grona Szkół popierających inicjatywę propagującą treści wychowawcze i profilaktyczne w ramach programu Breakfilaktyka: Radość życia wypływa z pasji.

Pionierski projekt pod nazwą "Breakfilaktyka", realizowany przez Panów: Damiana Sobolewskiego i Pawła Janika wywarł na Naszych Podopiecznych niezapomniane wrażenie. W sposób przystępny dla Młodych Ludzi porusza on bowiem sprawy ważne i trudne. Świadectwo Pana Damiana poruszyło wiele serc, a w połączeniu z artystycznym przekazem taneczno - muzycznym, zaprezentowanym filmem i szczerymi rozmowami z Młodzieżą stanowi "nową jakość" wśród wielu działań profilaktycznych. 

mgr inż. Ewa Talanda - Z-ca Dyrektora
Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie

W dniu dzisiejszym uczniowie gimnazjum w Trzcianie wzięli udział w programie profilaktycznych pod nazwą „Breakfilaktyka" prowadzonym przez Panów Damiana Sobolewskiego i Pawła Janika. Program posiada wysoką wartość wychowawczą i profilaktyczną. Własne doświadczenie. Żywe świadectwo może zwiększyć skuteczność oddziaływania oraz dotarcia do młodzieży. Panowie bardzo łatwo nawiązują kontakt z młodzieżą. Są autentyczni i atrakcyjnie przekazują wartościowe treści.

Gorąco polecam taką formę działań wychowawczych i profilaktycznych.

mgr Andrzej Kącki - Dyrektor
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Głowaczowej

5 maja 2016 roku gimnazjaliści Zespołu Szkół im. .lana Pawła II w Głowaczowej mieli możliwość uczestniczyć w programie profilaktycznym pt. „Breakfilaktyka", który przeprowadzili Panowie Damian Sobolewski oraz Paweł Janik.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół im. Jana Pawła ll, a przede wszystkim nasi Uczniowie, uczestniczący w zajęciach programu profilaktycznego pragną gorąco podziękować za przekazaną wiedzę i poświęcony czas. Po tym, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy dzięki Państwu, jesteśmy przekonani, że pomimo różnych upadków i zakrętów życiowych zawsze można podnieść się, a co więcej -
naprawdę robić wiele dobrego.

mgr Ewa Horylecka - Dyrektor

W dniu 27 marca 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej wzięli udział w programie profilaktycznym pod nazwą „Breakfilaktyka" . Program poprowadzili Damian Sobolewski i Paweł Janik. Program ten posiada wysoką wartość wychowawczą, a żywe świadectwo skutecznie dociera do dzieci i młodzieży.

Gorąco polecam taką formę działań wychowawczych i profilaktycznych.

mgr Bożena Sekuła - Dyrektor

 

W dniu 16 V 2017 r uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dobrkowie oraz Publicznego Gimnazjum w Jaworzu Górnym uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez pana Damiana Sobolewskiego i Pawia Janika: „Radość życia wypływa z pasji" w ramach Projektu Breakfilaktyka.

Spotkanie było lekcją profilaktyki uzależnień prowadzoną w ciekawej formie. Poruszane treści, sposób prowadzenia zajęć wzbudzał duże zainteresowanie młodzieży. Przykład wzięty z życia w pełni przemawiał do uczniów, co dało się odczuć obserwując reakcje młodzieży a także słuchając jej komentarzy po spotkaniu. Młodzież słuchała z zaciekawieniem opowieści pana Damiana, brała aktywny udział w zajęciach. Doświadczenia życiowe opowiedziane przez prowadzącego zapewne staną się przestrogą przed światem narkotyków, dopalaczy, alkoholizmu i innych uzależnień. W połączeniu z występem artystycznym, projekcją filmów byia to interesująca lekcja profilaktyki. Pokaz tańca Breakdance wywołał pozytywne wrażenie. Zaprezentowany Program jest godny polecenia jako dobra forma zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

 

mgr Barbara Monica - Dyrektor

W ramach współpracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z firmą Breakfilaktyka w dniu 15.05.2017 r. W Zespole Szkół w Łękach Dolnych, odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki pt. „Radość życia wypływa z pasji”. Wzięło w nim udział 40 uczniów klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Zwierniku. Spotkanie poprowadził Pan Damian Sobolewski wraz z Panem Pawłem Janickim - tancerze krynickiej grupy breakdance Butterfly Crew.

Treści poruszane w trakcie zajęć ściśle korelowały z aktualnymi problemami i potrzebami młodzieży. Prowadzący w bardzo prowokacyjny, a jednocześnie interesujący dla uczniów sposób, ukazał jak łatwo wpaść w pułapkę uzależnień i stracić kontrolę nad własnym życiem. Ponadto stosując metodę wizualizacji, skutecznie uświadomił uczniom, jak długą drogę trzeba przejść i jak duży podjąć wysiłek, aby wyzwolić się ze szponów uzależnień.

Na uwagę zasługiwał profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzenie zajęć Pana Damiana. Duży plus stanowił fakt, iż wiedza którą przekazywał; poparta była doświadczeniem. Emocjonalny przekaz, poruszane treści oraz przykłady z własnego życia na długo pozostaną W pamięci słuchaczy. Spotkanie spełniło oczekiwania młodzieży, a prowadzący oraz tematyka ujęć są godne polecenia.

mgr Aurelia Mącior - Dyrektor