11 MAJA
DZIĘKUJ MI ZA SWOJE PROBLEMY. Gdy tylko twoje myśli zaczną krążyć wokół któregoś z nich, przynieś Mi go z dziękczynieniem, a potem poproś Mnie, abym pokazał ci wyjście z sytuacji. Dziękując Mi uwalniasz swój umysł od czarnowidztwa ,a ponieważ przenosisz wtedy uwagę na Mnie, problem blednie i przestaje być groźną przeszkodą na twojej drodze. Razem poradzimy sobie z nim-albo otwarcie stawimy mu czoła, albo odłożymy sprawę na później. Większość spraw, które pochłaniają twoje myśli, nie dotyczy teraźniejszości: wyjąłeś je zza kotary skrywającej przyszłość. Ja zaś zdejmuje je ze sceny dnia dzisiejszego i z powrotem umieszczam w przyszłości która jest ukryta przed twoimi oczami. W ich miejsce ofiarowuje ci swój Pokój, który promienieje z Mojej Obecności.
FLP 4,6;J 14,27

Ewangelia 
(J 6,55.60-69) 
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojeni”. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.
Oto Słowo Pańskie

10 MAJA 
NIE WZBRANIAJ SIĘ I NIE UCIEKAJ przed trudnościami. Nie są one dziełem przypadku. Wszelkie trudności to przygotowane specjalne błogosławieństwa, mające służyć twojemu dobru i rozwojowi. Przyjmij wszystko, co ci zsyłam, ufając ,że wykrzeszę z tego dobro. Postrzegaj problemy jako okazje do tego, aby jeszcze ufniej wspierać się na Moim ramieniu. Gdy dopada cię niepokój, potraktuj to jako przypomnienie, że bardzo Mnie potrzebujesz. Dzięki temu twoje potrzeby staną się furtką do głębokiego zaufania i większej bliskości miedzy nami. Ludzie cenią sobie samodzielność ,ale to gotowość polegania na Mnie daje obfite życie w Moim królestwie. Podziękuj Mi za trudności, które napotykasz w swoim życiu, ponieważ dzięki nim nie oddajesz pokłonu bożkowi niezależności
J 15,5,2;Kor 1,8-9;Ef 5,20

Ewangelia 
(J 6,52-59) 
Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
Oto Słowo Pańskie

8 MAJA
NIE TESKNIJ za życiem pozbawionym problemów. To nierealistyczne pragnienie, gdyż na świecie doznasz ucisku. Wieczna beztroska czeka na ciebie w niebie. Ciesz się tym dziedzictwem, którego nikt nie może ci odebrać ,i nie szukaj swojego nieba na ziemi. Rozpoczynaj każdy dzień od przewidywania możliwych problemów i proś Mnie, abym wyposażył cie we wszystko, co będzie potrzebne do stawienia im czoła. Najlepszym ekwipunkiem jest Moja żywa Obecność, Moja dłoń ,która nigdy nie puści twojej dłoni. Rozmawiaj ze Mną o wszystkim. Z lekkim sercem myśl o troskach, traktując je jako, wyzwanie, któremu razem podołamy. Pamiętaj że jestem po twojej stronie. Pamiętaj ze zwyciężyłem świat
J 16,33:Iz 41,13;Flp 4,13

Ewangelia 
(J 10,11-16) 
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Oto Słowo Pańskie

7 MAJA 
JEŚLI NAUCZYSZ SIĘ MI UFAĆ- ufać prawdziwie i całym sobą-nic nie odbierze ci Mojego Pokoju. Nawet z najtrudniejszej sytuacji może wyniknąć cos dobrego, jeśli potraktujesz ją jako okazję ćwiczenia się w zaufaniu. Tym sposobem krzyżujesz szyki siłom zła -wzrastasz w łasce za sprawą trudności, które miały ci zaszkodzić. Józef dał doskonały przykład tego Boskiego paradoksu, gdy oświadczył swoim braciom; Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro. Nie bój się tego, co może przynieść ten lub jakikolwiek inny dzień. Skup się na tym, aby Mi ufać i robić to, co jest do zrobienia. Odpręż się, świadom Moich zwierzchnich rządów nad światem. Pamiętaj, że idę przed tobą i przy tobie – każdego dnia. Nie lękaj się zła, ponieważ mogę wykrzesać dobro z każdej sytuacji, jakiej przyjdzie ci stawiać czoła
Rdz 50,20:Ps 23,4

Ewangelia 
(J 6,30-35) 
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
Oto Słowo Pańskie

 
5 MAJA
PRZYJDŹ DO MNIE po wszystko, czego potrzebujesz. Przyjdź do Mnie z dziękczynieniem, bo wdzięczność otwiera drzwi do Mojego skarbca. Będąc wdzięcznym, potwierdzasz podstawową prawdę-prawdę o tym, że jestem Dobry. Jam jest Światło, w której nie ma żadnej ciemności. Pewność, że przepełnia Mnie czysta dobroć, sprawia że czujesz się zupełnie bezpieczny. Twoje życie nie podlega kaprysom bóstwa splamionego grzechem. Odpręż się, mając świadomość, że ten który sprawuje kontrole nad twoim życiem, jest w pewni godny zaufania. Przyjdź do Mnie, pewien, że sprostam twoim oczekiwaniom. Nie ma takiej potrzeby, której nie mógłbym zaspokoić.
Ps 95,2; I 1,5
 
Ewangelia
(J 21,1-19)
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”
Oto Słowo Pańskie
 
4 MAJA
SPOTKAJ SIĘ ZE MNĄ W PORANNEJ CISZY, gdy ziemie orzeźwia rosa Mojej Obecności. Złóż Mi pokłon w świętej szacie .Śpiewaj miłosne pieśni wychwalające Moje święte Imię. Gdy ofiarowujesz Mi siebie, wzbiera w tobie Mój Duch i zalewa cie fala Boskiej Obecności .Aby zdobyć ziemskie bogactwa, trzeba zagarniać i gromadzić. Natomiast Moje bogactwa zdobywa ten, kto rezygnuje i daje. Im bardziej Mi się oddajesz i podporządkowujesz się Mojemu działaniu, tym szczodrej napełniam cie Radością niewymowna i pełna chwały.
Ps 29,2;I P 1,8
 
Ewangelia
(J 6,16-21)
Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: To Ja jestem, nie bójcie się! Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.
Oto Słowo Pańskie
 
3 MAJA
NIE MOŻESZ SŁUŻYĆ DWÓM PANOM. Jeżeli Ja jestem twoim prawdziwym Panem, Moje względy będą dla Ciebie najważniejsze. Jeśli zaś chcesz zadowolić ludzi, staniesz się ich niewolnikiem. Ludzie potrafią być wielkimi ciemiężcami, gdy dać im władze. Będąc Panem twojego życia, będę też twoją Pierwotna Miłością. Fundamentem i przyczyną twojej służby jest Moja wielka, bezwarunkowa Miłość do ciebie. Im niżej się kłaniasz tym, wyżej cie wznoszą ,przyciągając ku sobie. Pełnia radości u Mnie przyćmiewa wszelkie inne uciechy. Chce, abyś odbijał moje radosne Światło, żyjąc w coraz większej bliskości ze Mną.
MT 6,24;AP 2,4;EF 3,16-17;Ps16,11
 
Ewangelia
(J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto Słowo Pańskie
 
2 MAJA
POLEGAJ NA MNIE NIEUSTANIE, a będziesz wiódł obfite życie. Uczysz się doceniać trudne chwile, ponieważ dzięki nim coraz lepiej uświadamiasz sobie Moja Obecność. Zadania, które kiedyś budziły twój strach, stają sie doskonałą okazją do cieszenia się Moja bliskością. Gdy czujesz się zmęczony, pamiętaj że jestem twoją Siłą; czerp przyjemność z opieranie się na Mnie. Cieszy Mnie to, że zwracasz się do Mnie coraz częściej-zwłaszcza wtedy, gdy jesteś sam. Gdy przebywasz w towarzystwie innych, często zapominasz o Mojej Obecności. Strach przed tym, że mógłbyś nie zadowolić ludzi wokół czyni cię ich niewolnikiem. Wówczas to oni zajmują pierwsze miejsce w twoich myślach. Gdy tak się dzieję ,wypowiedz Szeptem Moje Imię; ten drobny akt zaufania sprawi, że znajdę się w centrum twojej świadomości, gdzie jest Moje miejsce. Gdy rozkoszujesz się błogosławieństwem Mojej bliskości, Moje życie może płynąc przez ciebie do innych. I to właśnie jest obfite życie!
Prz 29,25;J 10,10
 
Ewangelia
(J 3,31-36)
Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.
Oto Słowo Pańskie
 
1 Maj
JESTEŚ NA ŚCIEŻCE,którą dla ciebie wybrałem.W twoim życiu nic nie dzieje się przypadkowo.Tu i Teraz to współrzędne twojej codzienności.Ludzie często pozwalają na to,aby godziny przeciekały im przez palce,na wpół przeżyte.Omijają teraźniejszość, martwiąc się o przyszłość marząc o tym,aby być w lepszym miejscu i czasie. Zapominają,że są istotami,które podlegają ograniczeniom czasu i przestrzeni. Zapominają o swoim Stwórcy,który idzie za nimi tylko w chwili,która właśnie trwa. Każdy moment pulsuje Moją cudowną Obecnością dla tych,którzy są sercem przy Moim sercu.Gdy będziesz dążyć do życia w nieustannej łączności ze Mną,zaczniesz odkrywać,że po prostu nie masz czasu na zmartwienia.Wówczas Mój Duch będzie mógł swobodnie kierować twoimi krokami i poprowadzi cię drogą pokoju
ŁK 12,25-26;ŁK 1,75
 
Ewangelia
(J 3,16-21)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.
Oto Słowo Pańskie
 
30 KWIETNIA
GDY BRAKUJE CI PODSTAWOWYCH DOBR- czasu, energii lub pieniędzy- uważaj to za błogosławieństwo. Ten niedostatek jest okazją do tego, aby bez wstydu zdać się na Mnie. Gdy zaczynasz dzień, cierpiąc brak, musisz skupiać się na chwili bieżącej. I właśnie tam powinieneś żyć – w teraźniejszości ;jest to miejsce , w którym czekam na ciebie nieustannie. Świadomość niewystarczalności twoich dóbr jest wielkim błogosławieństwem , dzięki któremu uczysz się w pełni zdawać się na Mnie. Prawda jest taka, że samowystarczalność to mit utrwalany przez dumę i chwilowy sukces .Zdrowie i bogactwo mogą przepaść w jednej chwili, podobnie zresztą jako samo życie. Ciesz się brakami, mając świadomość, że pełnia Mej Mocy okazuje się w słabości
Jk 1,2;2 KOR 12,9
 
Ewangelia
(J 3,7b-15)
Jezus powiedział do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.
Oto Słowo Pańskie
 
29 KWIETNIA
UCZ SIĘ WDZIĘCZNOŚCI POD MOIM OKIEM. Najpierw uświadom sobie, że wszystko, co masz i wszystko, czym jesteś, należy do Mnie. Każdy świt jest darem, którego wcale nie musiałem ci ofiarować. Ziemia pulsuje Moimi błogosławieństwami, dając żywe świadectwo Mojej Obecności. Gdy trochę zwolnisz, znajdziesz Mnie, gdziekolwiek będziesz. Niektóre z Moich najdroższych dzieci leżą złożone choroba lub są zamknięte w więzieniach. Inne zaś z własnej woli uczą się dyscypliny bycia ze Mną sam na sam. Sekretem wdzięczności jest nauka patrzenia na wszystko z Mojej perspektywy. Mój świat jest twoją szkolną klasą. Moje Słowo jest lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce
HBR 12,28-29;Ps 119,105
 
Ewangelia
(J 12,24-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
Oto Słowo Pańskie

28 KWIETNIA
GDY WPATRUJESZ SIĘ W horyzont nadchodzącego dnia ,widzisz na swojej drodze wiele miejsc, w których będziesz zmuszony dokonać wyboru, Mnogość możliwości powoduje dezorientacja. Wróć myślami do przedsionka dzisiejszego dnia, gdzie stoję obok ciebie, z czułością przygotowując cię na to, co cię czeka. Nie możesz podejmować kilku decyzji naraz, bo każda kolejna jest zależna od poprzedniej. Zamiast kreślić mentalną mapę ścieżki prowadzącej przez dzisiejszy dzień, skup się na Mojej kochającej Obecności pryz tobie. Po drodze odpowiednio cię zaopatrzę, abyś był w stanie poradzić sobie z wszelkimi przeciwnościami. Ufaj, że dam ci wszystko, co konieczne, wtedy gdy będziesz tego potrzebował
Lm 3, 22-26;Ps 34, 9

Ewangelia 
(J 20,19-31) 
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Oto Słowo Pańskie

27 KWIETNIA
PRZYJDŹ DO MNIE z pustymi dłońmi i otwartym sercem, gotów przyjąć Moje obfite błogosławieństwa. Znam głębie i bezmiar oceanu twoich potrzeb. Twoja życiowa droga jest trudna i powoli tracisz siły. Przyjdź do Mnie po pokrzepienie. Pozwól, że napełnię cie Moją Obecnością ;Ja w tobie ty we Mnie. Moja moc najobficiej spływa na tych, którzy są słabi i zdają sobie sprawę z tego, że Mnie potrzebują. Chwiejny krok człowieka, który się na Mnie opiera ,nie jest przejawem braku wiary ,lecz furtka do Mojej Obecności
J17,20;Iz 40,29-31

Ewangelia 
(Mk 16,9-15) 
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.
Oto Słowo Pańskie

26 KWIECIEŃ
NIECH PROBLEMY będą dla ciebie niczym drabina, z której możesz zobaczyć świat w szerszej perspektywie. Moje dzieci często przemierzają życie niby we śnie, dopóki nie wpadną na przeszkodę ,która zagrodzi im drogę. Gdy napotykają problem, którego nie da się rozwiązać natychmiast, twoja reakcja powiedzie cię albo w gore albo w dół. Możesz rzucić się na przeszkodę z poczuciem urazu i krzywdy- wówczas wpadniesz w otchłań użalania się nad sobą. Ten sam problem może stać się drabina, na która się wdrapujesz, aby zobaczyć świat z Mojej perspektywy. Wtedy okaże się że przeszkoda, która cię zatrzyma, to tylko nieznaczny chwilowy ucisk. Gdy już będziesz na górze będziesz mógł w ogóle odwrócić od niej wzrok. Zwróć sie ku Mnie i zobacz Światłość Mojej Obecności ,która cie opromienia
2 Kor 4,16-18;Ps 89,16

Ewangelia 
(J 21,1-14) 
Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał
Oto Słowo Pańskie

25 KWIETNIA
SZUKAJ MNIE WZROKIEM, przeprawiając się przez dzisiejszy dzień .Tak jak wirujące baletnica, która musi wracać, spojrzeniem w jeden punkt ,aby zachować równowagę, tak i ty powinieneś co chwile spoglądać na Mnie. Twoja sytuacja ciągle się zmienia, a świat wokół zdaje się wirować. Jeśli chcesz zachować równowagę, patrz na Mnie Tego, który nie zmienia się nigdy. Jeśli będziesz zbyt długo przyglądał się światu dookoła, zakręci ci się w głowie i stracisz orientacje. Patrz na Mnie i pokrzepiaj się w Mojej Obecności ,a twoje kroki będą miarowe i pewne
Hbr.12,2 Ps102,27

Ewangelia 
(Łk 24, 35-48) 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: “Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: “Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: “Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: “To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: “Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.
Oto Słowo Pańskie

 
24 KWIETNIA
ODPOCZNIJ W SPOKOJNEJ PRZESTRZENI, jaką jest Moja Obecność, a Ja przygotuje cie na ten dzień. Czekaj na Mnie z głęboką ufnością, opromieniony blaskiem Mojej łaski. Zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga. Możesz Mi ufać zarówno czynnie ,jak i biernie. Kiedy odpoczywasz w Mojej obecności skupiając na Mnie swoje myśli, buduje miedzy nami więzi zaufania. Jeśli chcesz ufać aktywnie, musisz dawać Mi dowody swojej ufności w obliczu rożnych życiowych zdarzeń. Jestem z tobą w każdej chwili, więc nie masz powodu do strachu. Twój lek często znajduje wyraz w przesadnej skłonności do planowania. Twój umysł tak nawykł do tego sposobu myślenia ,że dopiero teraz zaczynasz zdawać sobie sprawę z siły tej skłonności i tego, jak zło wpływa na naszą bliskość. Gdy tylko uświadomisz sobie, że znów zbaczasz na te dobrze wydeptana ścieżkę okaż skruchę i oprzyj się swojej skłonności. Wróć do Mnie, który zawsze czekam na ciebie w chwili, która właśnie trwa. Przyjmę cie z powrotem bez potępienia.
Ps 46,11;Rz 8,1
 
Ewangelia
(Łk 24,13-35)
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
Oto Słowo Boże

23 KWIECIEŃ 
PATRZ NA MNIE. ZWRACAJ SIĘ DO Mnie nie tylko po wskazówki , ale też zgoda na podjęcie określonego działania. Jeśli gdzieś cie poprowadzę, zawsze wcześniej zaopatruje cie we wszystko , czego będziesz potrzebował. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyś w każdej sytuacji szukał Mojej woli. Na świecie jest wiele wypalonych chrześcijan, którzy myślą, że więcej znaczy lepiej, i uważają ,że mówienie “nie” jest wbrew zasady duchowym. Aby poznać Moja wole, musisz spędzić ze Mną czas, ciesząc się Moja Obecnością. Nie jest to uciążliwy obowiązek, lecz wspaniały przywilej. Pokaże ci ścieżkę życia pełnej radości u Mojego boku i rozkosze na wieki po Mojej prawicy 
Ps141,8; Ps 16,11

Ewangelia 
(J 20, 11-18) 
Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: “Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: “Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położonoę. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: “Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: “Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę”. Jezus rzekł do niej: “Mario!” A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: “Rabbuni” , to znaczy: Mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: “Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: “Widziałam Pana”, i co jej powiedział.
Oto Słowo Pańskie

 
22 KWIECIEŃ
SŁUCHAJ MNIE NIEUSTANNIE. Mam ci tak wiele do przekazania ; tyle osób i spraw należy otoczyć modlitwą. Tłumiąc wszelkie rozproszenia przy pomocy Mojego Ducha, uczę cie coraz bardziej skupiać uwagę na Mnie. Idź ze Mną w świętym zaufaniu i zamiast starać się dostosowywać wszystko do swoich planów, żywo reagując na Moje inicjatywy. Umarłem , aby cie uwolnić , a to wiąże się z wolnością od kompulsywnego planowania. Gdy w twojej głowie wirują tysiące myśli, nie jesteś w stanie usłyszeć Mojego głosu. A umysł zaprzątnięty planami oddaje hołd bożkowi kontroli. Porzuć bałwochwalstwo i ponownie zwróć się ku Mnie. Słuchaj Mnie i żyj w obfitości!
J8,36; Prz19,21;J10,27
 
Ewangelia
(Mt 28,8-15)
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.
Oto słowo Pańskie
 
21 KWIETNIA
POZWÓL MI PRZEJĄĆ KONTROLE NAD TWOIM UMYSŁEM. Umysł to najbardziej niespokojna, niezdyscyplinowana cześć istoty ludzkiej. Już dawno nauczyłeś się panować nad swoim językiem, ale twoje myśli wciąż stawiają opór twojej woli i skłaniają się przeciwko Mnie. Ponieważ człowiek stanowi ukoronowanie działa stworzenia, ludzki umysł jest cudownie skomplikowany. Zaryzykowałem wszystko, dając ci swobodę samodzielnego myślenia. To Boski przywilej, który już zawsze będzie odróżniał cie od zwierząt i maszyn. Uczyniłem się na Mój obraz ,niebezpiecznie bliskim bóstwu. Chodź odkupiłem cie własna krwią, twój umysł pozostaje ostatnim bastionem rebelii. Otwórz się na Moją promienna Obecność, niech Moje Światło przeniknie twoje myśli. Gdy Mój Duch panuje nad twoim umysłem, napełniasz się Życiem i Pokojem
Rdz1,26-27; Rz8,6
 
 
Ewangelia
(J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
Oto Słowo Pańskie
 
20 KWIECIEŃ
NIE LĘKAJ SIĘ, ponieważ jestem z tobą. Usłysz, jak mówię do twojego niespokojnego serca; Umilknij, ucisz się. Bez względu na to, co się stanie, nie opuszcza cię i nie porzucę. Niech to zapewnienie przeniknie twój umysł i serce, aż wybuchniesz wielka Radością. Choćby waliła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza, nie masz powodu do strachu! Media niezmordowanie przekazują złe wieści-na śniadanie, obiad i kolacje. Jeśli będziesz żywił się strawą, która ci serwują, szybko zrobi ci się niedobrze. Zamiast koncentrować się na transmisjach wciąż nowych wiadomości, dostrój się do żywego słowa- Tego ,kiedy jest zawsze takie samo. Jeśli Pismo przeniknie twój umysł i twoje serce ,będziesz pokonywał drogę Życia pewnym, miarowym krokiem. Chodź nie wiesz ,co wydarzy się jutro, możesz być absolutnie pewien ostatecznego celu swojej podróży. Ująłem cie za prawice i przyjmę cie na koniec do chwały
Mi 4,39; PWT 31,6; Ps 46,3;Ps73,23-2
 
Ewangelia
(Łk 24,1-12)
W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: “Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: “Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.
Oto Słowo Bożę
 
19 KWIETNIA
KOCHAM CIE bez względu na to, jak się spisujesz. Czasem czujesz niepokój, zastanawiając się czy postępujesz na tyle dobrze, aby być godnym Mojej Miłości. Odpowiedz na to pytanie zawsze brzmi “nie”, bez względu na to, jak wzorowe jest twoje zachowanie. Twoje uczynki i Moja Miłość to dwie zupełnie rożne kwestie. Ukochałem cie wiekuista miłością, która płynie z wieczności, nie znając granic i nie stawiając warunków. Okryłem cie płaszczem sprawiedliwości na wieki-nic i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Dlatego właśnie twoje osiągnięcia jako chrześcijanina nie maja żadnego wpływu na miłość, jaką cie darze. Zresztą nie potrafisz nawet dokładnie ocenić ,jak ci idzie. Zawężona ludzka perspektywa i nieustanne zmiany której podlega twoje ciało, wypaczają twój osad. Przynieś Mi swój niepokój o własne sprawowanie ,a w jego miejsce przyjmij Moja nieprzemijająca Miłość. Staraj się nieustannie pamiętać o Mojej kochającej Obecności, która towarzyszy ci we wszystkim, co robisz , a ja pokieruje twoimi krokami.
JR 31,3: Iz 61,10;Ps 31,17; Ps 107,8
 
Ewangelia
(J 18,1-19,42)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana
 
 
 
18 KWIECIEŃ
NIEUSTANNIE OFIAROWUJE CI SWÓJ POKÓJ. Płynie on szerokim strumieniem z tronu łaski. Podobnie jak Izraelici nie mogli poczynić zapasów manny, tak i ty nie możesz poczynić zapasów Pokoju. Konieczność codziennego zbierania manny nie pozwalała Izraelitom zapomnieć o tym, że są ode Mnie całkowicie zależni. Tobie również daje tylko tyle spokoju, ile w danej chwili potrzebujesz. Czynie to, gdy przychodzisz do Mnie w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Gdybym ofiarował ci nieprzemijający pokój, który w żaden sposób nie wiązałby się z Moja Obecnością, mógłbyś wpaść w pułapkę samowystarczalności. Oby tak się nigdy nie stało. Stworzyłem cie tak, abyś potrzebował Mnie w każdej chwili. W miarę jak jesteś coraz bardziej świadom tego ,jak bardzo Mnie potrzebujesz, rośnie tez twoje przekonanie o całkowitej wystarczalności Moich dóbr. Mogę zaspokoić każda twoja potrzebę, ani odrobinę nie uszczuplając przy tym swoich zasobów. Przybliż się z ufnością do tronu łaski, przyjmując Mój pokój z wdzięcznym sercem.
WJ 16,14-20 FLP 4,6-7.19 Hbr 4,16
 
Ewangelia
(J 13,1-15)
Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
Oto Słowo Pańskie
 
17 KWIECIEN
UCZĘ CIĘ STAŁOŚCI. Zbyt wiele rzeczy sprawia, że tracisz Mnie z oczu. Wiem ze żyjesz w świecie obrazów i dźwięków , ale nie powinieneś być niewolnikiem tych bodźców. Możesz patrzeć na Mnie w każdej sytuacji, bez względu na to co się dzieje. I właśnie takiej stałości dla ciebie pragnę. Nie zbaczaj ze swojej drogi, gdy zdarzy się coś niespodziewanego. Reaguj ze spokojem i pewnością ,pamiętając , że jestem z tobą. Gdy tylko coś przykuje twoja uwagę, porozmawiaj ze Mną o tym. Dzięki temu będę dzielił z tobą radości i problemy; pomogę ci poradzić sobie ze wszystkim, cokolwiek się zdarzy. Właśnie w ten sposób żyje w tobie i poprzez ciebie działam. To droga pokoju.
Ps 112,7 IZ 41,10
 
Ewangelia
(Mt 26,14-25)
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty.
Oto Słowo Pańskie

16 KWIECIEŃ 
WZYWAM CIE DO życia pełnego wdzięczności. Chce, aby każda chwila twojej wędrówki była przesycona dziękczynieniem. Podstawą twojej wdzięczności jest Moja zwierzchnia władza Jestem Stworzycielem i Zarządcą wszechświata. Niebo i ziemia są pełne Mojej chwalebnej Obecności. Gdy pozwalasz sobie na krytykę lub narzekanie, zachowujesz się tak, jakbyś myślał, że sam potrafiłbyś zarządzać światem lepiej niż Ja. Patrzysz na wszystko ze swojej ograniczonej ludzkiej perspektywy i dlatego może ci się wydawać, że podejmuje niewłaściwe decyzje jako Zarządca. Gdybym odsłonił kurtynę i pozwolił ci zajrzeć do królestwa niebieskiego ,zrozumiałbyś o wiele więcej. Jednak stworzyłem cię tak , abyś postępował według wiary, a nie dzięki widzeniu. Z czułością chronię cię przed poznaniem przyszłości i wejrzeniem do świata duchów. Uznaj Moją zwierzchność ,dziękując Mi w każdym położeniu
Iz6,3:2 Kor 5,7 Tes 5,18

Ewangelia 
(J 13,21-33.36-38) 
Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.
Oto Słowo Pańskie

15 KWIETNIA 
Miej ufność i się nie lękaj. Masz wrażanie, że wiele rzeczy wymyka się spod twojej kontroli. Codziennie sprawy nie toczą się tak, jak powinny. Czujesz się bezpieczniej ,gdy twoje życie jest przewidywalne. Pozwól , ze wprowadzę cię na skale wyższą od ciebie i wszystkiego , co widzisz wokół. Schroń się pod osłoną Moich skrzydeł, gdzie jesteś w pełni bezpieczny. Gdy coś wybije cię ze znanego rytmy codzienności ,ściskaj mocno Moją rękę i szukaj okazji do rozwoju. Zamiast ubolewać nad utratą wygody, przyjmij wyznanie tego ,co nowe. Prowadzę cie z chwały w chwale, czyniąc cie zdolnym wejść do Mojego królestwa. Powiedz “tak” Mojemu działaniu w twoim życiu. Mniej ufność i się nie lękaj
Iz12,2; Ps 61,3-5;aktor 3,18

Ewangelia 
(J 12,1-11) 
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. Wielki tłum żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od żydów i uwierzyło w Jezusa.
Słowo Pańskie

14 KWIECIEŃ
NIEBO to zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość. Gdy idziesz ścieżka życia, trzymając Mnie za rękę, już na ziemi doświadczasz istoty raju: Mojej bliskości. Wiele śladów nieba możesz też dostrzec wzdłuż drogi, ponieważ cała ziemia promienieje Moja Obecnością. Migotliwe światło słoneczne budzi twoje serce, łagodnie przypominając ci o Moim olśniewającym Blasku. Ptaki i kwiaty, drzewa i chmury każą ci wychwalać Moje święte Imię. Miej oczy i uszy szeroko otwarte przez cała nasza wspólna podróż. U kresu twojej życiowej ścieżki jest brama do nieba. Tylko Ja wiem, kiedy dotrzesz do celu, ale przygotowuje cie na te chwile na każdym kroku. Absolutna pewność tego ,ze w niebie czeka na ciebie twój dom , daje ci pokój i radość ,dzięki czemu łatwiej ci znosić trudy podróży. Wiesz ,ze dotrzesz do domu na czas -nie za pozno i nie za wcześnie. Niech nadzieja nieba dodaje ci sil ,gdy idziesz ze Mną ścieżka życia
1kor 15,20-23; Hbr 6,19

Ewangelia 
(Łk 22,14-23,56) 
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa
według świętego Łukasza.
Oto słowo Pańskie

13 KWIECIEŃ
Gdy Nie Daje Ci żadnych konkretnych wskazówek ,zostań tam , gdzie jesteś. Skup się na swoich codziennych zadaniach ze świadomością ,że jestem przy tobie nieustannie. Gdy działasz z myślą o Mnie, opromienia cię Radość płynąca z Mojej Obecności. W ten sposób zapraszasz Mnie do każdej sfery swojego życia. Gdy współpracujesz ze mną we wszystkim, Moje życie łączy się z twoim. Jest to sekret nie tylko radosnej, ale też zwycięskiej egzystencji. Stworzyłem cię z myślą , abyś polegał na Mnie w każdej chwili , świadom , że beze Mnie nic nie możesz uczynić. Bądź wdzięczny za spokojne dni, gdy zdaje ci się , że nic wielkiego się nie dzieje. Nie czuj się znudzony brakiem wydarzeń i uniesień ; wykorzystaj czas rutyny na szukanie Mojego Oblicza. To działanie , chodź niewidoczne, ma ogromne znaczenie w królestwie duchowym. A oprócz tego zsyłam ci wiele błogosławieństw, gdy z ufnością przemierzasz ze Mną korytarze codzienności.
Kol 3,23 J 15,5 Ps 105,4

Ewangelia 
(J 11,45-57) 
Wielu spośród żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.
Oto słowo Pańskie

 
12 KWIECIEŃ
ZAUFANIE to wybór, którego dokonujesz w każdej chwili. Mój lud nie zawsze to rozumiał .Gdy dokonywałem cudów na pustyni, Moje wybrane dzieci miały do Mnie wielkie zaufanie -ale tylko przez chwile. Wkrótce znów znaczyły narzekać ,wystawiając Moja cierpliwość ma wielka próbę. Czy z tobą nie jest podobnie ?Ufasz Mi, gdy wszystko dobrze się układa i widzisz , że działam dla twojego dobra. Ten rodzaj ufności płynie swobodnie i nie wymaga żadnego wysiłku. Gdy zaś cos pójdzie nie po twojej myślisz, zaufanie zwalnia bieg i zamiera. Stajesz wtedy przed wyborem; albo świadomie obdarzysz Mnie zaufaniem ,albo podniesiesz bunt ,oburzając się na to , jak z tobą postępuje. Ten wybór jest niczym rozwidlenie dróg. Zostań ze Mną na ścieżce życia i ciesz się Moja Obecnością. Wybierz ufność bez względu na okoliczności
WJ 15,22-25 Ps 31,15
 
Ewangelia
(J 10,31-42)
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.
Oto słowo Pańskie
 
11 KWIECIEŃ;
OTO JEST DZIEŃ ,KTÓRY JA UCZYNIŁEM .Raduj się zen i wesel. Rozpocznij ten dzień z otwartymi dłońmi wiary, gotów przyjąć wszystko, czym wypełnię ten epizod twojego życia. Uważaj, aby na nic nie narzekać, nawet na pogodę ,bo to Ja jestem Autorem wszystkiego ,co ci się przydarza. Najlepszym sposobem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jest dziękowanie Mi za nie. Ten akt wiary uwalnia cie od niechęci ,a Mnie pozwala działać i obracać sytuacje na twoja korzyść. Aby radować się dzisiejszym dniem, musisz nim żyć. Wiedziałem, co robię ,dzieląc dobę na dwadzieścia cztery części. Rozumiem człowiecza kruchość i wiem, że jesteś w stanie udźwignąć na swych barkach tylko jeden dzień. Nie martw się o jutro i nie tkwij w przeszłości. Moja Obecność właśnie dziś odsłania przed tobą obfitość Życia.
Ps 118,24 ;FLP 3,13-14
 
Ewangelia
(J 8,51-59)
Jezus powiedział do żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy – kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał /go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
Oto Słowo Pańskie
 
10 KWIECIEŃ:
“UFAJ MI W KAŻDEJ NAJDROBNIEJSZEJ SPRAWIE. Nic w Moim Królestwie nie jest przypadkowe. Z tymi, którzy Mnie miłują, współdziałam we wszystkim dla ich dobra. Zamiast analizować złożoność Mojego planu, spożytkuj energię na to, aby Mi dziękować i ufać bez względu na okoliczności. Gdy wędrujesz ze Mną, nic nie idzie na marne. Nawet twoje błędy i grzechy mogą stać się czymś, co prowadzi do dobrego, za sprawą przemieniającej mocy Mojej łaski. Gdy wciąż jeszcze otaczała cię ciemność, zacząłem opromieniać twoje splamione grzechem życie Światłem Mojej Obecności. W końcu wydobyłem cię z kałuży błota i wezwałem do przedziwnego swojego Światła, Oddałem za ciebie swoje Życie, więc możesz Mi ufać w każdej sprawie.”
Jr 17,7 Rz 8,28 Ps 40,3 I P 2,9
 
Ewangelia
(J 8,31-42)
Jezus powiedział do żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.
Oto Słowo Pańskie
 
9 KWIECIEŃ
“JESTEŚ MÓJ NA WIEKI; nic nie zdoła cię odłączyć od Mojej Miłości. Ponieważ zainwestowałem w ciebie swoje życie, bądź pewien, że się tobą zaopiekuję. Gdy twój umysł jest na jałowym biegu i myśli płyną swobodnie, często czujesz się niespokojny i samotny. Koncentrujesz się wówczas na rozwiązywaniu problemów. Aby wrzucić wyższy bieg, musisz po prostu zwrócić się do Mnie, przynosząc Mi siebie i swoje problemy. W Świetle Mojej Obecności uzmysławiasz sobie, że nigdy nie jesteś sam, i wiele twoich zmartwień natychmiast znika. Niektóre z nich mogą pozostać, ale staną się mniej ważne niż Ja i relacja, z której możesz czerpać do woli. W każdej chwili swojego życia stoisz przed wyborem: albo będziesz doświadczał Mojej Obecności, albo problemów.”
Rz 8,38-39 Wj 33,14
 
Ewangelia
(J 8,21-30)
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do Niego żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie? A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
 
8 KWIECIEŃ:
“JESTEM Z TOBĄ I DLA CIEBIE jako twój nieodłączny Towarzysz i Zbawiciel. Pytanie tylko, czy ty jesteś ze Mną i dla Mnie. Ja nigdy cię nie opuszczam, ale ty możesz Mnie “opuścić”, ignorując Mnie. Oddalasz się ode Mnie, gdy myślisz lub zachowujesz się tak, jakby Mnie przy tobie nie było. Wiesz już, gdzie tkwi problem, gdy odczuwasz dystans w naszej relacji. Moja Miłość do ciebie jest niezmienna: jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To ty zmieniasz się jak piaskowe wydmy, pozwalając, aby życie rzucało cię raz tu, raz tam. Gdy czujesz, że się ode Mnie oddalasz, wymów szeptem Moje Imię. Ta prosta czynność, dokonana z dziecięcą ufnością, otwiera twoje serce na Moją Obecność. Mów do Mnie czule i przygotuj się na przyjęcie Mojej Miłości, która płynie i będzie wiecznie płynąć z krzyża. Raduję się, gdy otwierasz się na Moją kochającą Obecność.”
Rdz 28,15 Prz 8,31 Hbr 13,8
 
Ewangelia
(J 8, 12-20)
Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami “Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Rzekli do Niego faryzeusze: “Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe”. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: “Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał”. Na to powiedzieli Mu: “Gdzież jest twój Ojciec?” Jezus odpowiedział: “Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca”. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
Oto Słowo Pańskie

7 KWIECIEŃ: 
“JA JESTEM GARNCARZEM; ty jesteś gliną. Odlałem twoją formę jeszcze przed stworzeniem świata. Przygotowuję wydarzenia każdego dnia w taki sposób, aby uczynić cię takim, jakim sobie ciebie zamyśliłem. Moja wieczna Miłość działa w twoim życiu nieustannie. Zdarzają się dni, kiedy twoja i Moja wola płyną razem w jednym kierunku. Gdy tak się dzieje, masz poczucie, że sprawujesz kontrolę nad swoim życiem. Kiedy indziej wydaje ci się, ze płyniesz w górę rzeki, pod prąd Moich celów. W takich chwilach powinieneś się zatrzymać i poszukać Mojego Oblicza. Opór, który czujesz, może pochodzić zarówno ode Mnie, jak i od złego. Rozmawiaj ze Mną o tym, czego doświadczasz. Podążaj za Moim Duchem, On przeprowadzi cię przez zdradzieckie wody. Gdy płyniesz ze Mną wzburzonym strumieniem, niech zdarzenia formują cię takim, jakim chcę cię widzieć. Przez cały dzień mów “tak” swojemu Garncarzowi.” 
Iz 64,8 Ps 27,8

Ewangelia 
(J 8,1-11) 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Oto Słowo Pańskie

 
6 KWIECIEŃ
“ZŁÓŻ MI OFIARĘ dziękczynną. Niczego nie traktuj jako rzeczy oczywistej – nawet wschodu słońca. Zanim szatan skusił Ewę w rajskim ogrodzie, wdzięczność była tak naturalna jak oddychanie. Diabeł zwrócił uwagę Ewy na jedyną zakazaną rzecz w całym ogrodzie. Raj był pełen soczystych, apetycznych owoców, ale Ewa – zamiast dziękować za obfitość tego, co dostępne – skupiła się na tej jednej rzeczy, której nie mogła mieć. Koncentrując się na tym, co było jej zabronione, straciła jasność umysłu i uległa pokusie. Ty także tracisz jasność umysłu, gdy skupiasz się na nieprzyjemnych sytuacjach i na tym, czego ci brakuje. Nie doceniasz życia, zbawienia, słońca, kwiatów i wielu innych Moich darów. Doszukujesz się usterek i nie jesteś w stanie cieszyć się życiem, dopóki nie zostaną „naprawione”. Gdy myślisz o Mnie z wdzięcznością, Światło Mojej Obecności wypełnia cię i coraz bardziej cię odmienia. Ćwicz się w dziękczynieniu, a będziesz kroczył ze Mną w Światłości.”
Ps 116,17 Rdz 3,2-6 I J 1,7
 
Ewangelia
(J 7,40-53)
Wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się – każdy do swego domu.
Oto Słowo Pańskie
 
5 KWIECIEŃ
“PRZYJMIJ Moją Miłość, Radość i Pokój – pełne Chwały podarunki zrodzone z Mojej Obecności. Choć jesteś glinianym naczyniem, stworzyłem cię tak, abyś wypełniał się niebiańską materią. Twoja słabość nie jest przeszkodą dla Mojego Ducha; przeciwnie – sprawia, że Moja Moc świeci jeszcze jaśniej. Przemierzając dzisiejszy dzień, ufaj, że w każdej chwili będę dawał ci siły, których potrzebujesz. Nie marnuj energii na zastanawianie sie nad tym, czy uda ci się sprostać dzisiejszej wędrówce. Masz w sobie Mojego Ducha, więc jesteś w stanie bez trudu poradzić sobie ze wszystkim, co możesz spotkać na swojej drodze. Oto, skąd powinieneś czerpać pewność! W ciszy (spotkania ze Mną sam na sam) i ufności (poleganiu na Moim dostatku) leży twoja siła.”
2 Kor 4,7 Iz 30,15
 
Ewangelia
(J 7,1-2.10.25-30)
Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał. Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
Oto Słowo Pańskie
 
4 KWIECIEŃ
SPOTYKAM SIĘ Z TOB Ą w cichości twojego ducha. Właśnie tam pragnę z tobą obcować. Osoby, które pozostają otwarte na Moją Obecność, są mi niezwykle drogie. Moje oczy obiegają całą ziemię, wypatrując tych, którzy Mnie szukają. Widzę, że próbujesz Mnie znaleźć, owocem naszych wzajemnych poszukiwań jest poczucie radosnego spełnienia.
W dzisiejszym uzależnionym od pędu i hałasu świecie cichość ducha staje się rzadkością. Cieszy Mnie, że pragniesz stworzyć spokojną przestrzeń dla naszych spotkań. Nie daj się zniechęcić przeciwnościom, które stają ci na drodze. Obserwuję wszystkie twoje starania i każda twoja próba znalezienia Mojego Oblicza Mnie uszczęśliwia.
ZA 2,13, 2 KRN 16,9, PS 23, 2-3
 
Ewangelia
(J 5,31-47)
Jezus powiedział do Żydów: Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?
Oto Słowo Pańskie
 
3 KWIECIEŃ
“WE MNIE MASZ WSZYSTKO. We Mnie osiągasz pełnię. Możesz doświadczać Mnie jeszcze intensywniej dzięki temu, że oczyszczam twoje serce ze śmieci i zanieczyszczeń. gdy pragniesz Mnie mocniej z każdym dniem, inne pragnienia stopniowo tracą na sile. Pragnąc Mnie, wybierasz najlepsze możliwe życie, bo jestem nieskończony i zawsze na wyciągnięcie ręki. Nie ma takiej potrzeby, której nie mógłbym zaspokoić. W końcu stworzyłem ciebie i wszystko, co istnieje. Świat w dalszym ciągu jest na każde Moje skinienie, choć często tego nie widać. Nie daj się zwieść pozorom. To, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.”
Ef 3,20 2 Kor 4,
 
Ewangelia
(J 5,17-30)
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
Oto Słowo Pańskie
 
2 KWIECIEŃ
“OBIECAŁEM, że zaspokoję każdą twoją potrzebę według swojego bogactwa. Twoją najgłębszą, nieustanną potrzebą jest Mój Pokój. Zasiałem Pokój w ogrodzie twojego serca, gdzie mieszkam. Ale rosną tam również chwasty: duma, zmartwienia, egoizm, zwątpienie. Jestem Ogrodnikiem i pracuję nad tym, aby wyrwać te chwasty z twojego serca. Robię to na rożne sposoby. Gdy trwasz ze Mną w ciszy, napełniam twoje serce Światłem Mojej Obecności. W jego niebiańskich promieniach Pokój rośnie bujnie, a chwasty usychają. Zsyłam ci też rozmaite próby. Gdy ufasz Mi w obliczu trosk, Pokój rozkwita, a chwasty umierają. Podziękuj Mi za trudne sytuacje; Pokój, jaki mogą przynieść, z nawiązką wynagradza wszelkie próby, które musisz przetrwać.”
Flp 4,19 2 Kor 4,17
 
Ewangelia
(J 5, 1-16)
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i chodź! Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.
Oto Słowo Pańskie
 
1 KWIECIEŃ
“WZYWAM CIĘ do życia w nieustannej łączności ze Mną. Podstawowe ćwiczenie obejmuje naukę wznoszenia się ponad to, co cię spotyka – nawet w chaosie codziennych spraw. Pragniesz wieść prostsze życie, aby nasze porozumienie było nieprzerwane. Ale ja wzywam cię do tego, abyś porzucił fantazję o uporządkowanym świecie. Przyjmij go takim, jaki jest, i szukaj Mnie pośród wszystkiego, co cię spotyka. Rozmawiaj ze Mną o tym, czego doświadczasz w ciągu dnia, także o uczuciach. Pamiętaj, że twoim podstawowym celem nie jest kontrolowanie i naprawianie wszystkiego wokół; twoim podstawowym celem jest łączność ze Mną. Udany dzień to taki, w którym pozostawałeś ze Mną w kontakcie, nawet jeśli nie zdążyłeś wykonać wszystkich swoich zadań. Nie pozwól, aby lista spraw do załatwienia (spisana czy pamięciowa) stała się bożkiem kierującym twoim życiem. Lepiej poproś Mojego Ducha, aby cię prowadził krok po kroku. Dzięki Niemu będziesz blisko Mnie.”
I Tes 5,17 Prz 3,6
 
Ewangelia
(J 4,43-54)
Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
Oto Słowo Pańskie
 
31 Marca
Skosztuj i zobacz ,jak Jestem dobry. Im lepiej Mnie znasz, tym lepiej znasz też Moja dobroć. Jam jest Żyjący, który cie widzi i chce uczestniczyć w twoim życiu. Udzielam ci lekcji ,abyś potrafił odnaleźć Mnie w każdej chwili i stawał się kanałem, przez który płynie Moja kochająca Obecność. Bywa, że Moje błogosławieństwa spływają na ciebie w tajemniczy sposób; poprzez ból i kłopoty. W takich chwilach możesz znać Moją dobroć tylko dzięki swemu do Mnie zaufaniu. Rozum cię zawiedzie, ale ufność nie pozwoli ci się ode Mnie odsunąć. Podziękuj Mi za dar Mojego Pokoju –dar tak ogromny, że nie jesteś w stanie ogarnąć go umysłem. Gdy po zmartwychwstaniu ukazałem się swoim uczniom, najpierw przekazałem im znak Pokoju. Wiedziałem, że chcą ukoić lęki i oczyścić umysł-tego było im trzeba najbardziej. Tobie też chcę przekazać znak Pokoju ,znam bowiem twoje niespokojne myśli. Słuchaj Mnie! Ucisz inne głosy, aby słyszeć Mnie wyraźniej. Stworzyłem cię, abyś trwał w Pokoju przez Cały dzień, codziennie. Zbliż się do Mnie; przyjmij Mój Pokój
Ps 34,9;Rdz 16,13-14’
 
Ewangelia
(Łk 15, 1-3.11-32)
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: “Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: “Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.
Oto słowo Pańskie
 
30 Marca
Troszczę się o ciebie. Ufaj Mi w każdej chwili. Ufaj Mi w każdej sytuacji. Ufaj Mi z całego serca. Gdy jesteś wyczerpany i wszystko zdaje się iść nie tak, jak powinno. Zawsze możesz wypowiedzieć te trzy słowa ‘’Ufam Ci Jezu’’. W ten sposób oddajesz mi kontrolę nad swoimi sprawami i chronisz sie w Moich wiecznych ramionach. Przygotowuję wszystkie wydarzenia dnia dzisiejszego, jeszcze zanim wstaniesz z łóżka. Codziennie masz wiele okazji, aby zbliżać się do Mnie i uczyć się kroczyć Moimi ścieżkami. Przejawy Mojej Obecności mogą rozjaśnić nawet najbardziej ponury dzień, gdy masz oczy, które naprawdę widzą. Szukaj Mnie jak ukrytego skarbu. Znajdziesz Mnie
Prz 3,5;Pwt 33,27;Jr 29,13-14
 
Ewangelia
(Łk 18, 9-14)
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: “Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.
Oto słowo Pańskie
 
29 Marca
Przestań wyprzedzać fakty. Zaakceptuj ograniczenia związane z tym, że żyjesz dniem dzisiejszym. Gdy coś przyjdzie ci do głowy, zapytaj Mnie, czy jest to częścią planu na dziś. Jeśli nie, zostaw to w Moich rękach i przystąp do wykonywania bieżących obowiązków. Gdy postępujesz w ten sposób, w twoim życiu panuje piękna prostota; wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy.
Życie w bliskości ze Mną nie jest skomplikowane ani przygniecione ciężarem nieistotnych spraw. Kiedy koncentrujesz się na Mojej Obecności, wiele z tego, co niegdyś cię trapiło, traci nad tobą władzę. Choć świat wokół ciebie jest chaotyczny i zagmatwany, pamiętaj, że Jam zwyciężył świat. Powiedziałem ci to, abyś miał we Mnie Pokój
Koh 3,1;J 16,33
 
Ewangelia
(Mk 12, 28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: “Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: “Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: “Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: “Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Oto Słowo Pańskie
 
28 Marca
Jestem Bogiem, który daje. daje i daje. Gdy umarłem za ciebie na krzyżu, nie zachowałem nic dla Siebie, wylałem swoje Życie w ofiarniczej posłudze. Ponieważ dawanie jest wpisane w Moją naturę. szukam ludzi, którzy są w stanie przyjąć absolutnie wszystko, co chcę im ofiarować. Aby pogłębić naszą relację, potrzebujesz dwóch rzeczy; otwartości na Moje działanie i czujności. Gdy jesteś otwarty na Moje działanie. Pozwalasz ,aby Moje obfite bogactwa wniknęły w najgłębsze zakamarki twojej istoty. Gdy jesteś czujny, nie odrywasz ode Mnie wzroku i szukasz Mnie w Każdej chwili swojego życia. Stały umysł, jak ujął to prorok Izajasz, to ,cel możliwy do osiągnięcia .Dzięki swojej czujności otrzymujesz chwalebny prezent; Mój doskonały Pokój
FLP 2,17;Iż 26,3
Ewangelia
(Łk 11, 14-23)
Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: “Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: “Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza
Oto Słowo Pańskie
 

27 Marca

Trwaj w Mojej obecności,mimo że niezliczone zadania usilnie domagają się twojej uwagi.Nie ma nic ważniejszego od naszych spotkań.Gdy trwasz w Mojej Obecności,dokonuję w tobie swojego najwspanialszego dzieła:przemieniam cię przez odnowe twojego umysłu.Jeśli skrócisz nasze spotkanie,możesz rzucić się w wir niepotrzebnych działań, tracąc przy tym bogactwo tego,co dla ciebie przygotowałem.Nie szukaj Mnie tylko dlatego,że mogę ci wiele dać.Pamiętaj,że Ja,Darczyńca,Jestem nieskończenie wspanialszy niż jakikolwiek z Moich darów.Choć raduje Mnie zsyłania błogosławieństw Moim dzieciom,zasmuca Mnie,gdy Moje dary stają się bożkami w ich sercach.Bożkiem może być wszystko,co odwraca twoją uwagę ode Mnie-twojej pierwotnej Miłości.Jeśli jestem największym pragnieniem twojego życia,bałwochwalstwo ci nie zagraża.Gdy trwasz w Mojej Obecności,cieszysz się najwspanialszym ze wszystkich darów:Chrystusem w tobie,nadzieją Chwaly 
Rz 12,2;Ap 2,4;Kół 1,27
Ewangelia
(Mt 5, 17-19) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.
oto Słowo panskie

 
26 marca
Czekanie na mnie to zwracanie się w moim kierunku w pełnym nadziei wyczekiwaniu moich działań. Taka postawa od ciebie, abyś zrezygnował z prób radzenia sobie ze wszystkich w pojedynkę i ufał mi każda najmniejsza częścią siebie. Czekanie na mnie to styl życia, do którego cie powołałem; chcę, abyś na mnie czekał przez cały dzień, co dzień. Stworzyłem cię tak, byś był świadom mojej osoby podczas wykonywania codziennych obowiązków. Tym, którzy na mnie czekają, wiele błogosławieństw: pomnożone siły, umiejętność wznoszenia się ponad swoje życiowe sytuacje, umocnioną nadzieję, świadomość mojej nieustannej obecności. Czekając na mnie, oddajesz chwałę niebiosom, ponieważ żyjesz w pełnej zależności ode mnie i pokazujesz gotowość spełnienia mojej woli. Takie nastawienie pomaga ci się mną cieszyć; przed mym obliczem jest pełnia radości.
Lm 3,24-26;Iż 40,31;Ps 16,11
 
Ewangelia
(Mt 18, 21-35)
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: “Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.
Oto Słowo Pańskie
 
25 MARCA
NIECH WDZIĘCZNOŚĆ ŁAGODZI WSZYSTKIE TWOJE MYŚLI.WDZIĘCZNY UMYSŁ POZOSTAJE W NIEUSTANNYM KONTAKCIE ZE MNĄ.NIE ZNOSZĘ,GDY MOJE DZIECI NARZEKAJĄ,BEZWIEDNIE WYRAŻAJĄC POGARDĘ DLA MOJEJ ZWIERZCHNIEJ WŁADZY NAD ŚWIATEM.WDZIĘCZNOŚĆ ZABEZPIECZA CIĘ PRZED TYM ŚMIERTELNYM GRZECHEM I STAJE SIĘ PRYZMATEM,PRZEZ KTÓRY PATRZYSZ NA ŻYCIE.DZIĘKI NIEJ JESTEŚ W STANIE DOSTRZEC ŚWIATŁO MOJEJ OBECNOŚCI,KTÓRA OPROMIENIAM CIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI.PIELĘGNUJ WDZIĘCZNOŚĆ W SERCU,PONIEWAŻ W TEN SPOSÓB ODDAJESZ MI CZEŚĆ,SOBIE ZAŚ SPRAWIASZ RADOŚĆ
I KOR 10,10; HBR 12,28-29
 
Ewangelia
(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto Słowo Pańskie

24 marca 
Nadszedł czas na to,abyś nauczył się rezygnować z ukochanych osób,dóbr materialnych,walki o kontrolę.Aby zrezygnować z czegoś,co jest dla ciebie cenne,musisz odpoczywać w mojej obecności,w której doświadczasz pełni.Spokojnie wygrzewaj się w świetle mojej miłości.Gdy poczujesz się dostatecznie odprężony,zaciśnięte kurczowo palce rozluźnią ucisk i powierzysz mi swój cenny dobytek.Będąc świadom mojej nieustannej obecności,możesz czuć się bezpieczny nawet wsród dramatycznych zmian.Ten który cię nigdy nie opuści,jest jednocześnie tym,który się nigdy nie zmienia:jestem ten sam wczoraj,dzisiaj i na wieki.Powierzając mi kolejne swoje wczoraj,dzisiaj i na wieki.Powierzając mi kolejne swoje dobra,pamiętaj,że nigdy nie puszczę twojej ręki.W tym uścisku jest twoje bezpieczeństwo,którego nikt i nic ci nie odbierze
Ps 89,16;hbr 13,8;iz 41,13

Ewangelia 
(Łk 13, 1-9) 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: “Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.
Oto Słowo Pańskie

23 marca 
Jestem bogiem zarówno misternych drobiazgów,jak i bujnej obfitości.gdy powierzasz mi rożne swoje drobne sprawy,zdumiewa cię skrupulatność,z jaką odpowiadam na twoje prośby.Czerpię przyjemność ze słuchania twoich modlitw,więc zwracaj się do mnie o pomoc we wszystkim.Im więcej się modlisz,tym więcej odpowiedzi otrzymujesz.A co najważniejsze,wiedząc jak skrupulatnie odpowiadam na twoje modlitwy,umacniasz się w wierze.ponieważ we wszystkim jestem nieskończony,nie musisz się obawiać,że moje zasoby się wyczerpią.Obfitość stanowi sedno tego,kim jestem.Przyjdź do mnie,radośnie oczekując,że dam ci wszystko,czego potrzebujesz-albo i więcej!Raduje mnie obsypywanie swoich ukochanych dzieci błogosławieństwami.Przyjdź do mnie z wyciągniętymi rękoma i otwartym sercem,gotów na przyjęcie wszystkiego,co dla ciebie mam
Ps 36,8-10;ps 132,15;j 6,12-13

Ewangelia 
(Łk 15, 1-3.11-32) 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: “Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: “Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.
Oto Słowo Pańskie

22 Marca 
Raduj się i bądź wdzięczny!Przemierzając ze Mną dzisiejszy dzień,przez całą drogę ćwicz się w zaufaniu i dziękczynieniu.Zaufanie jest drogą,którą dociera do ciebie Mój Pokój.Natomiast wdzięczność wynosi cie ponad to,co ci się przytrafia.Swoich największych dzieł dokonuje poprzez ludzi o wdzięcznych ufnych sercach.Zamiast planować i oceniać,staraj się nieustannie ufać i dziękować.Ta zmiana sposobu myślenia zrewolucjonizuje twoje życie 
Flp 4,4; Ps 95,1-2;Ps 9,11

Ewangelia 
Mt 21, 33-43. 45-46) 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: “Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: “Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.
Oto Słowo Pańskie

21 Marca 
Miej ufność i się nie lękaj,bo jestem twoja mocą i pieśnią.Zastanów się,co to znaczy,że jestem twoją Mocą.Przemówiłem i powstał wszechświat.Moja potęga jest absolutnie nieograniczona!Jeśli złożysz mi ofiarę ze swojej słabości,zadziała ona niczym magnes i przyciągnie Moją moc ku wszystkich niedostatkom,z jakimi się zmagasz.Tym,co może przeszkodzić przepływowi Mojej Mocy,jest strach.Zamiast starać się walczyć ze swoimi lekami,skup się na tym,aby Mi ufać. Jeśli obdarzysz Mnie głębokim zaufaniem mogę dać ci wielką siłę.Pamiętaj, że jestem też twoja pieśnią.Chce abyś dzielił Moja radość,żyjąc w pełni świadomości tego,że jestem przy tobie.Raduj się,wędrując ze Mną do nieba;razem ze Mną śpiewaj Moją Pieśń
Iz 12,2-3; Ps 21,7

Ewangelia 
(Łk 16, 19-31) 
Jezus powiedział do faryzeuszów: “Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”.
Oto Słowo Pańskie

 
20 Marca
Dziękuj Mi za chwalebny dar Mojego Ducha.Dziękczynienie jest jak pompowanie wody ze studni.Gdy składasz Mi ofiarę dziękczynna bez względu na to, jak się czujesz,Mój Duch może działać w tobie swobodnej.W rezultacie zyskujesz większa wolność,a twoje serce jeszcze bardziej napełnia się wdzięcznością.Codziennie obsypuje cię błogosławieństwami, lecz czasem ich nie dostrzegasz.Gdy skupiasz się na tym, co negatywne,nie widzisz ani Mnie ani Moich darów.Z wiarą podziękuj Mi za to,co zaprząta twoje myśli.W ten sposób usuniesz przeszkodę i Mnie odnajdziesz
2 Kor 5,5:2 Kor 3,17;Ps 50,14
 
Ewangelia
(Mt 20, 17-28)
Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: “Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: “Czego pragniesz?” Rzekła Mu: “Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: “Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: “Możemy”. On rzekł do nich: “Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: “Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.
Oto Słowo Pańskie
 
19 Marca
Mówie do ciebie z głębi twojej istoty. Słuchaj jak szepcze kojące, pełne Pokoju słowa, zapewniając cię o swojej Miłości. Nie słuchaj głosów, które rzucają oskarżenia, one nie pochodzą ode Mnie. Ja przemawiam czule dodając ci otuchy. Moj Duch osadza bez miażdżących, zawstydzających słów. Niech Duch Mój przejmie kontrole nad twoim umysłem i przetnie peta oszustwa. Niech prawda o tym, ze żyje w tobie, przemienia cię. Opromienia cię światło Mojej obecności w dobrodziejstwie pokoju. Trwaj w tym blasku, nie przyćmiewaj go zmartwieniami i strachem. Ten, kto pozwala, abym przezeń działał, dostępuje świętości. Ponieważ w tobie mieszkam,masz wszelkie warunki ku temu, aby być świętym. Zanim zareagujesz na słowo czy sytuacje zatrzymaj się na chwile, dając Mojemu Duchowi możliwość działania za twoim pośrednictwem. Gdy mówisz i działasz pospiesznie ,nie dajesz Mi pola manewru. To ateistyczne życie. Chce być obecny we wszystkich momentach twojego życia twoich myślach, słowach i czynach
Rz 8,1-2 Kol 1,27 Kor 6,19
 
Ewangelia
(Mt 1, 16. 18-21. 24a)
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.
Oto Słowo Pańskie
 
18 Marca
Ufaj mi dzień po dniu. Dzięki temu będziesz żył blisko Mnie, wyczulony na Moja wole. Zaufanie nie jest naturalna reakcją-zwłaszcza dla tych, którzy zostali głęboko zranieni. Mój Duch to twój prywatny Nauczyciel, który mieszka w tobie i wspiera cię w tym nadludzkim dążeniu. Poddaj się Jego delikatnemu dotykowi ,bądź czujny na jego odpowiedzi. Dołóż wszystkich starań, aby ufać Mi w każdej sytuacji. Nie dopuść do tego, aby potrzeba zrozumienia odwracała twoja uwagę od Mojej Obecności. Jeśli zdasz się na Mnie całkowicie, zaopatrzę cię we wszystko, czego potrzebujesz, aby zwycięsko przetrwać dzisiejszy dzień jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie, nie daj się wplątać w sieć trosk Ufaj Mi dzień po dniu
Ps 84,13 Mt 6,34
 
Ewangelia
(Łk 6, 36-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
Oto Słowo Pańskie
 
17 Marca
Przyjdź do Mnie po zrozumienie, gdyż znam cię zdecydowanie lepiej niż ty sam. Rozumiem cię w całej twojej złożoności, wszystkie twoje dni są Mi znane. Patrzę na ciebie oczyma łaski, więc nie obawiaj się mojego wejrzenia. Pozwól, aby Światło Mojej obecności opromieniało najgłębsze zakamarki twojej istoty-niech cię oczyści, uleczy, pokrzepi i odnowi. Ufaj Mi na tyle, aby przyjąć dar pełnego przebaczenia, które nieustannie ci ofiaruje. Ten wspaniały prezent który kosztował Mnie życie, jest twój na wieki. Przebaczenie stanowi fundament Mojej nieustannej obecności. Nie opuszczę Cię ani nie porzucę .Gdy masz wrażenie,ze nikt inny cię nie rozumie. Po prostu zbliż się do Mnie. Raduj się tym który rozumie cię całkowicie i kocha doskonale. Gdy napełniam cię Moja Miłością,stajesz się rzeką miłości, która występuje z brzegów i rozlewa w życiu innych ludzi
Ps 139,1-4 2Kor 1,21-22 Joz 1,5
 
Ewangelia
(Łk 9, 28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: “Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: “To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli
Oto Słowo Pańskie
 
16 Marca
To dobrze, że zdajesz sobie sprawę ze swojej słabości. Dzięki temu wpatrujesz się we Mnie, twoją Siłę. Obfite życie to niekoniecznie zdrowie i bogactwo; obfite życie to ciągłe polegania na Mnie. Zamiast starać się wtłoczyć dzisiejszy dzień w przygotowaną wcześniej formę, rozluźnij się i szukaj przejawów Mojego działania. Takie nastawienie da ci wolności, dzięki której będziesz mógł się Mną cieszyć i znajdziesz wszystko, co dla ciebie przygotowałem. To zdecydowanie lepsze od usilnych starań, aby dzień przebiegł zgodne z twoim planem. Nie traktuj siebie samego tak poważnie. Rozchmurz się i śmiej się ze Mną. Masz Mnie po swojej stronię , więc czym się martwisz. Mogę przygotować cię na absolutnie każde wyzwanie, jeśli będzie ono zgodnie z Moją wolą. Im więcej trudności napotykasz danego dnia, tym bardziej pragnę ci pomoc. Niepokój więzi cię w klatce twoich myśli, sprawiając że koncentrujesz się tylko na sobie .Wyzwalasz się i przyjmujesz Moją pomoc, gdy zwracasz się do Mnie i wypowiadasz szeptem Moje Imię. Skupiaj się na Mnie, a znajdziesz Pokój w Mojej Obecności
FLP 4,13;Prz 17,22
 
Ewangelia
(Mt 5, 43-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Oto Słowo Pańskie

15 Marca
Wsłuchaj się w miłosną piosenkę ,która śpiewam ci nieustannie. Raduje się wielce nad Tobą.Wesele się nad Tobą z śpiewaniem. Głosy świata tworzą chaotyczne kakofonię i pchają cie to w jedna to w druga stronę.Nie słuchaj ich :zadaj im kłam orężem Mojego słowa .Naucz się robić sobie krótkie przerwy od świata i znajdować miejsca w których możesz trwać w Mojej Obecności i słuchać Mojego głosu. Na tych którzy Mnie słuchają, czekają ukryte skarby o wielkiej wartości. Chodź nieustannie zsyłam ci rozmaite dary, niektórych z Moich najhojniejszych błogosławieństw musisz sam szukać. Bardzo lubię odkrywać się przed Tobą twoje szukające serce otwiera się na przyjecie tego ,co ci o sobie objawiam. proś a będzie ci dane , szukaj a znajdziesz; kołacz a otworzą ci 
So 3,17:MT 7,7

Ewangelia 
(Mt 5, 20-26) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza”.
Oto słowo Pańskie

14 Marca
Nie wahaj się przyjąć ode Mnie radości,ponieważ chcę cię nią hojnie obdarować.Im częściej przy Mnie odpoczywasz,tym szczodrzej ci błogosławię.W świetle Mojej Miłości stopniowo przemieniasz się z Chwały w chwałę.To właśnie spędzając ze Mną czas,odkrywasz,jak szeroka,długa,wysoka i głęboka jest Moja Miłość do ciebie.Relacja,którą ci oferuję,czasem wydaje się zbyt piękna,aby mogła być prawdziwa.Napełniam cię swoim życiem i jedyne,co musisz zrobić,to Mnie przyjąć.W świecie,gdzie należy pracować i brać,upomnienie,aby odpocząć i przyjmować,wydaje się zbyt mało wymagające.Między przyjmowaniem a wiara istnieje ścisły związek:jeśli ufasz Mi ze wszystkich sił,możesz przyjmować Mnie i Moje błogosławieństwa w pełnej obfitości.Zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga 
2 Kor 3,18;Ef 3,17-19;Ps 46,11

Ewangelia 
(Mt 7, 7-12) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.
Oto Słowo Pańskie

13 Marca 
Naucz się żyć tym, co ci się przydarza.Żeby tak się stało,musisz poświęcać czas na ciche spotkania ze Mną-Tym,który zwyciężył świat.Kłopoty i cierpienie są trwałe wplecione w tkaninę tego ginącego świata.Możesz stawiać im czoła,nie tracąc ducha,tylko pod warunkiem,że pozwolisz mi w sobie mieszkać.Gdy trwasz przy Mnie w ciszy,opromieniam Moim Pokojem twój zatroskany umysł i niespokojne serce.Stopniowo uwalniasz się z ziemskich okowów i wznosisz ponad to,co ci się przydarza.Zaczynasz patrzeć na życie z Mojej perspektywy,dzięki czemu jesteś w stanie odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.Odpocznij w Mojej Obecności,przyjmując Radość,której nikt nie zdoła ci odebrać
J 16,33:J 16,22

Ewangelia 
(Łk 11, 29-32) 
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: “To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.
Oto Słowo Pańskie

12 Marca 
CZEKANIE,UFNOŚĆ I NADZIEJA są ze sobą ściśle związane,jak złote druciki splecione w mocny łańcuch.Zasadniczą częścią łańcucha jest ufność,bo właśnie ufność najbardziej pragnę zobaczyć u swoich dzieci.Czekanie i nadzieja zdobią i wzmacniają cały łańcuch,który łączy cię ze Mną.Gdy z oczami zwróconymi ku Mnie czekasz,aż zacznę działać,udowadniasz,że naprawdę Mi ufasz.Jeśli zaś bezgłośnie mówisz:Ufam Tobie,ale nerwowo próbujesz postawić na swoim,twoje słowa brzmią nieszczerze.Nadzieja zwraca się kup przyszłości,łącząc cię z twoim dziedzictwem w niebie,ale korzyści z niej płynących doświadczasz już teraz.Ponieważ jesteś Mój,nie czekasz bezczynnie.Możesz czekać na Mnie z wytęsknieniem,w pełnej ufności nadziej.Ustaw swoje “anteny” tak,by wyłapywały nawet najsłabszy sygnał Mojej obecności. 
J 14,1;Ps 27,14;Hbr 6,18-20

Ewangelia 
(Mt 6, 7-15) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.
Oto Słowo Pańskie

11 Marca 
PIELGRZYMUJ W WIERZE,A NIE W OGLĄDANIU.Jeśli będziesz kroczyć w wierze,całkowicie zdając się na Mnie,pokażę ci,ile mogę dla ciebie zrobić.Żyjąc zachowawczo,nigdy nie poznasz ekscytacji towarzyszącej ludziom,przez których działam.Ponieważ ofiarowałem ci swojego Ducha,możesz przekraczać granice swoich przyrodzonych możliwości i sił.Właśnie dlatego nie powinieneś oceniać poziomu swojej energii pod kątem wyzwań,które przed tobą stoją.Nie twoja siła odgrywa tu kluczową rolę,lecz Moja, a ta jest nieograniczona.Idąc tuż obok Mnie,możesz osiągnąć Moje cele za sprawą Mojej Mocy. 
2 Kor 5,7;Ga 5,25

Ewangelia 
(Mt 25, 31-46) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.
Oto Słowo Pańskie

10 Marca 
BĘDZIESZ MÓJ PO KRES CZASU – i jeszcze dłużej, po wieczność. Żadna siła nie może pozbawić cię twojego dziedzictwa w niebie. Chcę, żebyś zdał sobie sprawę, że jesteś w pełni bezpieczny!Nawet jeśli się zachwiejesz, idąc przez życie, nigdy nie puszczę twojej ręki. Świadomość, że twoja przyszłość jest zapewniona, może cię wyzwolić do życia w obfitości. Przygotowałem dla ciebie ten dzień z najczulszą troską i dbałością o szczegóły. Zamiast traktować go jak białą kartkę, którą musisz zapisać, bądź otwarty i czujny: staraj się dostrzec wszystko, co robię w twoim życiu. To może się wydawać łatwe, ale wymaga głębokiego zaufania opartego na wiedzy, że Moja droga jest nieskalana. 
Ps 37,23-24;Ps 18,31

EWANGELIA

Łk 4, 1-13
Słowa Ewangelii według Świętego ŁukaszaPełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Oto Słowo Boże.

9 Marca 
ODPOCZNIJ W MOJEJ PROMIENISTEJ OBECNOŚCI.Świat zdaje się kręcić coraz szybciej i szybciej,aż wszystko wokół się rozmywa.Jednak w centrum twojego życia-w miejscu,gdzie trwasz w jedności ze Mną znajduje się poduszka spokoju.Wracaj w to kojące miejsce jak najczęściej,ponieważ właśnie tam nabierasz sił-napełniasz się Moją Miłością,Radością i Pokojem.Świat cierpi niedostatek;nie szukaj tam środków do życia.Naucz się polegać tylko na Mnie,a twoja słabość nasyci się Moją Mocą.Gdy znajdziesz we Mnie swoją własną pełnię,będziesz mógł pomagać innym,nie wykorzystując ich do zaspokajania własnych potrzeb. Żyj w Świetle Mojej Obecności,a twój blask będzie rozświetlał życie ludzi wokół. 
Ga 5,22;1 J 4,12

Ewangelia 
(Łk 5, 27-32) 
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: “Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: “Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” Lecz Jezus im odpowiedział: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników”.
Oto Słowo Pańskie

 8 Marca
OSZCZĘDZAJ SIŁY NA POSZUKIWANIE MOJEGO OBLICZA.Porozumiewam się z tobą nieustannie.Aby Mnie znaleźć i usłyszeć Mój głos,musisz pragnąć Mnie bardziej niż czegokolwiek innego.Wszystko,na czym zależy ci bardziej niż na Mnie, staje się bożkiem.Gdy chcesz za wszelką cenę postawić na swoim,wymazujesz Mnie ze swojej świadomości.Zamiast uparcie dążyć do jakiegoś celu,porozmawiaj o nim ze Mną. Pozwól,aby Światło Mojej Obecności opromieniło twoje dążenia,dzięki czemu będziesz mógł na nie spojrzeć z Mojej perspektywy.Jeżeli twój cel wpisuje się w Moje plany względem ciebie,pozwolę ci go osiągnąć.Jeśli zaś przeczy Mojej woli,będę stopniowo zmieniał pragnienie twojego serca.Staraj się naprzód-i przede wszystkim-o Mnie;cała reszta twojego życia się ułoży-kawałek po kawałku.
1 Krn 16,11;Mt 6,33
 
Ewangelia
(Mt 9, 14-15)
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: “Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: “Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć”.
Oto Słowo Pańskie
 
7 Marca
POZOSTAŃ ZE MNĄ NA TEJ ŚCIEŻCE,ciesząc się Moją Obecnością nawet w obliczu przeciwności.Idę zawsze przed tobą,a jednocześnie tuż obok. Usłysz,jak cię wołam:chodź! Podążaj za Mną.Ten, który kroczy przed tobą idzie tuż obok i nigdy nie puszcza twojej ręki.Nie podlegam ograniczeniom czasowym i przestrzennym.Jestem wszędzie w każdej chwili i nieustannie działam dla twojego dobra.Dlatego najlepsze,co możesz zrobić,to ufać Mi i żyć blisko Mnie.
Hbr 7, 25; Ps 37, 3-4
 
Ewangelia
(Łk 9, 22-25)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: “Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”
Oto Słowo Pańskie
 
6 Marca
POZOSTAŃ ZE MNĄ NA TEJ ŚCIEŻCE, ciesząc się Moją Obecnością nawet w obliczu przeciwności. Idę zawsze przed tobą, a jednocześnie tuż obok. Usłysz, jak cię wołam: chodź! Podążaj za Mną. Ten, który kroczy przed tobą idzie tuż obok i nigdy nie puszcza twojej ręki. Nie podlegam ograniczeniom czasowym i przestrzennym. Jestem wszędzie w każdej chwili i nieustannie działam dla twojego dobra. Dlatego najlepsze, co możesz zrobić, to ufać Mi i żyć blisko Mnie.
Hbr 7,25;Ps 37,3-4
 
Ewangelia
(Mt 6, 1-6. 16-18)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Oto Słowo Pańskie
 
5 Marca
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE SWOIMI ŻYCIOWYMI PROBLEMAMI.Choć wiele spraw wydaje się dziełem przypadku lub niesprawiedliwym zrządzeniem losu,pamiętaj,że sprawuję nad wszystkim zwierzchnią władzę.Współdziałam z tobą we wszystkim dla twojego dobra,ale tylko wtedy,gdy darzysz Mnie zaufaniem.Wszystkie twoje problemy mogą cię czegoś nauczyć,stopniowo przemieniając cię w arcydzieło,które miałem w zamyśle,stwarzając cię.Te same problemy staną się kłodą,na której się przewrócisz,jeśli zareagujesz nieufnością i nieposłuszeństwem.Zaufać czy stawiać opór-wybór należy do ciebie; będziesz musiał go dokonywać wiele razy w ciągu dnia.Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się ze swoimi problemami, po prostu dziękuj Mi, że je zesłałem.Ta prosta czynność otworzy twój umysł na możliwość czerpania korzyści z kłopotów.Uporczywym problemom możesz nawet nadać przydomki-dzięki temu staną ci się bliższe i przestaną budzić grozę.Przedstaw Mi je i pozwól,abym je objął Moją kochającą Obecnością.Być może nie odsunę od ciebie twoich problemów,ale Moja mądrość jest tak wielka,że mogę wykrzesać dobro z każdego z nich.
Rz 8,28;1 Kor 1,23-24
 
Ewangelia
(Mk 10, 28-31)
Piotr powiedział do Jezusa: “Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.
Oto Słowo Pańskie
 
4 Marca
ODRZUĆ TROSKI! Na tym świecie zawsze znajdzie się coś, co będzie budziło twój niepokój. Taka jest natura zepsutego, popękanego świata: sprawy nie wyglądają tak, jak powinny. Zatem pokusa niepokoju towarzyszy ci nieustannie, próbując wkraść się do twojego umysłu. Najlepszą ochroną jest nieustanna komunikacja ze Mną, gęsto poprzetykana dziękczynieniem. Świadomość Mojej Obecności napełnia twój umysł Światłem i Pokojem, które wypierają strach, i sprawia, że możesz wznieść się ponad swoją obecną sytuację i spojrzeć na problemy z Mojej perspektywy. Żyj blisko Mnie! Razem jesteśmy w stanie trzymać na dystans wilki trosk. Łk 12, 25-26; 1 Tes 5, 16-18
 
Ewangelia
(J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów:” Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.
Oto Słowo Pańskie
 
3 Marca
KOCHAM CIĘ ZA TO,KIM JESTEŚ,a nie za to,co robisz. Wiele głosów walczy o panowanie nad twoim umysłem,zwłaszcza w chwilach wyciszenia.Musisz nauczyć się odróżniać Moj głos od innych głosów.Poproś o tę umiejętność Mojego Ducha.Wiele Moich dzieci biega w kółko,starając się podążać za rozmaitymi głosami, które mówią im,jak żyć. Skutkiem tego jest poszarpane, frustrujące życie.Nie wpadnij w tę pułapkę.Trzymaj się blisko Mnie,słuchaj Moich poleceń i ciesz się Moim towarzystwem. Nie daj się zapętlić innym głosom.Moje owce znają Mój głos i idą wszędzie,gdzie je prowadzę.
Ef 4,1-6; J 10,4
 
Ewangelia
(Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.
Oto Słowo Pańskie
 
2 Marca
JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE;to ze Mnie emanuje wszelkie nieprzemijające Życie.Ludzie szukają życia na wiele niewłaściwych sposobów: gonią za krótkotrwałymi przyjemnościami,gromadzą dobra materialne i bogactwa,próbują opierać się nieuchronnym skutkom starzenia.Tymczasem Ja daję obfite Życie każdemu,kto się do Mnie zwraca.Napełniam cię nim, gdy przychodzisz do Mnie i bierzesz na siebie Moje jarzmo.Właśnie w ten sposób chcę żyć w świecie i osiągać Moje cele.Właśnie w ten sposób obdarzam cię Radością niewymowną i pełną Chwały.Radość jest Moja i Chwała jest Moja,ale ofiaruję ci je, gdy idziesz przez świat ze Mną,goszcząc w sobie pełnię Mojego Życia.
J 11,25;Mt 11,28-29;1 P 1,8-9
 
Ewangelia
(Mk 10, 13-16)
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto Słowo Pańskie
 
1 Marca
GDY JAKIŚ ASPEKT TWOJEGO ŻYCIA lub Jakaś myśl budzi w tobie niepokój,przyjdź do Mnie i powiedz Mi o tym.Przedstaw Mi swoją modlitwę i błagania z dziękczynieniem,mówiąc:”Dziękuję Ci,Jezu,że dajesz mi okazję do tego,aby ufać Ci jeszcze bardziej”.Choć uczę cię zaufania,zsyłając ci trudności,korzyści płynące z tych lekcji są warte twojego wysiłku.Głęboka ufność przyniesie ci wiele błogosławieństw,w tym Mój Pokój.Obiecałem,że zachowam cię w Pokoju,jeśli będziesz Mi ufał.Świat uczy cię czegoś zupełnie innego,twierdząc,że pokój jest dany osobom,które mają dość pieniędzy,dóbr materialnych,polis i zabezpieczeń.Jednak Mój Pokój jest tak wszechogarniający,że pozostanie niezależny od okoliczności.Jeśli go osiągniesz,będziesz bogaty,choćbyś stracił wszystko.
Flp 4,6;Iz 26,3
 
Ewangelia
(Mk 10, 1-12)
Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: “Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: “Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: “Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: “Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.
Oto Słowo Pańskie
 
28 Lutego
PRZESTAŃ SIĘ OSĄDZAĆ I OCENIAĆ,ponieważ nie to jest twoim zadaniem.A przede wszystkim przestań się porównywać do innych-budzi to w tobie pychę lub poczucie niższości,a czasem i jedno,i drugie.Każde ze swoich dzieci prowadzę ścieżką,którą wybrałem właśnie dla niego.Porównywanie się do innych jest nie tylko niewłaściwe,ale też pozbawione sensu.Nie szukaj potwierdzenia swojej wartości w nieodpowiednich miejscach,czyli we własnych lub cudzych ocenach.Jedynym prawdziwym potwierdzeniem twojej wartości jest Moja bezwarunkowa Miłość.Wielu wierzących postrzega Mnie jako nieprzejednanego Sędziego,który gniewnie wyszukuje wszystkie wady i porażki.Nie ma w tym obrazie ani krzty prawdy!Umarłem za twoje grzechy,aby przyodziać cię w szaty zbawienia.I właśnie takiego cię widzę:okrytego płaszczem sprawiedliwości. Kiedy cię karcę,nie robię tego z gniewem czy odrazą; czynię to,aby przygotować cię na obcowanie ze Mną twarzą w Twarz przez całą wieczność.Niech Moja kochająca Obecność przeniknie cię całego.Bądź czuły na Moje zapewnienia o twojej wartości, które płyną nieustannie z tronu łaski.
Łk 6 37;J 3,16-17;Iz 61,10;Prz 3,11-12
 
Ewangelia
(Mk 9, 41-43. 45. 47-50)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą”.
Oto Słowo Pańskie
 
27 Lutego
PATRZ NA MNIE!Zalewają cię fale problemów i czujesz pokusę,aby się poddać. Przeciwności pochłaniają coraz więcej twojej uwagi i tracisz Mnie z oczu.Ale Ja jestem zawsze przy tobie i trzymam cię za prawicę.Jestem świadom twojej sytuacji i nie dozwolę kusić cię ponad to,co potrafisz znieść.Największym niebezpieczeństwem,jakie ci grozi,jest zamartwianie się o to,co będzie jutro.Jeżeli już dziś będziesz niósł na sobie ciężar jutra,zaczniesz się potykać i w końcu upadniesz.Musisz nakazać sobie życie dniem dzisiejszym.Idę przy tobie właśnie w tej chwili,pomagając ci nieść twój ciężar.Skupiaj się na Mojej Obecności
Ps 72,23; I Kor 10,13
 
Ewangelia
(Mk 9, 38-40)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: “Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: “Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.
Oto Słowo Pańskie
 
26 Lutego
PROWADZĘ CIĘ,KROK PO KROKU,przez twoje życie.Z ufnością trzymaj Moją dłoń,podążając za Mną ścieżką dnia dzisiejszego.Twoja przyszłość wydaje się niepewna i niejasna-a nawet groźna.I tak właśnie powinno być.Rzeczy ukryte należą do Pana,a rzeczy przyszłe to rzeczy ukryte.Próbując przeniknąć przyszłość,sięgasz po to,co należy do Mnie.Jak wszelkie strapienie,jest to przejaw buntu: zwątpienie,że roztaczam nad tobą opiekę,którą ci obiecałem. Ilekroć zaczynasz się martwić o przyszłość,okaż skruchę i wróć do Mnie.Wskażę ci kolejny krok,potem kolejny i kolejny. Rozluźnij się i raduj podróżą w Mojej Obecności,ufając,że będę stopniowo odkrywał przed tobą twoją drogę.
Pwt 29,28;Ps 32,8
 
Ewangelia
(Mk 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: “Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: “O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: “Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: “Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.
Oto Słowo Pańskie
 
25 Lutego
ODPOCZNIJ W MOJEJ OBECNOŚCI,pozwalając Mi przejąć kontrolę nad dzisiejszym dniem.Nie rzucaj się w jego wir jak koń wyścigowy,którego właśnie wypuszczono z boksu,lecz przebądź ten dzień świadomie,wraz ze Mną,pozwalając,abym wskazywał ci drogę krok po kroku.Dziękuj Mi za każde błogosławieństwo,które spotyka cię na drodze;to przynosi Radość zarówno tobie,jak i Mnie.Wdzięczność chroni cię przed negatywnym myśleniem i pozwala dostrzec obfitość dóbr,jakimi codziennie cię obdarzam.Twoje modlitwy i prośby wzlatują w niebiosa i sięgają niebieskiego tronu,gdy przenika je dziękczynienie.W każdym położeniu dziękuj,taka jest bowiem Moja wola względem ciebie.
Kol 4,2;1 Tes 5,18
 
Ewangelia
(Mk 9, 14-29)
Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. On ich zapytał: “O czym rozprawiacie z nimi?” Jeden z tłumu odpowiedział Mu: “Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli”. Odpowiadając im, Jezus rzekł: “O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!” I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: “Od jak dawna to mu się zdarza?” Ten zaś odrzekł: “Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam”. Jezus mu odrzekł: “Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”. Zaraz ojciec chłopca zawołał: “Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: “Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!” A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: “On umarł”. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: “Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?” Powiedział im: “Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”.
Oto Słowo Pańskie
 
24 Lutego
TRWAJ W ŚWIETLE Mojej Obecności,a Ja będę dawał wyraz Mojej do ciebie Miłości.W całym wszechświecie nie ma siły,która mogłaby się równać z Moją Miłością.Nieustannie jesteś świadom ograniczeń: zarówno własnych,jak i cudzych.Ale Moja Miłość jest nieograniczona: wypełnia przestrzeń,czas i wieczność.Teraz widzisz jakby w zwierciadle,niejasno,ale któregoś dnia spotkasz się ze Mną twarzą w Twarz.Dopiero wówczas w pełni pojmiesz,jak szeroka,długa,wysoka i głęboka jest Moja Miłość do ciebie.Gdybyś zrozumiał to teraz,ogrom ten przytłoczyłby cię.Ale-mogę ci to bezwzględnie zagwarantować-masz przed sobą całą wieczność na rozkoszowanie się Moją Obecnością w radosnym uniesieniu.A póki co świadomość Mojej kochającej Obecności przeprowadzi cię przez każdy kolejny dzień.
1 Kor 13,12;Ef 3,16-19.
 
Ewangelia
(Łk 6, 27-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
Oto Słowo Pańskie
 
23 Lutego
UWAŻAJ,aby nie wpaść w otchłań rozczulania się nad sobą.Ta demoniczna pułapka jest największym niebezpieczeństwem,jakie ci zagraża,gdy jesteś wyczerpany lub słaby.Nawet się do niej nie zbliżaj.Ziemia błyskawicznie się osuwa i zanim zdążysz się zorientować,już lecisz w dół.A wydostać się stamtąd jest o wiele trudniej,niż zachować bezpieczną odległość.Dlatego właśnie radzę ci,abyś był ostrożny.Istnieje kilka sposobów na uchronienie się przed rozczulaniem się nad sobą.Rzeczą niemożliwą jest,abyś użalał się nad sobą, gdy jesteś zajęty chwaleniem Mnie i dziękczynieniem.Poza tym,im bardziej się do Mnie zbliżasz,tym bardziej oddalasz się od tej otchłani.Patrz na Mnie,a będziesz chodził w świetle Mojego oblicza.Wtedy będziesz mógł wytrwale biec w wyznaczonych ci zawodach bez potykania się i przewracania.
Ps 89,16-17;Hbr 12,1-2
 
Ewangelie
(Mk 9, 2-13)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: “To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. I pytali Go: “Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?” A On im rzekł: “Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane”.
Oto Słowo Pańskie
 
22 Lutego
POTRZEBUJESZ MNIE W KAŻDEJ CHWILI.Świadomość tego jest twoją największą siłą.Jeżeli dobrze wykorzystasz to,że jesteś w potrzebie,możesz bardzo się do Mnie zbliżyć.Ale musisz uważać na pułapki,do których należą rozczulanie się nad sobą,dawanie za wygraną i zaabsorbowanie własną osobą.Twoja nieudolność oznacza nieustanną konieczność wyboru:albo całkowicie zdasz się na Mnie,albo popadniesz w rozpacz.Pustka, którą w sobie czujesz,zapełni się albo Moją Obecnością,albo problemami.Niech twoja świadomość na Mnie się skupi przez nieustanną modlitwę.Zanoś Mi krótkie,proste modły płynące z potrzeby chwili.Po wielokroć wypowiadaj Moje imię,aby przypominać sobie o Mojej Obecności.Proś,a otrzymasz,aby radość twoja była pełna.
1 Tes 5,17;J 16,24
 
Ewangelia
(Mt 16, 13-19)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Oto Słowo Pańskie
 
21 Lutego
ZAUFANIE I WDZIĘCZNOŚĆ przeprowadzą cię bezpiecznie przez dzisiejszy dzień.Zaufanie chroni cię przed zatroskaniem i obsesyjnymi myślami,a wdzięczność przed krytykanctwem i narzekaniem-“siostrzanymi grzechami”,które łatwo zniewalają.Wpatrywanie się we Mnie jest równoznaczne z ufaniem Mi.To wolny wybór,którego trzeba dokonywać tysiące razy w ciągu dnia. Im częściej decydujesz się Mi ufać,tył łatwiej ci to przychodzi.Schematy myślowe oparte na zaufaniu staną się z czasem utartym szlakiem.Zepchnij kłopoty na obrzeża umysłu,abym to Ja mógł zajmować w nim centralne miejsce.Skupiaj się na Mnie,powierzając Mi swoje trosk
Kol 2,6-7;Ps 141,8;p 5,7
 
Ewangelia
(Mk 8, 27-33)
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: “Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: “Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: “A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: “Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: “Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.Oto Słowo Pańskie
 
20 Lutego
NAUCZ SIĘ ŻYĆ,traktując Mnie jako Bazę,w której wszystko ma swój początek.Mieszkam w najgłębszych zakamarkach twojej istoty,w wiekuistej jedności z twoim duchem.I właśnie na tym głębokim poziomie Mój Pokój króluje nieustannie.Nie znajdziesz trwałego pokoju w świecie wokół,w życiowych okolicznościach i relacjach międzyludzkich.Świat zewnętrzny-dotknięty klątwą śmierci i rozkładu-podlega nieustannym zmianom.Ale głęboko w twoim wnętrzu kryje się złota kopalnia Pokoju,z której możesz czerpać,kiedy tylko chcesz.Bez pośpiechu zagłęb się w bogactwa Mojej Obecności,którą w sobie nosisz. Chcę,żebyś coraz częściej traktował Mnie jako Bazę,gdzie wszystko się zaczyna.Tam Moja Miłość trzyma cię w wiekuistych objęciach.Jestem pośród ciebie-nadzieja Chwały.
Kol 3,15;Kol 1,27
 
Ewangelia
(Mk 8, 22-26)
Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: “Czy coś widzisz?” A gdy ten przejrzał, powiedział: “Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa”. Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: “Tylko do wsi nie wstępuj!”
Oto Słowo Pańskie
 
19 Lutego
CZUJESZ SIĘ PRZYTŁOCZONY ogromem problemów,zarówno tych dużych, jak i małych. Wszystkie coraz gwałtowniej domagają się twojej uwagi,ale nie wolno ci ulegać tym żądaniom.Gdy masz wrażenie, że życiowe trudności cię osaczają, uwolnij się,spędzając ze Mną czas sam na sam. Przypomnij sobie,kim jestem w całej Mojej Mocy i Chwale,i pokornie przedstaw Mi swoje modlitwy i prośby.Twoje problemy zbledną, gdy spojrzysz na nie w Świetle Mojej Obecności.Możesz nauczyć się weselić we Mnie,swoim Zbawicielu nawet w obliczu przeciwności. Polegaj na Mnie,swojej Sile.Czynię twoje nogi podobne jelenim,prowadzę cię na wyżyny.
Wj 3,14;Ha 3,17-19
 
Ewangelia
(Mk 8, 14-21)
Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!” A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: “Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?” Odpowiedzieli Mu: “Dwanaście”. “A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?” Odpowiedzieli: “Siedem”. I rzekł im: “Jeszcze nie rozumiecie?”
Oto Słowo Pańskie
 
18 Lutego
JESTEM POŚRÓD CIEBIE.Te trzy słowa są jak siatka bezpieczeństwa,która nie pozwala ci wpaść w rozpacz.Ponieważ jesteś człowiekiem,zawsze będziesz miewał wzloty i upadki.Jednak obietnica Mojej Obecności chroni cię przed upadkiem w głęboką otchłań.Czasem,gdy zawodzą cię ludzie lub rzeczy,na które liczyłeś,masz wrażenie,że twoje życie to swobodny spadek.Jednak gdy tylko uświadamiasz sobie,że jestem pośród ciebie,całkowicie zmieniasz punkt widzenia. Zamiast lamentować nad swoją sytuacją,możesz szukać u Mnie pomocy. Przypominasz sobie,że nie tylko z tobą jestem,ale też trzymam cię za twoją prawicę.Prowadzę cię według swojej rady i przyjmę cię na koniec do chwały.I właśnie taką perspektywę powinieneś przyjąć -opartą na cudownej nadziei nieba i pociesze płynącej z Mojej Obecności.
So 3,17; Ps 73,23-26
 
Ewangelia
(Mk 8, 11-13)
Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: “Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.
Oto Słowo Pańskie
 
17 Lutego
JAM JEST TEN,KTÓRY ZMARTWYCHWSTAŁ.Moje Światło opromienia cię w każdej chwili życia.Czcisz żyjące Bóstwo,a nie pogański posążek wykonany ludzką ręką.Twoja relacja ze Mną powinna być pełna życia i wyzwań,w miarę jak zagarniam coraz liczniejsze sfery twojego życia.Nie bój się zmian,bo czynię cię nowym stworzeniem.To,co dawne,mija,a oto wszystko staje się nowe.Gdy trzymasz się starych przyzwyczajeń i wydeptanych ścieżek,opierasz się temu,czego pragnę w tobie dokonać.Chcę, abyś przyjął wszystko,co robię w twoim życiu,i tylko we Mnie szukał bezpieczeństwa.Łatwo jest uczynić bożkiem rutynę i znajdować bezpieczeństwo w granicach,w których sam swoje życie zamykasz.Chociaż doba ma zawsze dwadzieścia cztery godziny,każdy dzień jest niepowtarzalny.Nie próbuj wtłaczać dnia dzisiejszego we wczorajszą formę.Lepiej poproś Mnie, aby otworzył ci oczy,żebyś był w stanie znaleźć wszystko,co dla ciebie przygotowałem w tym cennym dniu Życia
Mt 28, 5-7; 2 Kor 5, 17
 
Ewangelia
(Łk 6, 17. 20-26)
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: “Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.
Oto Słowo Pańskie
 
16 Lutego
DZIĘKUJ MI za okoliczności,które zmuszają cię do tego, aby się zatrzymać.Nie psuj tych cichych godzin,marząc o tym,aby już minęły,i niecierpliwie wyczekując powrotu do aktywności.Niektóre z dzieł o największym znaczeniu w Moim królestwie powstały w łóżkach chorych i celach więźniów.Zamiast oburzać się na ograniczenia osłabionego ciała,szukaj Mnie w tej właśnie sytuacji,w której się znalazłeś.Ograniczenia mogą dawać wolność,jeśli twoim najsilniejszym pragnieniem jest życie w bliskości ze Mną.Cisza i ufność wzmacniają twoją świadomość Mojej Obecności przy tobie.Nie gardź tymi prostymi formami służby.Choć czujesz się odcięty od tego, co dzieje się w świecie,twoja cicha ufność jest czymś wielkim w duchowym królestwie.Pełnia Mej Mocy okazuje się w słabości. Za 2,13;Iz30,15;2 Kor 12,9
 
Ewangelia
 
16 Lutego
DZIĘKUJ MI za okoliczności,które zmuszają cię do tego, aby się zatrzymać.Nie psuj tych cichych godzin,marząc o tym,aby już minęły,i niecierpliwie wyczekując powrotu do aktywności.Niektóre z dzieł o największym znaczeniu w Moim królestwie powstały w łóżkach chorych i celach więźniów.Zamiast oburzać się na ograniczenia osłabionego ciała,szukaj Mnie w tej właśnie sytuacji,w której się znalazłeś.Ograniczenia mogą dawać wolność,jeśli twoim najsilniejszym pragnieniem jest życie w bliskości ze Mną.Cisza i ufność wzmacniają twoją świadomość Mojej Obecności przy tobie.Nie gardź tymi prostymi formami służby.Choć czujesz się odcięty od tego, co dzieje się w świecie,twoja cicha ufność jest czymś wielkim w duchowym królestwie.Pełnia Mej Mocy okazuje się w słabości. Za 2,13;Iz30,15;2 Kor 12,9
Oto Słowo Pańskie
 
15 Lutego
PRZYJDŹ DO MNIE ze wszystkimi swoimi słabościami: fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Odpocznij w Mojej kojącej Obecności, pamiętając, że nie ma dla Mnie nic niemożliwego. Oderwij swój umysł od problemów, aby skupić się na Mnie. Pamiętaj, że mogę uczynić nieskończenie więcej, niż prosisz czy rozumiesz. Jednak zamiast przekonywać Mnie, abym zrobił to czy tamto, staraj się dostroić do tego, co już czynię. Gdy w twoje myśli wdziera się niepokój, przypomnij sobie, że jestem twoim Pasterzem, co oznacza, że się tobą opiekuję; nie musisz się więc niczego obawiać. Zrezygnuj z prób zapanowania nad swoim życiem i poddaj się Mojej woli. Choć może się to wydawać przerażające, a nawet groźne, Moja wola jest dla ciebie najbezpieczniejszym schronieniem.
Łk 1, 37; Ef 3, 20-21; Ps 23, 1-4
 
Ewangelia
(Mk 7, 31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: “Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: “Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.
Oto Słowo Pańskie
 
14 Lutego
ODDAJ SIĘ BEZ RESZTY przygodzie dzisiejszego dnia.Idź odważnie ścieżką Życia,polegając na swoim nieodłącznym Towarzyszu.Masz wszelkie powody ku temu,aby śmiało iść przed siebie,ponieważ jestem z tobą w każdym dniu twojego życia-przez całą wieczność.Nie dopuść do tego, aby opanował cię strach lub przygniotły troski-zarówno strach,jak i troski to złodzieje obfitości życia.Ufaj Mi na tyle,aby nie myśleć o problemach zawczasu.Stawiaj im czoła w chwili,gdy się pojawiają.Patrz na Mnie,który ci w wierze przewodzi i ją wydoskonala,a wiele przeszkód zniknie,zanim do nich dotrzesz. Gdy tylko ogarnia cię strach,pamiętaj, że trzymam cię za prawicę.Nic nie może rozłączyć cię z Moją Obecnością!
Hbr 12,2;Iz 41,1
 
Ewangelia
(Łk 10, 1-9)
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.
Oto Słowo Pańskie
 
13 Lutego
POKÓJ Z TOBĄ!To Moje sztandarowe zawołanie,którym od momentu zmartwychwstania pokrzepiam każdego,kto Mnie pragnie.Posiedź przez kilka chwil w ciszy,niech Mój Pokój przeniknie cię i otuli Moją kochającą Obecnością.Aby ofiarować ci ten świetlisty dar, umarłem śmiercią zbrodniarza. Przyjmij Mój Pokój w obfitości i z wdzięcznym sercem.To rzadki klejnot,który olśniewa subtelnym pięknem,a jednocześnie jest tak mocny,że nie zmiażdży go żaden ciężar.Noś go z królewskim dostojeństwem. Dzięki niemu twoje serce i umysł będą blisko Mnie.
J 20,19;J 14,27
 
Ewangelia
(Mk 7, 14-23)
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: “Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: “I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: “Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Oto Słowo Pańskie
 
12 Lutego
JESTEM BARDZO BLISKO CIEBIE, nachylam się nad tobą,czytam każdą twoją myśl.Ludzie sądzą, że myśli są ulotne i bezwartościowe, ale twoje myśli mają dla Mnie ogromną wartość.Uśmiecham się, gdy myślisz o Mnie z miłością. Mój Duch,który w tobie żyje, pomaga ci myśleć w sposób zgodny z Moim upodobaniem.Stajesz się taki,jak twoje myśli.Niech twoje myśli skupiają się na Mnie jako pozytywnej wartości.Gdy na Mnie patrzysz, wiedząc, że jestem Emmanuel, Bóg z tobą,czujesz Radość.Jest to zgodne z Moim przedwiecznym planem związanym ze stworzeniem człowieka.Współczesny człowiek skupia się jednak na czymś innym: na sporcie, doznaniach,nabywaniu nowych dóbr. Reklama czerpie korzyści z tego,że ludzie pragną znaleźć pozytywną wartość,na której będą mogli się koncentrować.Zasiałem tę potrzebę w człowieczej duszy, wiedząc,że tylko Ja mogę ją w pełni zaspokoić.Raduj się we Mnie,a spełnię pragnienia twojego serca.
Mt 1,23;Ps 37,4
 
Ewangelia
(Mk 7, 1-13)
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: “Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”. I mówił do nich: “Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.
Oto Słowo Pańskie
 
11 Lutego
MÓJ POKÓJ jest niczym złocista poświata, która opromienia cię w każdej chwili życia.Jej blask- choć często niezauważalny w słoneczne dni-staje się wyraźny, gdy wokół zapada ciemność.Traktuj te mroczne okresy jako szansę,by Moje Światło zajaśniało w całej swojej przewyższającej wszystko wspaniałości.Uczę cię zachowywać Pokój,który zwycięża ciemność.Współpracuj w tym ze Mną.Nie trać sił i nie upadaj na duchu.
J 1,4-5;Hbr 12,3
 
Ewangelia
Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.
Oto Słowo Pańskie
 
10 Luty
UFAJ MI NA TYLE,aby spędzać ze Mną dość czasu z dala od wymogów codzienności.Nie czuj się winny z powodu czegoś,co sprawia tak wielką przyjemność Mnie,Królowi wszechświata. Ponieważ jestem wszechmocny,mogę naginać czas i zdarzenia na twoją korzyść.Przekonasz się,że po spędzeniu kilku chwil w łączności ze Mną,zdziałasz więcej w krótszym czasie.A oprócz tego,w miarę jak będziesz przyjmował Moją perspektywę,zaczniesz widzieć,co jest ważne,a co nie. Nie wpadaj w pułapkę,jaką jest nieustanna aktywność.Wiele z tego,co ludzie robią w Moje Imię,nie ma w Moim królestwie żadnego znaczenia.Jeśli nie chcesz podejmować niepotrzebnych działań,bądź ze Mną w stałym kontakcie.Pouczę cię i wskażę drogę,którą pójdziesz;umocnię Moje spojrzenie na tobie.
Łk 10,41-42;Ps 32,8
 
Ewangelia
(Łk 5, 1-11)
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: “Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!” A Szymon odpowiedział: “Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: “Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Oto Słowo Pańskie
 

9 Lutego
SZUKAJ MOJEGO OBLICZA z coraz większą gorliwością. Tak naprawdę dopiero zaczynasz podróż, jaką jest nasza bliskość. Nie będzie ci łatwo, ale przed tobą wspaniała i zaszczytna droga: droga poszukiwacza skarbu. Tym Skarbem jestem Ja, a Chwała Mojej Obecności rozświetla cały szlak. Ale napotykasz też trudności. Odmierzam je z wielką rozwagą i delikatnością, i zawsze podaję w idealnych dawkach. Nie cofaj się przed nimi, gdyż są to moje najcenniejsze dary. Miej ufność i się nie lękaj, bo jestem twoją Mocą i Pieśnią.
Ps 27, 8; 2 Kor 4, 7; Iz 12, 2

Ewangelia 
(Mk 6, 30-34) 
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: “Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
Oto Słowo Pańskie

8 Lutego
JESTEM PONAD WSZYSTKIM: ponad twoimi problemami, bólem i całym wirem wydarzeń tego nieustannie zmieniającego się świata. Kiedy wpatrujesz się w Moje Oblicze, wznosisz się ponad to, co cię spotyka, i odpoczywasz ze Mną na wyżynach niebieskich. Życie w Świetle Mojej Obecności jest drogą Pokoju. Gwarantuję ci, że na ziemi zawsze będziesz borykał się z problemami, ale nie wolno ci się na nich skupiać. Gdy czujesz, że zaczynasz tonąć w morzu życiowych spraw, powiedz: “Panie, ratuj mnie”, a Ja przyciągnę cię do siebie. Nie zniechęcaj się, jeśli musisz wypowiadać te słowa tysiące razy dziennie. Znam twoją słabość i właśnie w tej słabości się z tobą spotykam.
Ef 2, 6; Mt 14, 28-32
 
Ewangelia
(Mk 6, 14-29)
Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: “Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim”. Inni zaś mówili: “To jest Eliasz”; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, mawiał: “To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał”. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: “Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: “Proś mnie, o co chcesz, a dam ci”. Nawet jej przysiągł: “Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”. Ona wyszła i zapytała swą matkę: “O co mam prosić?” Ta odpowiedziała: “O głowę Jana Chrzciciela”. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: “Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
Oto Słowo Pańskie
 
7 Lutego
PRZYJDŹ DO MNIE, ABY ODPOCZĄĆ i zebrać siły. Twoja podróż cię przerasta i w tej chwili jesteś zupełnie wyczerpany. Nie wstydź się swojego zmęczenia; uznaj je za okazję do powierzenia Mi kontroli nad twoim życiem.
Pamiętaj, że współdziałam z tobą we wszystkim dla twojego dobra, także w tym, co ci się teraz nie podoba. Zacznij tu, gdzie jesteś – dokładnie w tym miejscu i czasie – akceptując fakt, że chcę, żebyś był właśnie tutaj. Przemierzysz dzisiejszy dzień krok po kroku, minuta po minucie. Twoje główne zadanie polega na tym, aby zważać na mnie i pozwalać Mi się prowadzić przez liczne rozstaje.
To zadanie może wydawać się łatwe, ale wcale takie nie jest. Twoje pragnienie życia w Mojej Obecności jest wbrew “światu, ciału i szatanowi”. To właśnie nieustanna walka z tymi przeciwnikami tak cię wyczerpuje. Ale jesteś na ścieżce, którą dla ciebie wybrałem, więc się nie poddawaj! Ufaj Mi, bo jeszcze będziesz Mnie wysławiać za pomoc w postaci Mojej Obecności.
Rz 8, 28; Ps 42, 12
 
Ewangelia
(Mk 6, 7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. “Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: “Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Oto Słowo Pańskie
 
6 Lutego
PRZYJDŹ DO MNIE I ODPOCZNIJ. Jestem cały tobą pochłonięty: pokrzepiam cię i zsyłam ci błogosławieństwa. Wdychaj Mnie z każdym swoim oddechem. Droga tuż przed tobą jest bardzo stroma. Zwolnij i mocno chwyć Moją dłoń. Uczę cię rzeczy trudnych, które możesz pojąć tylko poprzez trud.
Unieś puste dłonie wiary, aby przyjąć Moją drogocenną Obecność, która pulsuje Światłem, Życiem, Radością i Pokojem. Gdy przestajesz skupiać się na Mnie, sięgasz po coś innego. Upuszczasz świetlisty dar Mojej Obecności, sięgając po pozbawione życia prochy. Wróć do Mnie; odzyskaj dar Mojej Obecności.
Mt 11, 28-29; 1 Tm 2, 8
 
Ewangelia
(Mk 6, 1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: “Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: “Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
Oto Słowo Pańskie
 
5 Lutego
SZUKAJ MOJEGO OBLICZA, a znajdziesz nie tylko Moją Obecność, ale też Mój Pokój. Jeśli chcesz go otrzymać, przestań sięgać po więcej i starać się wszystko kontrolować. Przyjmij postawę otwartą i ufną. Jedyne, po co możesz sięgnąć, nie raniąc swojej duszy, to Moja dłoń. Poproś Mojego Ducha, który w tobie mieszka, aby uporządkował twój dzień i kontrolował twoje myśli, ponieważ zamysł Ducha to Życie i Pokój.
Możesz do woli cieszyć się Mną i Moim Pokojem, podejmując codziennie tysiące właściwych decyzji. Dylemat, przed którym stajesz najczęściej, dotyczy wyboru między ufnością a zatroskaniem. Powodów do zmartwień nie zabraknie ci nigdy, ale możesz postanowić, że będziesz Mi ufał bez względu na okoliczności. Jestem twoim najpewniejszym ratunkiem. Ufaj Mi, choćby poruszyła się ziemia, choćby góry przeniosły się do mórz.
Rz 8, 6; Ps 46, 2-3
 
Ewangelia
(Mk 5, 21-43)
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: “Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: “Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: “Kto dotknął mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: “Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: “Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: “Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: “Nie bój się, wierz tylko!” I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: “Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: “Talitha kum”, to znaczy: “Dziewczynko, mówię ci, wstań!” Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść
Oto Słowo Pańskie
 
4 Lutego
PRZYNIEŚ MI SWOJĄ SŁABOŚĆ, a otrzymasz Mój Pokój. Akceptuj samego siebie i swoją sytuację, pamiętając, że dzierżę zwierzchnią władzę nad światem. Nie zamęczaj się analizowaniem i planowaniem. Niech przez dzisiejszy dzień przeprowadzą cię wdzięczność i zaufanie; dzięki nim będziesz blisko Mnie. Gdy żyjesz w Blasku Mojej Obecności, opromienia cię Mój Pokój. Za jakiś czas przestaniesz zauważać swoją słabość czy siłę, bo to Ja będę w centrum twojej uwagi. Najlepiej ten dzień przeżyjesz, idąc krok w krok za Mną. Kontynuuj tę intymną podróż, wierząc, że ścieżka, którą idziesz, prowadzi do nieba.
Ps 29, 11; Lb 6, 24-26; Ps 13, 6
 
Ewangelia
(Mk 5, 1-20)
Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i zawołał wniebogłosy: “Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!” Powiedział mu bowiem: “Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: “Jak ci na imię?” Odpowiedział Mu: “Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu”. I zaczął prosić Go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły Go więc złe duchy: “Poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść”. I pozwolił im. Tak, wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie „legion”, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadał do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł przy Nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: “Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili.
Oto Słowo Pańskie
 
3 Lutego
JESTEM Z TOBĄ I DLA CIEBIE. Niczemu nie stawiasz czoła w pojedynkę – niczemu! Wiedz o tym, że gdy czujesz się niespokojny, to znaczy, że koncentrujesz się na widzialnym świecie, tracąc z oczu Mnie. Rozwiązanie jest proste: wpatruj się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. Wyraź swoje zaufanie do Mnie – Żyjącego, który widzi cię nieustannie. Przeprowadzę cię bezpiecznie przez ten dzień i przez wszystkie inne dni. Jednak możesz Mnie znaleźć tylko w teraźniejszości. Każdy dzień to drogocenny podarunek od Mojego Ojca. Gdy masz przed sobą taki dar, niedorzecznie jest wyciągać ręce po podarunki, które otrzymasz w przyszłości. Przyjmij ten dzisiejszy dar z wdzięcznością, delikatnie otwieraj i dokładnie oglądaj. Radując się nim, znajdziesz Mnie.
Rz 8, 31; 2 Kor 4, 18; Rdz 16, 13-14
 
Ewangelia
(Łk 4, 21-30)
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: “Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł do nich: “Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: “Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
Oto Słowo Pańskie
 
2 Lutego
ODNAWIAM TWÓJ UMYSŁ. Gdy twoje myśli płyną swobodnie, zwykle kierują się ku temu, co cię nęka. Zaczepiają się o jakiś problem i krążą wokół niego, próbując nad nim zapanować. Tracisz w ten sposób energię, której potrzebujesz na inne sprawy. Ale najgorsze jest to, że tracisz z pola widzenia Mnie.
Odnowiony umysł koncentruje się na Pokoju. Ćwicz swój umysł, aby szukał Mnie w każdej chwili, w każdej sytuacji. Czasem znajdziesz Mnie w swoim otoczeniu – melodyjnym śpiewie ptaków, uśmiechu ukochanej osoby, złotym świetle słonecznym – a czasem musisz zajrzeć w głąb samego siebie, by Mnie znaleźć. Jestem zawsze w twojej duszy. Szukaj Mojego Oblicza, mów do Mnie, a ja rozświetlę twój umysł.
Rz 12, 2; Ps 105, 4
 
Ewangelia
(Łk 2, 22-40)
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: “Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: “Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: “Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto Słowo Pańskie

1 Lutego
PODĄŻAJ ZA MNĄ BEZ POŚPIECHU, KROK PO KROKU. To wszystko, czego od ciebie wymagam. Tak naprawdę tylko w ten sposób możesz przemierzać czasoprzestrzeń tego świata. W oddali widzisz ogromne góry i zaczynasz się zastanawiać, jak je przebyć. A ponieważ nie patrzysz pod nogi, potykasz się na prostej drodze, którą cię teraz prowadzę. Gdy pomagam ci wstać, opowiadasz Mi, jak bardzo niepokoją cię te szczyty w oddali. Pamiętaj, że nie wiesz, co przyniesie dzisiejszy, ani tym bardziej jutrzejszy, dzień. Nasza ścieżka może gwałtownie skręcić, omijając wzniesienia. Poza tym niewykluczone, że na szczyt wiedzie jeszcze inna droga, łatwiejsza niż ta, którą widzisz z oddali. Jeśli rzeczywiście postanowię poprowadzić cię szlakiem przez góry, wcześniej odpowiednio cię przygotuję na tę wyczerpującą wspinaczkę. Ześlę nawet aniołów, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.Skupiaj się na bieżącym etapie podróży, ciesząc się Moją Obecnością. Postępuj według wiary, a nie dzięki widzeniu, ufając, że będę stopniowo odkrywał przed tobą twoją drogę. Ps 18, 30; Ps 91, 11-12; 2 Kor 5, 7

Ewangelia 
(Mk 4, 26-34) 
Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: “Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Oto Słowo PAńskie

31 Stycznia 
JESTEM TWOJĄ MOCĄ I TARCZĄ. Obmyślam każdy twój dzień i jego plan jest gotowy na długo zanim wstaniesz z łóżka. Daję ci też siłę, której potrzebujesz na każdym kroku swojej wędrówki. Zamiast zastanawiać się, czy masz wystarczająco dużo energii i myśleć o tym, co cię czeka, staraj się pozostawać ze Mną w kontakcie. Nasza rozmowa to dla ciebie źródło Mojej Mocy. Nie trać energii na zamartwianie się, a będziesz miał zapas sił. Gdy zaczynasz się lękać, pamiętaj, że jestem twoją tarczą. Jednak w przeciwieństwie do typowej zbroi, pozostaję czujny i aktywny. Moja Obecność nieustannie cię strzeże, jesteś bezpieczny w obliczu znanych i nieznanych zagrożeń. Oddaj się pod Moją czujną opiekę, która jest najlepszym systemem bezpieczeństwa. Jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. 
Ps 28,7;Mt 6,34;Ps 56,4-5;Rdz 28,15

EWANGELIA
Mk 4, 21-25

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił ludowi:

«Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

Oto Słowo Boże.

 
30 Stycznia
Czcij tylko Mnie.To,co najbardziej zajmuje twoje myśli,staje się twoim bogiem,zmartwienia;jeśli im ulec,stają się bożkami.Niepokój zaczyna żyć własnym życiem i staje się pasożytem umysłu.Wyrwij się z tej niewoli, zapewniając Mnie o swoim zaufaniu i pokrzepiając się w mojej Obecności.Twój umysł jest niewidoczny i nieodgadniony dla innych,ale Ja nieustannie czytam ci w myślach,szukając dowodów na to,że Mi ufasz.Przepełnia Mnie radość,gdy skupiasz się na Mnie.Pilnie strzeż swoich myśli.Wybierając dla nich właściwe ścieżki,zacieśniasz naszą relację
Ps 112,7;Kor 13,11
 
Ewangelia
(Mk 4, 1-20)
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: “Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz powschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: “Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: “Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby „patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina”. I mówił im: “Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.
Oto Słowo Pańska
 
29 Stycznia
SKUPIAJ SIĘ NA MNIE NIEUSTANNIE.Obdarzyłem cię niezwykłą wolnością,w tym wolnością decydowania o tym,na czym skupi się twoja uwaga.Tę nadzwyczajną umiejętność mają wyłącznie istoty będące ukoronowaniem dzieła stworzenia; est ona oznaką tego,iż zostały one stworzone na Mój obraz.Zmuszaj wszelką myśl do poddania się Mi w posłuszeństwo-niech to będzie celem dzisiejszego dnia.Gdy poczujesz się rozkojarzony,pochwyć błądzące myśli i przynieś je do Mnie.W Moim promiennym Świetle niespokojne myśli wątleją i więdną.Rozkoszuj się Moją bezwarunkową Miłością,a zdasz sobie sprawę z krytycznych sądów,które nieświadomie wydajesz. Odpocznij w prostocie Mojego Pokoju,a to,co zagmatwane,stanie się jasne.Czuwam nad tobą i zachowuję cię w Pokoju,gdy się na Mnie skupiasz.
Ps 8,6;Rdz 1,26-27;2 Kor 10,5;Iz 26,3
 
Ewangelia
(Mk 3, 31-35)
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: “Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: “Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: “Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.
Oto Słowo Pańskie
 
28 Stycznia
JESTEM Z TOBĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI.To ostatnie zdanie,które wypowiedziałem,zanim wstąpiłem do nieba.Po dziś dzień powtarzam słowa tej obietnicy wszystkim, którzy słuchają.Ludzie reagują na Moją nieustanną Obecność na wiele sposobów.Większość chrześcijan przyjmuje to nauczanie,lecz zapomina o nim w swoim codziennym życiu.Niektórzy niezorientowani lub zranieni wierzący ze strachem myślą o tym,że jestem świadom wszystkiego,co robią,mówią oraz myślą-i czasem to ich odstręcza.Jednak zdarzają się też ludzie,którzy opierają się na tej chwalebnej obietnicy całe swoje życie,uważając Moją Obecność za błogosławieństwo przewyższające wszelkie oczekiwania.Jeżeli skupiasz się na Mojej Obecności,wszystko w twoim życiu układa się tak,jak powinno.Wpatrując się we Mnie oczyma serca, możesz świat wokół zobaczyć z Mojej perspektywy.Fakt, że z tobą jestem,sprawia,że każdy moment twojego życia nabiera sensu.
Mt 28, 20;Ps 139,1-4
 
Ewangelia
(Mk 3, 22-30)
Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: “Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: “Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: “Ma ducha nieczystego”.
Oto Słowo Pańskie
 
27 Stycznia
ZAUFANIE JEST ZŁOTĄ ŚCIEŻKĄ DO NIEBA.Gdy nią podążasz, żyjesz ponad wszystkim, co ci się przytrafia.Moje chwalebne Światło jaśniej opromienia tych,którzy kroczą tą drogą Życia.Miej odwagę iść ze Mną drogą dobra, bo to najkrótszy spośród wszystkich szlaków prowadzących do nieba.Droga zła jest okrężna:wije się i skręca w bolesne supły.Powietrze jest tam ciężkie,a w górze zbierają się ciemne,złowieszcze chmury.Gdy polegasz na swoim rozsądku,bierzesz na siebie wielki ciężar.Ufaj Mi bezgranicznie,a Ja wyrównam twoje ścieżki.
J 14,1-2;Prz 3, 5-6
 
Ewangelia
(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.
Oto Słowo Pańskie
 
26 Stycznia
PORZUĆ ZŁUDNE PRZEKONANIE,że zasługujesz na łatwe życie.Jakaś cząstka ciebie wciąż łaknie wolności od wszelkich trosk.To złudna nadzieja! Jak powiedziałem swoim uczniom,na świecie doznasz ucisku.Nie wiąż swojej nadziei z uwolnieniem od trosk w tym życiu;pokładaj ją w obietnicy wiecznej beztroski w niebie.Zamiast szukać doskonałości w tym upadłym świecie,poświęć swoją energię na szukanie Mnie-Tego,który jest Doskonały.Możesz się Mną cieszyć i wysławiać Moje Imię nawet w obliczu przeciwności.Tak naprawdę Moje Światło świeci najjaśniej właśnie poprzez tych wierzących,którzy ufają Mi w ciemnościach.Ten rodzaj ufności jest darem nadprzyrodzonym-to owoc działania Mojego Ducha,który w tobie mieszka.Gdy sprawy nie układają się po twojej myśli,ufaj Mi mimo wszystko.Pomyślne okoliczności zajmują Mnie znacznie mniej niż twoja odpowiedź na to, co ci się przytrafia.
J 16, 33;Ps 112,4.7
 
Ewangelia
(Łk 10, 1-9)
Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! 5 Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Oto Słowo Boże
 
25 Stycznia
NIECH MOJA MIŁOŚĆ SPOWIJE CIĘ CAŁEGO blaskiem Mojej Chwały.Trwaj w Świetle Mojej Obecności,przyjmując Mój Pokój.Te ciche chwile ze Mną wykraczają poza czas, przynosząc owoce obfitsze, niż możesz sobie wyobrazić.Złóż Mi ofiarę ze swojego czasu i patrz, jak hojnie błogosławię tobie i twoim bliskim.Nasza bliskość przemienia cię wewnętrznie.Gdy skupiasz się na Mnie,czynię cię takim,jakim chcę cię widzieć.Twoją rolą jest poddać się Mojej twórczej pracy nad tobą-ani się nie wzbraniając,ani nie próbując jej przyspieszać.Ciesz się rytmem życia pełnego Bożego oddechu,godząc się na to,abym to Ja nadawał tempo wypadkom.Trzymaj Mnie za rękę,ufając Mi jak dziecko,a droga przed tobą będzie się stopniowo odkrywać.
Hbr 13,15;2 Kor 3,18;Ps 73, 23-24
 
Ewangelia
(Mk 16, 15-18)
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.
Oto Słowo Pańskie
 
24 Stycznia
MÓJ POKÓJ jest skarbem nad skarbami-drogocenną perłą.To niezwykle drogocenny prezent-zarówno dla Darczyńcy,jak i obdarowywanego.Kupiłem go dla ciebie za cenę własnej krwi.Przyjmujesz go,darząc Mnie zaufaniem wśród życiowych burz. Gdy masz w sobie pokój tego świata-gdy wszystko idzie po twojej myśli-nie szukasz Mojego bezkresnego Pokoju.Gdy jednak napotykasz trudności-dziękuj Mi,bo każda próba skrywa duchowe błogosławieństwo.Niepomyślne zdarzenia to normalna rzecz w upadłym świecie.Spodziewaj się ich każdego dnia.Raduj się w obliczu trudności,Jam zwyciężył świat.
Mt 13,46;Jk 1, 2;J 16,33
 
Ewangelia
(Mk 3, 7-12)
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: “Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.
Oto Słowo Pańskie
 
23 Stycznia
JESTEŚ TYLKO CZŁOWIEKIEM I NIE MA W TYM NIC ZŁEGO.Nie dziw się i nie martw,gdy podczas modlitwy twoje myśli zaczynają gdzieś błądzić.Po prostu ponownie skup się na Mnie.Ukradkiem poślij Mi uśmiech, wiedząc, że rozumiem.Raduj się Moją Miłością do ciebie-bezgraniczną i bezwarunkową.Wypowiedz szeptem Moje imię,pewien,że nie opuszczę cię i nie porzucę.Staraj się nić tych spokojnych interludiów gęsto wplatać w tkaninę dnia.Znajdziesz w ten sposób nienaruszony spokój i łagodność ducha,które są Mi miłe.Gdy żyjesz w bliskim kontakcie ze Mną,bije od ciebie Światło Mojej Obecności,stając się błogosławieństwem dla innych.Wszelkie słabości i zranienia to szczeliny,przez które Jasność poznania Mojej Chwały wpada do twojego wnętrza.Pełnia Mej Mocy okazuje się w słabości.
Pwt 31,6;1 P 3, 4;2 Kor 4, 6-7; 2 Kor 12,9
 
Ewangelia
(Mk 3, 1-6)
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: “Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: “Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: “Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto Słowo Pańskie
22 Stycznia
Staraj się Mi ufać w coraz liczniejszych sferach swojego życia.Wszystko,co burzy twój spokój,jest zarazem szansą rozwoju.Zamiast uciekać przed takimi wyzwaniami,zaakceptuj je gotów na przyjęcie błogosławieństw ukrytych pod płaszczem trudności.Jeśli wierzysz,że panuję nad wszystkimi aspektami twojego życia,możesz Mi ufać w każdej sytuacji.Nie trać energii nad ubolewaniem nad tym,jak mógłby być.Zacznij od teraz; przyjmij sytuację taką,jaka jest,i szukaj Mojej drogi.Zaufanie jest niczym łaska,na której możesz się wesprzeć,pnąć się ze Mną ku górze.Jeśli będziesz konsekwentnie Mnie nim darzył,odciąży cie tak bardzo,jak to będzie konieczne.Zaufaj Mi z całego serca i nie polegaj na własnym rozsądku
Ps52,10;Prz 3,5-6
 
Ewangelia
(Mk 2, 23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: “Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: “Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: “To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”.
Oto Słowo Pańskie

21 Stycznia
CHCĘ MIEĆ CIĘ CAŁEGO. Wyswobadzam cię z więzów wszelkich innych zależności. We Mnie jest twoje bezpieczeństwo – nie w innych ludziach, nie w okolicznościach. Polegając wyłącznie na Mnie, możesz mieć wrażenie, że stąpasz po linie, ale jesteś bezpieczny: na dole są Moje ramiona wieczne. Więc nie bój się upadku. Patrz lepiej na Mnie. Jestem zawsze przed tobą i przywołuję cię do siebie, prosząc, abyś szedł bez pośpiechu, krok za krokiem. Ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła odłączyć cię od Mojej kochającej Obecności.
Pwt 33, 27; Rz 8, 39

EWANGELIA
Mk 2, 18-22

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Oto Słowo Pańskie

20 Stycznia
ZACZNIJ DZIEŃ ZE ŚWIADOMOŚCIĄ, KTO TU RZĄDZI. Planując swoje dzisiejsze działania, pamiętaj, że to Ja zarządzam wszystkim, co cię spotyka. W dni, kiedy wszystko przebiega sprawnie i tak, jak zaplanowałeś, możesz być nieświadomy Mojej zwierzchniej Obecności. Ale gdy coś układa się nie po twojej myśli, rozglądaj się za Mną! Być może dokonuję właśnie w twoim życiu czegoś ważnego – czegoś, co kłóci się z tym, czego się spodziewałeś. W takich chwilach musisz być ze Mną w kontakcie, pamiętając, że Moja droga jest lepsza od twojej. Nie próbuj zrozumieć tego, co się dzieje. Po prostu Mi zaufaj i z góry podziękuj Mi za dobro, które z tego wyniknie. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do ciebie, zamiarów pełnych pokoju.
Iz 55, 9-11; Jr 29, 11

EWANGELIA
J 2, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego JanaW Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto Słowo Pańskie

 
19 Stycznia
Szukaj Mojego Oblicza,a znajdziesz więcej,niż mógłbyś sobie wyobrazić.Niech Mój pokój strzeże twojego serca i myśli.Jestem jak chmura pokoju,która swoim deszczem napełnia sadzawkę twojego umysłu.Istotą Mojej Natury jest zsyłanie błogosławieństw.Istotą twojej – przyjmowanie ich z wdzięcznością.To układ idealny,obmyślony jeszcze przed powstaniem świata.Oddawaj Mi cześć,przyjmując Moje błogosławieństwa z wdzięcznością.Jestem celem wszystkich twoich poszukiwań.Gdy będziesz Mnie szukać znajdziesz Mnie i poczujesz się spełniony.Kiedy twoją uwagę pochłaniają mniej istotne cele,Ja schodzę ma dalszy plan.Wciąż jestem przy tobie,patrzę i czekam,ale ty zachowujesz się tak,jakbyś był sam.A przecież Moje Światło rozświetla każdą sytuacje,jakiej stawiasz czoła.Żyj promiennie,skupiając się na Mnie w każdej chwili swojego życia.Nie pozwól aby cokolwiek odwiodło cię od szukania Mnie
Ps 27,8; Flp 4,7; Jr 29,13
 
Ewangelia
(Mk 2, 13-17)
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: “Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: “Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
Oto Słowo Pańskie
 

18 Stycznia

PROWADZĘ CIĘ WŁAŚCIWĄ DROGĄ, ale droga ta nie tylko się pnie, ale i opada. W dali widać ośnieżone szczyty, które skrzą się w świetle słońca. To dobrze, że pragniesz je zdobyć, ale nie możesz wybrać drogi na skróty. Musisz iść za Mną, pozwalając mi wytyczać szlak. Widok szczytów może pchać cię do przodu, ale przez cały czas powinieneś trzymać się blisko Mnie.Ucz się trwać w zaufaniu do Mnie, kiedy coś “się nie uda”. Zakłócenia normalnego porządku rzeczy uwidaczniają twoją ode mnie zależność. Przyjmując wszelkie próby z ufnością, doświadczysz bezmiaru chwały. Trzymaj Mnie za rękę przez cały dzisiejszy dzień. Z czułością zaplanowałem każdy centymetr drogi, która cię czeka. Twoje zaufanie nie może słabnąć, gdy ścieżka staje się stroma i skalista. Oddychaj głęboko podmuchami Mojej Obecności i mocno ściskaj Moją rękę. Razem nam się uda!

J 21,19; 2 Kor 4,17; Ha 3,19

Ewangelia 

(Mk 2, 1-12) 
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: “Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy”. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: “Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?” Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: “Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!” On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: “Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

Oto Słowo Pańskie

 
17 Stycznia
Przyjdź do Mnie z wdzięcznym sercem i ciesz się Moją Obecnością.Przed tobą dzień który uczyniłem.Chce,abyś się nim radował,nie martwiąc się o to,co będzie jutro.Szukaj tego,co dla ciebie przygotowałem,spodziewając się obfitych błogosławieństw i godząc się na wszelkie trudności.Mogę wpleść cuda w najzwyklejszy dzień,jeśli tylko skupisz się na Mnie.Przyjdź do Mnie ze wszystkimi swoimi potrzebami,świadom,iż Moje bogactwo jest tak wielkie że mogę z nawiązką zaspokoić wszystkie twoje pragnienia.Bądź ze Mną w nieustannym kontakcie,abyś-przeżywając życie- mógł zarazem wznosić się ponad nie.Przedstaw Mi swoje prośby w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem,a Mój Pokój który przewyższa wszelki umysł,będzie strzegł twojego serca i myśli Ps 118,24; FLP 4,6-7,19
 
Ewangelia
(Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: “Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: “Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: “Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Oto Słowo Pańskie

16 Stycznia 
Przyjdź do Mnie i odpocznij w Mojej kochającej Obecności.Wiesz,że dzisiejszy dzień przyniesie wiele problemów,i zastanawiasz się,co zrobić,aby sobie z nimi poradzić.Próbując przewidzieć co cię czeka,zapominasz,że jestem z tobą-teraz i na wieki.Wybiegając myślą w przyszłość do trudnych sytuacji,które być może cię czekają,przeżywasz je wiele razy,a powinieneś przechodzić je tylko raz-wtedy,gdy rzeczywiście mają miejsce.Nie przysparzaj sobie dodatkowego cierpienia!Przyjdź lepiej do Mnie i odpocznij w Moim Pokoju.Wzmocnię cię i przygotuje na dzisiejszy dzień,przemieniając twój strach w głębokie zaufanie 
Mt 11,28-30;Joz 1,5.9

Ewangelia 
(Mk 1, 29-39) 
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: “Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: “Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Oto Słowo Pańskie

 
15 Stycznia
PADA NA CIEBIE BLASK MOJEJ TWARZY, roztaczając wokół poświatę Pokoju, który przewyższa wszelki umysł. Otoczony jesteś morzem problemów, ale w tej chwili patrzysz na Mnie, a Ja jestem twoim Pokojem. Dopóki się we Mnie wpatrujesz, jesteś bezpieczny. Jeśli zaś twoją uwagę pochłoną rozliczne problemy, zatoniesz, przygnieciony ich ciężarem. Gdy tylko poczujesz, że toniesz, zawołaj po prostu: “Pomóż mi, Jezu”, a Ja cię uratuję.
Im bliższa jest nasza relacja, tym bezpieczniej możesz się czuć. Powierzchnia wody jest pomarszczona, a w oddali podnoszą się zdradzieckie fale. Patrz na Mnie, na Tego, który się nigdy nie zmienia. Zanim nadejdzie czas próby, zmniejszę fale według własnego uznania. Jestem zawsze przy tobie i pomagam ci radzić sobie z falami dnia dzisiejszego. Przyszłość to widmo, które chce cię wystraszyć. Śmiej się z przyszłości! Trwaj przy mnie blisko.
Flp 4, 7; Mt 14, 30; Hbr 12, 2
 
 
Ewangelia
(Mk 1, 21-28)
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: “Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: “Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: “Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Oto Słowo Bożę
 
14 Stycznia POZWÓL, ŻE OBDARZĘ CIĘ Moją łaską i Pokojem. Otwórz swoje serce i umysł, aby przyjąć wszystko, co dla ciebie mam. Nie wstydź się swojej wewnętrznej pustki. Pomyśl, że jest to idealne naczynie na Mój Pokój. Jeśli tylko chcesz, możesz dobrze wyglądać i robić wrażenie człowieka, któremu niczego nie brakuje. Większość ludzi może dać się zmylić. Jednak Ja widzę twoje wnętrze, docieram do najgłębszych zakamarków twojej istoty. W naszej relacji nie ma miejsca na udawanie. Raduj się słodką świadomością, że jesteś w pełni rozumiany. Opowiedz Mi o swoich zmaganiach, o tym, że czujesz się nieudolny. Dzień po dniu będę powoli przekuwał twoje słabości w siłę. Pamiętaj, że nasza relacja jest przesiąknięta łaską. Dlatego żaden twój czyn i twoje żadne zaniechanie nie zdoła odłączyć cię od Mojej Obecności.
 1 Sm 16, 7; Rz 8, 38-39
 
 EWANGELIA Mk 1, 14-20 Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. Oto Słowo Boże.

13 Stycznia 
Postaraj się traktować każdy dzień jak niezwykła wyprawę, która została starannie zaplanowana przez przewodnika. Przestań wpatrywać się w horyzont dnia, który się przed tobą rozpościera i z wyprzedzeniem wytyczać wygodne dla ciebie ścieżki. Zamiast tego myśl o Mnie i o wszystkim, co dla ciebie przygotowałem. Podziękuj Mi za ten dzień swojego życia, uznając go za drogocenny, niepowtarzalny dar. Uwierz, że jestem z tobą w każdej chwili, niezależnie od tego czy wyczuwasz Moją Obecność, czy nie. Postawa pełna wdzięczności i zaufania pozwoli ci patrzeć z Mojej perspektywy na to, co ci się przydarza. Jeśli będziesz szedł ze Mną, twoje życie nigdy nie będzie nudne ani przewidywalne. Codziennie spodziewaj się niespodziewanego! Nie szukaj najłatwiejszego szlaku, przemierzając dzień dzisiejszy. Bądź gotów pójść tam, gdzie cię poprowadzę. Bez względu na to,jak stroma i zdradziecka jest droga przed tobą, u Mojego boku zawsze jesteś niebezpieczniejszy. 
Ps 118,24;I P 2,21

EWANGELIA
(Łk3,15-16.21-22) 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. 
Oto Słowo Boże.

12 Stycznia
POZWÓL, ŻE PRZYGOTUJĘ CIĘ na dzień, który się przed tobą otwiera. Wiem dokładnie, co cię dziś spotyka; ty masz o tym tylko mgliste pojęcie. Chciałbyś zobaczyć mapę przedstawiającą wszystkie zakręty i meandry czekającej cię drogi. Czułbyś sie lepiej przygotowany, gdybyś był w stanie przewidzieć, co cię czeka. Jeśli jednak chcesz naprawdę dobrze przygotować się na wszystko, co może przynieść dzień, spędzaj ze Mną czas sam na sam.
Nie pokażę ci drogi przed tobą, ale zaopatrzę cię we wszystko, czego będziesz potrzebował 
podczas podróży. Moja żywa Obecność towarzyszy ci na każdym kroku. Bądź ze Mną w nieustannym kontakcie i wymawiaj szeptem Moje Imię, ilekroć chcesz skierować swoje myśli na właściwy tor. W ten sposób przemierzysz dzień, skupiając się na Mnie. Moja stała Obecność jest najlepszą mapą drogową.
Wj 33, 1-4; J 15, 4-7

Ewangelia 
(J 3,22-30) 
Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia. A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: „Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego”. Na to Jan odrzekł: „Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: “Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”. Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”.
Oto Słowo Pańskie

 

 
11 Stycznia
Okaż Mi zaufanie,oddając Mi kontrolę nad swoim życiem.Zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga.Świat należy do Mnie;Ja go stworzyłem i Ja nad nim panuje.W swoich dzieciach szukam podatności na Moje działanie.Strzeż dobrze tego daru,który zasiałem w twoim sercu.Pielęgnuj go Światłem Mojej Obecności.Gdy chcesz Mnie o coś prosić w modlitwie,powiedz Mi o swoich troskach.Mów do Mnie szczerze;otwórz swoje serce.Potem podziękuj Mi za działania,które podjąłem na długo przed tym,zanim będziesz mógł zobaczyć ich rezultaty.Nie przestawaj Mi za to dziękować nawet wówczas,gdy znów zapragniesz zwrócić się do Mnie z prośbą.Jeżeli poprzestaniesz na przedstawieniu Mi swoich zmartwień,będziesz żył w stanie napięcia.Gdy zaś podziękujesz Mi za odpowiedzi na swoje modlitwy,zaczniesz myśleć pozytywniej.Modlitwy dziękczynne sprawią,że nieprzerwanie koncentrujesz się na Mojej Obecności i na Moich obietnicach
Ps 46,11; Kol 4,2: 2 P 1,3-4
Ewangelia
(Łk 5,12-16)
Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.
Oto Słowo Pańskie
 

10 Stycznia
ILEKROĆ DAJESZ DOWÓD SWOJEGO ZAUFANIA DO MNIE, wrzucasz monetę do Mojego skarbca. Gromadzisz w ten sposób kapitał na trudne chwile. Zaufanie, które we Mnie zainwestowałeś, przechowuję bezpiecznie w swoim sercu, nieustannie doliczając odsetki. Im bardziej mi ufasz, tym więcej daję ci sił, abyś w tym zaufaniu wzrastał.
Ćwicz zaufanie w spokojne dni, kiedy nic wielkiego się nie dzieje. Gdy przyjdzie burza, twoje zasoby będą wystarczające, abyś przetrwał. Gromadzisz sobie skarby w niebie, pokładając we Mnie ufność. Dzięki temu będziesz trwał w Moim Pokoju.
Ps 56, 4-5; Mt 6, 20-21

Ewangelia 
(Łk 4,14-22a) 
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.
Oto Słowo Pańskie

 
9 Stycznia
Jestem z tobą i dla ciebie.Kiedy postanowisz działać zgodnie z Moją wolą,żadna siła na ziemi i w niebie cię nie powstrzyma.Możesz napotykać przeszkody,ale nie ulegaj zniechęceniu-nie wolno ci się poddać!Z Moją pomocą pokonasz każda trudność.Nie oczekuj,że nasza wspólna droga będzie łatwa,ale pamiętaj,że Ja,twój najpewniejszy ratunek,jestem wszechmocny.Częstą przyczyna wewnętrznego napięcia jest chęć przyspieszenia tego co nieuniknione.To Ja decyduje o tempie wydarzeń;jest to jeden z głównych przejawów Mojej zwierzchniej władzy nad światem.Jeśli pragniesz być blisko Mnie i postępować zgodnie z Moją wolą,co kilka kroków proś Mnie,abym ponownie wskazał ci drogę.Zamiast pędzić bez namysłu ku swojemu celowi,pozwól,abym to Ja nadawał tempo twojej wędrówce.Zwolnij i ciesz się podróżą w Mojej Obecności Rz 8,31; Ps 46,2-4; Łk 1,37
 
Ewangelia
(Mk 6,45-52)
Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.
Oto Słowo Pańskie
 
8 Stycznia
Łagodnie oznajmiam ci Moją obecność.Połyskujące promienie światła padają na twoje sumienie,szukając wejścia.Choć posiadam wszelką ziemską i niebiańska Moc,ciebie traktuję z nieskończoną delikatnością.Im jesteś słabszy,tym czułej się do ciebie odnoszę.Niech twoja słabość stanie się furtką do Mojej Obecności Zawsze gdy czujesz się nieudolny,pamiętaj,że jestem twoim najpewniejszym ratunkiem.Pokładaj we Mnie nadzieję,a uchronisz się przed przygnębieniem i żalem nad sobą.Nadzieja jest jak złota lina łącząca cię z niebem.Im mocniej się jej trzymasz,tym bardziej cię odciążam.Idziesz więc z większa lekkością.Ociężałość nie pochodzi z Mojego królestwa.Trzymaj się nadziei,a promienie Mojego światła dosięgną cię w ciemnościach
Ps 46,2; RZ 12,12; Rz 15,13
 
Ewangelia
(Mk 6,34-44)
Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”. Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?” On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie !” Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.
Oto Słowo Pańskie
 
7 Stycznia
NIE SPOSÓB NADTO BYĆ MI WDZIĘCZNYM I NADTO MNIE WYCHWALAĆ. Napisane jest przecież, że mieszkam w chwałach swojego ludu. Bywa, że wychwalasz Mnie spontanicznym wybuchem radości w odpowiedzi na promienne piękno lub obfite błogosławieństwa. Kiedy indziej chwalisz Mnie w sposób bardziej zdyscyplinowany i przemyślany – jest to akt twojej woli. Jestem obecny, jakkolwiek oddajesz Mi chwałę. Wdzięczność to jedna z królewskich dróg do Mojej bliskości. We wdzięcznym sercu jest dla Mnie mnóstwo miejsca.
Dziękując Mi za liczne przyjemności, jakimi cię obdarzam, potwierdzasz, że jestem Bogiem, od którego pochodzą wszelkie błogosławieństwa. Kiedy dziękujesz Mi nawet w obliczu przeciwności, twoja wiara w Moją zwierzchność nad światem staje się przedmiotem podziwu w niewidzialnym królestwie. Wypełnij wolne chwile swojego życia wyrazami podziwu i dziękczynieniem. Ta radosna dyscyplina pomoże ci żyć w Mojej bliskości.
Ps 22, 4; Ps 146, 2-3; 1 Tes 5, 18
 
Ewangelia
(Mt 4,12-17.23-25)
Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.
Oto Słowo Pańskie
 
6 Stycznia
Mogę uczynić nieskończenie więcej,niż prosisz czy rozumiesz.Przyjdź do mnie z pozytywnymi oczekiwaniami i świadomością,że Moja Moc jest nieograniczona.Poproś Mojego Ducha ,aby zapanował nad twoim umysłem i napełnił go wspaniałymi myślami o Mnie.Niech nie zniechęca cię fakt,że wiele twoich modlitw wciąż pozostaje bez odpowiedzi.Czas jest nauczycielem-uczy cię czekać na Mnie i ufać Mi wyciemnionych.Im trudniejsze jest teraz twoje życie,tym bardziej prawdopodobne,że doświadczysz działania Mojej Chwały i Mocy.Nie pozwól,aby trudności cię przygnębiały; spróbuj traktować je jako scenę dla Mojej chwalebnej interwencji.Mniej oczy i umysł szeroko otwarte na wszystko,co robi,e w twoim życiu
Ef 3,20-21;Rz 8 ,6;Iż 40,30-31;Ap 5,13
 
Ewangelia
(Mt 2,1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazpdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.
Oto Słowo Pańskie
 
 
5 Stycznia
Możesz wieść zwycięskie życie,jeśli będziesz zdawać się na Mnie.Ludzie zwykle utożsamiają zwycięstwo z sukcesem. Zwycięzcą jest ten,kto się nie potyka i nie chwieje,kto nie popełnia błędów.Jednak ci,którzy osiągają sukces swoimi siłami,często idą własną drogą,zapominając o Mnie.Tymczasem za sprawą problemów i porażek,słabości i potrzeb,uczysz się na Mnie polegać.Prawdziwa zależność nie ogranicza się do proszenia Mnie o błogosławieństwo dla twoich decyzji.Musisz przychodzić do Mnie z otwartym umysłem i otwartym sercem,prosząc,abym zasiał w tobie Moje pragnienie.Mogę natchnąć cię marzeniem,którego spełnienie będzie się wydawało poza twoim zasięgiem.Wiesz,że własnymi siłami nie osiągnąłbyś celu.I w ten sposób rozpoczyna się podróż,podczas której całkowicie zdajesz się na Mnie.Idziesz w wierze,stąpając powoli,i opierasz się na Moim ramieniu,kiedy tylko chcesz.Podróż nie obfituje w sukcesy;co kilka kroków upadasz.Jednak po każdym upadku wzrastasz duchowo,polegając na Mnie jeszcze bardziej.Rozkoszuj się radością zwycięskiego życia,zdając się na Mnie z coraz większą ufnością
Ps 34,18-19; 2 Kor 5,7
 
Ewangelia
(J 1,43-51)
Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.
Oto Słowo Pańskie
 
4 Stycznia
Chcę,abyś wypracował w sobie nowy nawyk.Postaraj się mówić”Ufam Ci Jezu” w odpowiedzi na wszystko,co ci się w życiu przytrafia.Gdy masz dość czasu,rozmyślaj o tym,kim jestem w całej Mojej Mocy i chwale;rozważaj też głębię i ogrom Mojej Miłości do ciebie.Dzięki tej prostej praktyce będziesz umiał dojrzeć Mnie w każdej sytuacji,uznając Moją zwierzchnią władze nad światem.Kiedy patrzysz na wydarzenia z tej perspektywy-poprzez Światło Mojej wszechobecności-strach traci swoją siłę.Jeżeli nawet w najtrudniejszej sytuacji potwierdzasz swoją ufność we Mnie,przeciwności losu stają się okazją do rozwoju.Natomiast błogosławieństwa przyjmujesz z wdzięcznością,zdając sobie sprawę,że płyną one prosto z Moich łaskawych rąk.Nieustanne deklaracje zaufania będą przybliżać cię do Mnie i wzmacniać naszą relację
Ps 63,3; Iz 40,10-11; Ps 139,7-10
 
Ewangelia
(J 1,35-42)
Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).
Oto Słowo Pańskie
 
3 Stycznia
Pokrzep swojego Ducha w pokoju Mojej Obecności.Stanu tego możesz doświadczać w każdej chwili i w każdych okolicznościach.Naucz się szukać we Mnie ucieczki nawet podczas wykonywania obowiązków tego świata.Jestem zarówno z tobą,jak i w tobie.Idę przodem,aby torować ci drogę,a jednocześnie krocze tuż obok.Nigdy nie znajdziesz równie oddanego towarzysza. Ponieważ jestem twoim nieodłącznym Towarzyszem,powinieneś stąpać z zauważalna dla innych lekkością.Nie pozwól,aby przytłoczyły cię problemy i nierozwiązane sprawy,ponieważ to Ja dźwigam twoje boleści.W świecie czekają cie próby i cierpienia,ale nie pozwolę cie złamać.Jam zwyciężył świat:nie zrobi ci już krzywdy.We Mnie masz wieczny Pokój
Ps 31,20-21;J 16,33
 
Ewangelia
(J 1,29-34)
Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: “Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: “Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: “Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.
Oto Słowo Bożę
 
2 Stycznia
Odpocznij w Mojej kojącej Obecności.Gdy spędzasz ze Mną czas,twoje myśli często biegną ku planom i problemom dnia codziennego.Oddaj Mi swój umysł,abym cię pokrzepił i odnowił.Niech w tych chwilach skupienia przenika cię Światło Mojej Obecności,które przygotuje cię na wszystko,co może przynieść dzień.Ofiara z twojego czasu Mnie raduje,a twojego ducha umacnia.Nie pozwól ,aby była zbyt skąpa.Oderwij się od obowiązków,które się przed tobą piętrzą. Obrałeś najlepszą cząstkę i nie będziesz jej pozbawiony
Ps 105,4 Lk 10,39-42
 
Ewangelia
(J 1,19-28)
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?” On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie!” Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Oto Słowo Pańskie
 
1 Stycznia
PRZYJDŹ DO MNIE z pojętnym duchem, gotowym na zmiany. Wędrując ze Mną, musisz nieustannie wkraczać na nowe terytoria. Nie trzymaj się kurczowo starych przyzwyczajeń, wstępując w nowy rok. Zamiast tego z otwartą głową szukaj Mojego Oblicza, mając świadomość, że ci, którzy ze Mną wędrują, muszą przemieniać się przez odnawianie umysłu. Gdy skupiasz na Mnie swoje myśli, miej świadomość, że mam na ciebie baczenie. Nie odrywam od ciebie wzroku, ponieważ moja zdolność koncentracji jest nieograniczona. Znam i rozumiem cię doskonale; Moje myśli skupiają się na tobie, otulając cię wieczną Miłością. Jestem też świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do ciebie – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić ci przyszłość, jakiej oczekujesz. Daj się porwać przygodzie i otwierania się na świadomość Mojej Obecności.
Rz 12,2; Jr 29,11
 
Ewangelia
(Łk 2,16-21)
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Oto Słowo Pańskie
 
31 Grudnia
Pożegnaj ten rok przyjmując Mój pokój.Tego właśnie ci najbardziej trzeba,a Ja,Książę Pokoju,pragnę zaspokoić każda twoja potrzebę.Moja obfitość i twoja pustka to idealne połączenie.Stworzyłem cię w taki sposób,abyś musiał się borykać z niedostatkiem własnych zasobów.Jesteś glinianym naczyniem,które winno być wykorzystywane wyłącznie do Bożych celów.Chcę abyś napełniał się Moim Jestestwem i coraz bardziej przesiąkł Moim pokojem. Podziękuj Mi za Moja spokojną Obecność,niezależnie od tego,co czujesz.Z czułością wyszepcz Moje Imię.Mój pokój,który jest nieustannie obecny w twojej duszy,będzie stopniowo przenikał całą twoją istotę
Iz 9,5;2 Kor 4,7; J 14,26-27
 
Ewangelia
(J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto Słowo Pańskie
 
30 Grudnia
Prowadzę cię ścieżką, która jest właściwa tylko dla ciebie. Im bliżej Mnie kroczysz, tym bardziej uwalniasz swoje prawdziwe “ja” – stajesz tym kim chciałem, byś był, stwarzając cię. Ponieważ jesteś jedyny w swoim rodzaju, droga, którą idziemy, coraz bardziej oddala się od innych ścieżek. Jednak w swojej nieodgadnionej mądrości i w tylko sobie znany sposób pozwalam ci odbywać tę samotną podróż w bliskim kontakcie z innymi. Tak naprawdę to im bardziej Mi się oddajesz, tym swobodniej możesz kochać innych. Zachwyć się pięknem życia przesyconego Moją Obecnością. Raduj się naszą wspólną, intymną podróżą. Ciesz się przygodą, jaką jest odnajdywanie siebie poprzez oddawanie się w Moje ręce.
Kor 5,17; Ef 2,10, I J 4,7-8; J I
 
Ewangelia
(Łk 2, 41-52)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: “Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz on im odpowiedział: “Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
 
Oto Słowo Pańskie
 
29 Grudnia
Ufaj Mi każdym włóknem swojej istoty!To,ile mogę osiągnąć w tobie i przez ciebie,jest zależne od tego,jak bardzo na Mnie polegasz.Jednym z aspektów tej zależności jest stopień,w jakim ufasz Mi w obliczu kryzysów i przy podejmowaniu ważnych decyzji.Niektórzy ludzie ponoszą całkowita porażkę na tym polu,podczas gdy inni najlepiej spisują się właśnie w trudnych chwilach.Kolejna kwestia-stałość twojego zaufania-jest jeszcze bardziej znamienna.Ludzie,którzy opierają się na Moim ramieniu w obliczu trudności,mogą o Mnie zapomnieć,gdy wszystko toczy się zgodnie z planem.Trudne chwile wyraznie uświadamiają ci,jak bardzo Mnie potrzebujesz,a pomyślne wiatry mogą uśpić twoją czujność,dając ci złudzenie,że jesteś samowystarczalny.Malutkie kroki na drodze życia interesują Mnie tak samo jak ryzykowne skoki.Możesz myśleć,że nikt nie śledzi twoich poczynań,ale Ten,który jest zawsze przy tobie,widzi wszystko i promienieje Radością.Jeśli chcesz rozkwitać w Mojej Obecności,musisz nieprzerwanie darzyć Mnie zaufaniem
Ps 40,5; Ps 56,4-5; Ps 62,9;Iz 26,3-4
 
Ewangelia
(Łk 2,22-35)
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
Oto Słowo Pańskie
 
28.Grudnia
Jestem twoją Ucieczką i Siłą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.Dlatego nie musisz się niczego bać – nawet w obliczu katastrofalnych zmian.Media z coraz większym zaangażowaniem opowiadają o sprawach,które wzbudzają lęk – terroryzmie,seryjnych zabójcach,katastrofach ekologicznych.Jeśli skoncentrujesz się na tych zagrożeniach i zapomnisz,że jestem twoją Ucieczką,twój lęk będzie narastał.Każdego dnia objawiam swoją łaskę w niezliczonych miejscach i sytuacjach,ale media tego nie zauważają.Zasypuję tę planetę nie tylko błogosławieństwami, ale też najprawdziwszymi cudami.Gdy się do Mnie zbliżasz,otwieram ci oczy, abyś wyraźniej dostrzegał przejawy Mojej Obecności w świecie wokoło.Rzeczy,których większość osób nie zauważa, na przykład zmieniające się odcienie słonecznego światła, napełniają twoje serce wielką Radością.Masz oczy do patrzenia i uszy do słuchania, więc obwieszczaj światu Moją nieustanną Obecność.
Ps 46,2-4; Ps 89,16
 
Ewangelia
(Mt 2,13-18)
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.
Oto Słowo Pańskie
 
27 Grudnia
Przygotowuje cię na to,co jest na drodze przed tobą,tuż za zakrętem.Pobądź przy Mnie w ciszy,abym mógł cie wzmocnić.Im więcej zadań masz do wykonania,tym bardziej potrzebujesz naszych spotkań na osobności.Ludzie często myślą,że czas spędzony ze Mną jest luksusem,na który nie mogę sobie pozwolić. W konsekwencji żyją i pracują,polegając na własnych siłach-dopóki je mają.Gdy poczują się wyczerpani,mogą albo zawołać Mnie na pomoc,albo odwrócić się ode Mnie z goryczą.O ileż lepiej jest iść blisko Mnie,polegać na Mojej sile i ufać Mi w każdej sytuacji.Jeśli zdecydujesz się żyć w ten sposób,będziesz robił mniej,ale osiągał więcej.Takie niespieszne tempo życia okaże się czymś niezwykłym w tym rozgoryczonym świecie.Niektórzy ludzie mogą posądzać cie o lenistwo,ale dla większości twój spokój będzie wspaniałym darem.Krocz ze Mną w Świetle,a ja będę objawiał się światu za twoim pośrednictwem Iz 64,3; J 15,5; Ps 36,10
 
Ewangelia
(J 20,2-8)
Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Oto Słowo Pańskie
 
26 Grudnia
Jestem prezentem,który nie przestaje uszczęśliwiać-bez granic i bez warunków.Bezwarunkowa Miłość jest pojęciem tak radykalnym,że nawet Moi najbardziej oddani naśladowcy nie potrafią w pełni pojąć jej istoty.Absolutnie żadna siła w niebie i na ziemi nie jest w stanie sprawić,abym przestał cie kochać.Możesz czuć się bardziej kochany,gdy postępujesz w sposób zgodny ze swoimi oczekiwaniami.Jednak Moja Miłość do ciebie jest doskonała i dlatego nie podlega wahaniom.Tym,co się zmienia jest twoja świadomość Mojej kochającej Obecności.Gdy jesteś niezadowolony ze swojego zachowania,często czujesz się niegodny Mojego uczucia.W takich sytuacjach możesz nieświadomie wymierzać sobie karę,odsuwając się ode Mnie,a nasze oddalenie przypisywać Mojemu niezadowoleniu.Zamiast do Mnie wrócić i przyjąć Moją Miłość,próbujesz zdobyć Moja aprobatę poprzez usilne starania.Tymczasem Ja pragnę tulić cię w Moich wiecznych ramionach,pragnę otaczać cię Miłością.Przyjdź do Mnie,gdy czujesz się niegodny lub niekochany i poproś o serce otwarte na Moje Miłosierdzie
1 J 4,15-18; Pwt 33,27; Ps 13,6
 
Ewangelia
(Mt 10,17-22)
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.
Oto Słowo Pańskie
 
25 Grudnia
Gdy trwasz przy Mnie z czujnym sercem,olśniewa cię Jasność Mojej Chwały.Ta świetlista wiedza wykracza poza granice ludzkiego pojmowania i przemienia każde włókno twoje istoty:odnawia twój umysł,oczyszcza serce,pokrzepię ciało.Otwórz się na Moją Obecność;zachwyć się Moim cudownym Jestestwem.Spróbuj sobie wyobrazić,czego musiałem się wyrzec,gdy przyszedłem na świat jako dziecko.Zrezygnowałem ze swojej Chwały,aby wcielić się w rodzaj ludzki. Zaakceptowałem ograniczenia niemowlęctwa w przeokropnych warunkach-brudnej stajni.Była to dla Mnie ciemna noc,mimo że aniołowie rozświetlili niebo,obwieszając Chwałę oniemiałym pasterzom.Siedząc ze Mną w ciszy,doświadczasz odwrotności tego,co przeszedłem.Gdy się ze Mną utożsamiasz,otwiera się przed tobą niebo,dając ci namiastkę Mojej Chwały.Stałem się ubogi,aby cię ubogacić.Śpiewaj “Alleluja”wysławiając Moje święte Imię
2 Kor 4,6; Flp 2,6-7; Łk 2,13-14; 2 Kor 8,9
 
Ewangelia
(J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto Słowo Pańskie
 
24 Grudnia
Mówię do ciebie z głębi wieczności.Istniałem zanim powstał świat.Mój głos dociera do zakamarków twojej duszy,gdzie mieszkam.Jam jest Chrystus w tobie,nadzieja Chwały.Ja twój Pan i Zbawiciel,żyję w twoim wnętrzu.Ucz się dostrajać do Mojej żywej obecności. Świętując cud Moich narodzin w betlejem,świętuj też swoje odrodzenie do wiecznego życia.Ów nieprzemijający dar jest jednym powodem,dla którego przyszedłem na ten skażony grzechem świat.Przyjmij Mój prezent ze zdumieniem i pokorą.Niespiesznie poznawaj Moją niezmierzoną Miłość.Pozwól,aby twoje serce wypełniło się wdzięcznością w odpowiedzi na Mój cudowny dar.Niech twoim sercem rządzi Mój Pokój.I bądź wdzięczny!
Ps 90,2; Kol 1,27; Kol 3,15
 
Ewangelia
(Łk 1,67-79)
Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.
Oto Słowo Pańskie

23 Grudnia 
Jestem Królem królujących i Panem panujących,który zamieszkuje olśniewające Światło!Jestem twoim Pasterzem,Towarzyszem i przyjacielem-jedyną Osobą,Która nigdy nie puszcza twojej dłoni.Czcij Mnie w Moim świętym Majestacie;zbliż się do Mnie i odpocznij w Mojej Obecności.Potrzebujesz Mnie i jako Boga, i jako Człowieka.Tylko Moje wcielenie,w to dawne,pierwsze Boże narodzenie,mogło doprowadzić do zaspokojenia twoich rozlicznych potrzeb.Skoro uciekłem się do tak skrajnych środków,możesz być pewien,że miłościwie dam ci wszystko,czego potrzebujesz.Starannie pielęgnuj swoje zaufanie do Mnie jako Zbawiciela,Pana i Przyjaciela.Masz dostęp do wszystkich Moich dóbr.Co więcej,postanowiłem żyć w tobie!Ciesz się wszystkim,co dla ciebie czynię,a Moje Światło będzie opromieniać świat za twoim pośrednictwem. 
1 Tm 6,15-16; Ps,95,6-7; Rdz 8,32; 2 P 1,19

Ewangelia 
(Łk 1,39-45) 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Oto Słowo Pańskie

22 Grudnia

Przyjdź do Mnie i odpocznij w Mojej Obecności.Odpręż się w Moich wiecznych ramionach,rozmyślając nad wzniosłą tajemnicą wcielenia.Jestem jedyną Osobą,która została poczęta z Ducha Świętego.Zrozumienie tego faktu przekracza możliwości twojego umysłu.Zamiast starać się pojąć Moje Wcielenie rozumowo,bierz przykład z Mędrców,którzy podążali za niezwykła gwiazdą,a gdy Mnie znaleźli,padli na kolana i z uniżeniem oddali Mi cześć.Pochwały i uwielbienia to najlepsze reakcje na cud Mojego Istnienia.Śpiewaj pieśni wychwalające Moje Imię.Wpatruj się we Mnie,adorując Mnie w Milczeniu.Szukaj gwiazdy przewodniej w swoim życiu i bądź gotów pójść wszędzie tam,gdzie cię poprowadzę.Jestem Światłem,które nawiedza cię z wysoka,aby zwrócić twoje kroki na drogę pokoju

Łk 1,35; J 1,14; Mt 2,9-11; Łk 1,78-79

Ewangelia
(Łk 1,46-56) 
W owym czasie Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwa na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Oto Słowo Pańskie 
 
21 Grudnia
Odkrywam przed tobą Mój plan względem twojego życia.Czasem droga,którą kroczysz,wydaje się zatarasowana,a kiedy indziej odsłaniam ją tak wolno,że twoja cierpliwość zostaje wystawiona na próbę.Potem,gdy nadchodzi właściwy czas,wszystkie przeszkody znikają bez żadnego wysiłku z twojej strony.Szerokim gestem daję ci wszystko,czego pragnąłeś i nad czym pracowałeś- to bezinteresowny prezent.Czujesz się zdumiony tym,z jaką łatwością działam w świecie,i doświadczasz namiastki Mojej potęgi i chwały.Nie obawiaj się swojej słabości,gdyż jest to scena, na której Moja potęga i chwała świecą najjaśniej.Gdy z wytrwałością kroczysz wyznaczoną przeze Mnie ścieżką,polegając na Mojej sile,możesz spodziewać się cudów-i na pewno się nie zawiedziesz.Cuda nie zawsze można zobaczyć gołym okiem,ale ci,którzy postępują według wiary,widzą je wyraźnie.Gdy postępujesz według wiary,a nie dzięki widzeniu,przekonujesz się o Mojej chwale.
Ps 63,3; 2Kor 5,7;J 11,40
Ewangelia
(Łk 1,39-45)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Oto Słowo Pańskie
 
20 Grudnia
Gdy stałem się jednym z ludzi,przychodząc na świat w bardzo skromnych warunkach,tylko kilka osób wiedziało,jak wielka jest Moja chwała.Jej blask bił ode Mnie w niektórych momentach-zwłaszcza wtedy,gdy dokonywałem cudów.U kresu życia byłem prowokowany i kuszony do tego,aby ujawnić Moją moc w sposób niezgodny z zamysłem Mojego Ojca.W każdej chwili mogłem przywołać zastępy aniołów,aby Mnie ocaliły.Wyobraź sobie,jak wielką samokontrolą musi wykazać się męczennik,który mógłby się wyswobodzić,gdyby tyko chciał.To całe poświęcenie było konieczne,abyś mógł teraz cieszyć się naszą relacją.Niech twoje życie stanie się pieśnią pochwalną obwieszczającą Moja cudowną obecność w świecie
J 2,11; Łk 23,35-36; Ps 92,2-6
 
Ewangelia
(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto Słowo Pańskie
 
19 Grudnia
Nie pozwól,aby ogłuszył cię szum życia.Składają się nań drobne obowiązki,które musisz kiedyś wykonać,w dowolnej kolejności.Jeśli będziesz za bardzo skupiać się na tych mało istotnych zadaniach,próbując usunąć je wszystkie ze swojej drogi,odkryjesz,że praca nad nimi nigdy się nie kończy.Zamiast starać się wszystko wykonać od razu,wybierz to,co musisz zrobić dzisiaj.Niech pozostałe zadania zejdą na dalszy plan twojego umysłu,tak abym to Ja mógł zająć w nim centralne miejsce.Pamiętaj,że twoim podstawowym celem jest życie blisko Mnie i gotowość do wcielenia w życie Moich zamysłów.Mogę rozmawiać z tobą najswobodniej,gdy twój umysł jest wolny od niepotrzebnych myśli i skupiony na Mnie.Szukaj dziś Mojego oblicza,przez cały dzień.Niech Moja Obecność uporządkuje twoje myśli,napełniając cie pokojem.
Prz 16,3;MT 6,33
 
Ewangelia
(Łk 1,5-25)
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”. Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.
Oto Słowo Pańskie
 
18 Grudnia
Gdy dręczy cie uporczywy problem-problem,który wciąż powraca-postrzegaj go jako wspaniałą szansę.Taki kłopot jest jak prywatny nauczyciel,który nigdy cie nie opuszcza.Nauczy się tyle,ile tylko będziesz chciał.Podziękuj Mi z wiarą za te trudności.Poproś,aby otworzyła ci oczy i serce na wszystko,czego dokonuję za jej pośrednictwem.Gdy będziesz Mi wdzięczny za swój kłopot,nie złamiesz się pod jego ciężarem,a wręcz przeciwnie-uniesiesz się ze Mną do nieba.Z tej perspektywy twój problem będzie tylko nieznacznym,chwilowym uciskiem,który przyniesie ogromną obfitość wiekuistej chwały
Iz 30,20-21;2 Kor 4,17
 
Ewangelia
(Mt 1,18-24)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy “Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
Oto Słowo Pańskie
 
17 Grudnia
Przyjdź do Mnie ze swoją pustką,wiedząc,że we Mnie doświadczasz swojej pełni. Gdy odpoczywasz przy Mnie w ciszy,Moje Światło coraz jaśniej opromienia cię od środka. Twoja wewnętrzna pustka nie jest niczym więcej,niż zapowiedzią pełni, którą we Mnie osiągniesz.Dlatego raduj się tymi dniami,kiedy z trudem wstajesz z łóżka i czujesz się ospały i nieudolny.Powiedz sobie,że jest to doskonała okazja do tego,aby oprzeć się na Mnie z dziecięcą ufnością. Jeśli będziesz w tym konsekwentny,wieczorem odkryjesz,że po drodze zaczęły ci towarzyszyć Radość i Pokój. Być może nie będziesz w stanie ustalić,w którym momencie do ciebie dołączyły, ale poczujesz korzystny wpływ ich obecności.Idealnym zwieńczeniem takiego dnia jest doksologia wdzięczności. Jestem Tym,z którego wypływają wszelkie błogosławieństwa!
2 Kor 4,6; Mt 5,3 I 6; Kol 2,9-10; Ps 150,6
 
Ewangelia
(Mt 1,1-17)
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salomona; Salomon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
Oto Słowo Pańskie
 
16 Grudnia
Mój głos dociera do najgłębszych zakamarków twojej istoty.Mówię językiem Miłości;Moje słowa napełniają cie Życiem,pokojem,radością i nadzieją.pragnę rozmawiać ze wszystkimi Moimi dziećmi,ale wiele z nich jest zbyt zajętych,aby Mnie usłyszeć.”Etyka pracy”sprawia,że stają się kłębkiem nerwów.Bez reszty oddają się swoim wymagającym przełożonym,zastanawiając się,dlaczego Ja wydaje im sie taki odległy.Jeśli chcesz żyć blisko Mnie?musisz uczynić Mnie swoją Pierwotną miłością-swoim najwyższym priorytetem.Gdy Moja obecność jest dla ciebie ważniejsza niż cokolwiek innego,doświadczasz pokoju i radości.Na Mnie także spływa błogosławieństwo, jeśli pozwalasz Mi zajmować pierwsze miejsce w swoim życiu.Idziesz przez życie w Mojej obecności,a Moja chwała jaśnieje nad tobą
Iz 50,4;Ap 2,4; Iz 60,2
 
Ewangelia
(Łk 3,10–18)
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
 
Oto Słowo Pańskie
 
15 Grudnia
Twoje pragnienie nieba jest dobre,ponieważ wynika z tęsknoty za Mną.Nadzieja nieba powinna cię wzmacniać i zachęcać do działania,napełniając cię cudowną Radością.Chrześcijanie często błędnie rozumieją słowo”nadzieja”uważając że wiąże się ono z myśleniem życzeniowym.Nic bardziej mylnego!Gdy cię zbawiłem,niebo stało się ostatecznym celem twojej podróży.Sformułowanie”nadzieja nieba”uwypukla dobro,którym możesz się cieszyć,wciąż jeszcze będąc na ziemi.Ta nadzieja ożywia cię duchowo w mroku niedoli,wyostrza twoją świadomość Mojej Obecności i staje się światłem na twojej drodze.Pragnę,abyś obfitował w nadzieję przez Moc ducha Świętego
Rz 8,23-25;Hbr 6,18-20;Rz 15,13
 
Ewangelia
(Mt 17,10-13)
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu
Oto Słowo Pańskie

14 Grudnia Odpocznij we Mnie, moje dziecko, zapominając o troskach tego świata.Skup się na Mnie –Emanuelu-i pozwól,aby Moja żywa Obecność otuliła cię pokojem.Trwaj w świadomości,że we Mnie masz wieczne bezpieczeństwo,gdyż jestem ten sam wczoraj,dzisiaj i na wieki.Jeśli będziesz ślizgał się po powierzchni życia skupiając się na tym,co podlega nieustannym zmianom,w końcu powtórzysz za Salomonem Marność nad Marnościami-wszystko marność. Współpraca ze mną jest tym,co nadaje twojemu życiu sens.Rozpoczynaj każdy dzień od spotkania ze Mną,abyś mógł doświadczyć Mojej Obecności.Gdy spędzasz ze Mną czas,twoja droga odsłania się kawałek po kawałku.Opuść to ciche schronienie,w którym trwasz w duchowej łączności ze Mną,i powoli ruszaj na swą dzienną wędrówkę.Trzymaj Moją dłoń i zdawaj się na Mnie z pełną świadomością,a Ja wyrównam ścieżkę przed Tobą

Hbr 13,8;Koh 1,2;Prz 3,6

Ewangelia

(Mt 11,16-19) Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: “Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: “Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: “Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Oto Słowo Pańskie

13 Grudnia 
Znajdź czas na świętość”Święty”nie jest synonimem słowa”świętoszkowaty”;”święty” oznacza”wybrany dla Boga.”Zbliżasz się do stanu świętości,gdy spędzasz ze Mną czas w ciszy,tak jak teraz.Kiedy zajmuję centralne miejsce w twoim umyśle i sercu,zmieniasz się od wewnątrz-stajesz się takim,jakim stwarzając cię,chciałem ,byś był.Ale ten proces mógł postępować,musisz poświęcać więcej czasu na rozmowę ze Mną.Ta praktyka przynosi nieskończenie wiele korzyści.Gdy wygrzewasz się w Moim Świetle,szybciej wracasz do zdrowia,zarówno w sensie emocjonalnym,jak i fizycznym.Doświadczasz też Mojej bliskości,która wzmocnia twoją wiarę i napełnię cię Pokojem.Oprócz tego otwierasz się na Moje liczne błogosławieństwa i stajesz się oczyszczoną świątynią Mojego Ducha,która może uczynić nieskończenie więcej,niż prosisz czy rozumiesz,zarówno w tobie,jak i przez ciebie.To tylko niektóre z korzyści płynących z naszych nieśpiesznych spotkań
2 Tes 1,10; Ps 27,4 ; Kor 6,19; Ef 3,20

Ewangelia 
(Mt 11,11-15) 
Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.
Oto Słowo Pańskie

12 Grudnia 
Troszczę się o ciebie. Poczuj ciepło i bezpieczeństwo,wtulony w Moją miłosną Obecność. Sprawuje kontrole nad każdą najdrobniejszą sprawą w twoim życiu. A oprócz tego z tymi, którzy Mnie miłują i są powołani według Mojego zamiaru,współdziałam we wszystkim dla ich dobra. Ponieważ świat jest zepsuty i chory, często myślą że rządzi nim przypadek. Ciągi zdarzeń wydają się niespójne i raczej pozbawione sensu. Ludzie,którzy patrzą na rzeczywistość w ten sposób, zapominają o pewnej podstawowej rzeczy-o ograniczeniach ludzkiego umysłu. Twoja wiedza na temat świata,w którym żyjesz,jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Pod powierzchnią widzialnej rzeczywistości kryją się tajemnice zbyt wielkie,abyś potrafił je pojąć. Gdybyś tylko mógł się przekonać,że naprawdę jestem tuż obok ciebie i nieustannie działam dla twojego dobra,już nigdy nie zwątpiłbyś w Moja opiekę. Dlatego właśnie musisz postępować według wiary,a nie dzięki widzeniu, przekonany o Mojej tajemniczej,majestatycznej Obecności.
Rz 8,28; Hi 42,1-3; I P 5,7; 2 Kor 5,7

EWANGELIA
Mt 11, 28-30
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza,Jezus przemówił tymi słowami:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto Słowo Boże.

11 Grudnia 
Działam dla twojego dobra. Przynieś Mi wszystkie swoje sprawy, włączając 
w to marzenia. Rozmawiaj ze Mną na każdy temat, tak aby światło Mojej Obecności opromieniło twoje nadzieje i plany. Spędź ze Mną trochę czasu, pozwalając, aby Moje Promienie tchnęły życie w twoje plany i zaczęły stopniowo przekształcać je w rzeczywistość .To bardzo praktyczny sposób współpracy ze Mną. Ja, Stworzyciel wszechświata, raczę współtworzyć z tobą rzeczywistość .Nie staraj się przyspieszać tego procesu. Jeśli chcesz ze Mną pracować, musisz zaakceptować ramy czasowe, jakie narzucam. Pospiech nie leży w Mojej naturze.Abraham i Sara musieli czekać wiele lat,zanim spełniłem swoja obietnicę i dałem im syna.Ale o ileż większa była dzięki temu ich radość z dziecka.Wiara jest poręką tych dóbr,których się spodziewamy,dowodem tych rzeczywistości,których nie widzimy
Ps 36,10;Rdz 21,1-7;Hbr 11,1

Ewangelia
(Mt 18,12-14) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam : cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”.
Oto Słowo Boże

10 grudnia 
Uczyń Mnie centrum swojej uwagi,gdy szukasz bezpieczeństwa.W myślach,które nie biegną ku Mnie,wciąż starasz się uporządkować świat w taki sposób,aby stał się miejscem przewidywalnym i bezpiecznym.Te starania,nie dość że są skazane na porażkę,to jeszcze wywierają negatywny wpływ na twój rozwój duchowy.Gdy twój świat wydaje się niestabilny,chwytasz Moją dłoń,szukając wsparcia,i żyjesz w świadomości zależności ode Mnie.Porzuć marzenia o łatwym życiu i ciesz się tym,że kłopoty zwiększają twoją świadomość Mojej Obecności.W mroku niedoli łatwiej jest ci dostrzec blask Mojej Oblicza.Zaakceptuj wartość problemów w tym życiu,poczytując je za pełną radość.Pamiętaj,że w niebie czeka na ciebie wieczna beztroska
Iż 41,10;Ps 139,10;Jk 1,2

Ewangelia
(Łk 5,17-26) 
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: “Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy powiedzieć: “Wstań i chodź?” Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
Oto Słowo Boże

 
9 Grudnia
Bądź gotów przeskoczyć dla Mnie przepaść.Jeśli prowadzę cię w jej stronę,to znaczy,że jest to najbezpieczniejsza droga.To,że chciałbyś żyć bez ryzyka,jest przejawem zwątpienia.Próby zminimalizowania zagrożeń kłócą się z twoim pragnieniem życia blisko Mnie.Niebawem znajdziesz się na rozdrożu.Jeśli chcesz podążać za Mną z pełnym zapałem,musisz wyzbyć się swojej tendencji do zachowawczości.Idź dziś za Mną krok w krok.Jeśli to Ja znajduje sie w centrum twojej uwagi,możesz przemierzać niebezpieczne ścieżki bez strachu.Gdy nadejdzie właściwy czas,nauczysz się odprężać i cieszyć przygodą,jaką jest nasza wspólna podróż.Dopóki trzymasz się blisko Mnie,w każdym miejscu jesteś bezpieczny w cieniu Mojego panowania
Ps 23,4;Ps 9,11;J 12,26
 
Ewangelia
(Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Oto Słowo Bożę

8 Grudnia

Twoje potrzeby i Moje bogactwa to idealne połączenie.Nigdy nie chciałem abyś był niezależny. Stworzyłem cie w taki sposób,abyś szukał u Mnie zaspokojenia i tych podstawowych,i tych najgłębszych potrzeb.Starannie uformowałem twoje tęsknoty i poczucie braku pełni,aby zwrócić cię w moim kierunku.Nie próbuj wiec ukrywać tych uczuć ani im zaprzeczać.I uważaj,aby nie szukać zaspokojenia swoich pragnień w mniejszych bogach,do których należą wartości materialne,pieniądze i władza.Przyjdź do Mnie nieporadny,bezbronny i spragniony Mojego błogosławieństwa.Gdy spędzasz ze Mną czas,zaspokajam twoje najgłębsze pragnienia.Ciesz się mnogością swoich potrzeb-to dzięki nim możesz zaznać we Mnie Pełni

 Flp 4,19;Kol 2,2-3

Ewangelia 

(Łk 1,26-38) 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto Sowo Bożę

7 Grudnia
Jestem z tobą we wszystkim,co robisz,nawet w najbardziej niewdzięcznych pracach. Pamiętam o tobie nieustannie i interesuje się każdym szczegółem twojego życia.Nic nie umknie mojej uwadze-nawet włosy na twojej głowie są policzone.Natomiast twoja świadomość Mojej obecności bywa niepewna i chybotliwa;w rezultacie nie potrafisz spojrzeć na swoje życie całościowo.Gdy masz Mnie w zasięgu wzroku,czujesz się bezpieczny i kompletny.Gdy twoje pole widzenia się zawęża i koncentrujesz się na problemach i drobiazgach,masz wrażenie,że jesteś pusty i niepełny.Ucz się wpatrywać we Mnie w każdej chwili i w każdych okolicznościach.Choć świat jest niestabilny i podlega nieustannym zmianom,możesz mieć poczucie ciągłości,jeśli będziesz o Mnie nieustannie pamiętał.Wpatruj się w to,co niewidzialne,nawet wtedy,gdy widzialny świat paraduje przed twoimi oczyma
Mt 10,29-31; Hbr 11,27; 2Kor 4,18

Ewangelia 
(Mt 9,27-31) 
Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić”? Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.
Oto Słowo Bożę

 
6 Grudnia
Idź tuż obok Mnie,a nigdy nie zboczysz ze ścieżki,która ci wyznaczyłem.To najskuteczniejszy i jednocześnie najprzyjemniejszy sposób na to,aby zawsze pozostawać na właściwej drodze.Ludzie często mnożą swoje obowiązki,aby zachować wierność zasadą religii. W rezultacie składają Mi ofiarę z pieniędzy,czasu i pracy,ale nie oddają Mi tego,na czym zależy Mi najbardziej-swoich serc.Reguł można przestrzegać mechanicznie.Gdy wejdą ci w krew,będziesz się do nich stosował niemal bez wysiłku i bez udziału świadomości.Takie nawykowe przestrzeganie zasad może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa,wprowadzając duszę w stan śpiączki.Tym,czego szukam u Moich dzieci,jest przytomna dusza,która daje się porwać Radości płynącej z faktu,że jestem blisko.Stworzyłem ludzi,aby Mnie wychwalali i cieszyli się Mną wiecznie.Ja zapewniam Radość;twoje zadanie polega na tym,aby Mnie wychwalać i żyć blisko Mnie
Pwt 6,5:Kol 3,23;Ps 16,11
 
Ewangelia
(Mt 7,21.24-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.
Oto Słowo Bożę

5 Grudnia

Niech Moja obecność przewyższa wszystko,czego doświadczasz.Niczym świetlista poświata unoszę się nad tobą i otaczającym cię światem.Uczę cię pamiętać o Mnie w każdej sytuacji,jakiej stawiasz czoła.Gdy patryjarcha Jakub uciekł przed swoim rozwścieczonym bratem,zasnął z głowa na kamieniu w miejscu,które wydawało się zupełnie opuszczone.Śnił o niebie,aniołach i obietnicach Mojej Obecności,a kiedy się obudził,wykrzyknął;Prawdziwie Pan jest na tym miejscu,a ja nie wiedziałem.To odkrycie było ważne nie tylko dla Jakuba,ma ono wartość dla wszystkich,którzy Mnie szukają.Gdy czujesz, że jesteś ode Mnie daleko,powiedz;”Prawdziwie Pan jest w tym miejscu”Następnie poproś Mnie,bym uczynił cię świadomym Mojej Obecności.Jestem rad,mogąc odpowiedzieć na tę modlitwę

Ps 31,21;Rdz 28,11-16

Ewangelia 

(Mt 15,29-37) 
Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: „Żal Mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze”. Na to rzekli Mu uczniowie: „Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo?” Jezus zapytał ich: „Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: „Siedem i parę rybek”. Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął te siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Oto Słowo Bożę

4 Grudnia 

Myśli Moje nie są myślami Twoimi ani twoje drogi Moimi drogami.Bo jak niebiosa górują nad ziemia,tak drogi Moje -nad twoimi drogami i myśli Moje -nad myślami twoimi.Pamiętaj,kim jestem,gdy spędzasz ze Mną czas.Zachwyć się cudem,jakim jest możliwość porozumiewania się z Królem wszechświata-w każdym czasie i w każdym miejcuNigdy nie traktuj tego cudownego przywileju jako czegoś oczywistego!Choć jestem nieporównywalnie wyższy i większy od ciebie,uczę cię myśleć tak jak Ja.Gdy przebywasz w Mojej Obecności,w twojej głowie rodzą się Moje myśli.Kierownikiem tego procesu jest Mój Duch.To On sprawia,że czasem przychodzi ci do głowy werset Pisma,a czasem słyszysz,jak “mówię “do ciebie bezpośrednio.Nasze rozmowy dodają ci sił i przygotowują cię na wszystko,co możesz napotkać na swojej życiowej ścieżce.Słuchaj spokojnie Mojego głosu.Gdy składasz mi ofiarę ze swojego cennego czasu,zsyłam ci błogosławieństwa tak hojne,że nawet nie miałbyś odwagi o nie prosić 
Iz 55,8-9:Kol 4,2;Ps 116,17

Ewangelia 
(Łk 10,21-24) 
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.
Oto Słowo Boże

3 Grudnia 
Niech cię nie zdziwią zaciekłe ataki na twój umysł.Szukaj Mnie i staraj się żyć w Moim pokoju,nie ulegając zniechęceniu.W sferze duchowej jesteś teraz w stanie wojny.Zły nie może znieść naszej bliskości i jego demoniczni podwładni są zdeterminowani,aby ją zniszczyć.Gdy znajdujesz się w samym środku walk,zawołaj Mnie po imieniu słowami”Jezu Pomóż.”Gdy tak zrobisz natychmiast przejmę dowodzenie,a twoja rola będzie się ograniczać do tego,aby mi ufać,gdy będę za ciebie walczył. Moje Imię-właściwie używane może błogosławić i chronić.U kresu czasu na Moje imię zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich,i podziemnych.Ludzie którzy używają słowa Jezus jako podłego przekleństwa,tego cudownego dnia osuną się na ziemię,zdjęci przerażeniem.Natomiast ci,którzy z ufnością wypowiadają Moje imię,aby się do Mnie zbliżać,doświadczą Radości niewymownej i pełnej Chwały.Oto wielka nadzieja,którą powinieneś w sobie nosić,czekając na Mój powrót
Ef 6,12;I Sm 17,47; Flp 2,9-10;I P 1,8-9

Ewangelia 
(Mt 8,5-11) 
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “Idź”, a idzie; drugiemu: “Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: “Zrób to”, a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.
Oto Słowo Bożę

2 Grudnia 
Jestem księciem pokoju.Powtarzam ci to,co powiedziałem swoim uczniom:Pokój ci.Ponieważ towarzyszę ci na każdym kroku,Mój pokój jest z tobą nieustannie.Gdy się na Mnie skupiasz,doświadczasz zarówno Mojej obecności,jak i pokoju.Czcij Mnie jako Króla królów,Pana panów i księcia pokoju.Potrzebujesz Mojego Pokoju w każdej chwili swojego życia,aby realizować Moje cele.Czasem czujesz pokusę,aby pójść na skróty-chcesz osiągnąć cel tak szybko,jak to tylko możliwe.Ale jeśli idąc na skróty,będziesz musiał oddalić się od Mojej spokojnej obecności,powinieneś wybrać dłuższa drogę.Idź ze Mną ścieżkami pokoju;ciesz się wędrówka w Mojej Obecności
Iz 9,5:J 20,19-21;Ps 25,4

Ewangelia 
(Łk 21,25-28.34-36) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
Oto Słowo Bożę

1 Grudnia
Kocham Cię wiekuistą miłością,która płynie z zakamarków wieczności.Znałem cię, jeszcze zanim przyszedłeś na świat.Zastanów się nad niesamowitą tajemnicą uczucia,które otaczało cię,zanim się urodziłeś i będzie cię otaczać także po śmierci.Współczesny człowiek nie myśli o sobie i świecie w perspektywie wieczności.Aby odwrócić swoją uwagę od rozwartych szczęk śmierci,rzuca się w wir działań i rozrywek.Spokojne trwanie u Mojego boku to niemal całkowicie zapomniana sztuka,choć to własnie spokój pozwala ci doświadczyć Mojego wiecznego uczucia.Musisz mieć pewność,że jestem przy tobie i otaczam cię miłością, aby przetrwać życiowe burze.W czasach najtrudniejszych prób nawet najlepsza teologia może cię zawieść,jeśli nie będzie jej towarzyszyć empiryczną wiedza o Mnie.Tym,co najskuteczniej uchroni cie przed utonięciem, jest pielęgnowanie naszej przyjaźni
Jr 31,3; Lm 3,22-26

Ewangelia 
(Łk 21,34-36) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
Oto Słowo Bożę

30 Listopada
Kłopoty są częścią życia. Nie możesz przed nimi uciec – są wplecione w materię tego zepsutego świata. Zbyt łatwo przestawiasz się na tryb zadaniowy, zachowując się tak, jakbyś był w stanie wszystko naprawić. To typowa reakcja, na tyle automatyczna, że omija świadome myślenie. Ten nawyk nie tylko cię frustruje, ale też oddala ode Mnie. Nie pozwól, aby najważniejsze dla ciebie było usuwanie usterek. Nie jesteś w stanie naprawić całego otaczającego cię zła. Nie bierz na siebie ciężaru obowiązków, które nie są twoimi obowiązkami. Najważniejsza powinna być dla ciebie nasza relacja. Rozmawiaj ze Mną o każdej sprawie, która zajmuje twoje myśli, i staraj się spojrzeć na nią z mojej perspektywy. Nie próbuj naprawiać wszystkiego wokół, lecz proś Mnie, abym pokazał ci, co jest naprawdę ważne. Pamiętaj, że jesteś w drodze do nieba; niech twoje problemy zbledną w Świetle wieczności. 
Ps 32,8; Łk 10,41-42; Flp 3,20-21

Ewangelia 
(Mt 4,18-22) 
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
Oto Słowo Bożę

29 Listopada 
Niech Mój pokój przenikanie najgłębsze zakamarki twojej istoty.Czujesz,jak cię przepełnia,gdy trwasz w ciszy w świetle Mojej Obecności.To nie kwestia dyscypliny i silnej woli,lecz otwarcia się na Moje błogosławieństwa.W dzisiejszej epoce,epoce niezależności, ludziom nie jest łatwo przyznać się do tego,że są w potrzebie.Tymczasem Ja prowadzę cię ścieżką,która uwydatnia twoja potrzebę Bożej pomocy-stawiam cię w sytuacjach, w których twoje mocne strony są nieistotne,a twoja słabość staje się zupełnie oczywista.Wykorzystuje te pustynne marsze przez jałową ziemię,aby przeciągnąć cię do siebie. Znalazłeś kwiaty Pokoju kwitnącego w najbardziej opuszczonych miejscach. Nauczyłeś się dziękować Mi za ciężkie chwile i trudy podróży,ufając, że dzięki nim dokonuję swoich największych dzieł.Zdałeś sobie z sprawę,że potrzebując Mojej pomocy,możesz dogłębnie Mnie poznać a to jest dar nad darami 
Iz 58,11; Iz 40,11

Ewangelia
(Łk 21,20-28) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

Oto Słowo Bożę

 28 Listopada
Odpocznij,mając głęboką pewność,że kocham cię niesłabnącą Miłością.Niech twoje ciało,umysł i duch odpoczną w Mojej obecności.Złóż wszystkie problemy w Moje ręce,tak abyś mógł skupiać się tylko na Mnie.Niech ogrom Mojej Miłości wzbudzi w tobie zdumienie-jest ona szersza,dłuższa,wyższa i głębsza niż wszystko,co w życiu widziałeś.Ciesz się tym wspaniałym uczuciem,które jest twoje na wieki. Najlepszą odpowiedzią na ten cudowny dar jest twoje życie pełne wdzięczności.Ilekroć Mi dziękujesz,przyznajesz,że Jestem twoim Panem i Żywicielem.Oto właściwa postawa dziecka Bożego-przyjmowanie z dziękczynieniem.Złóż Mi ofiarę dziękczynna i przekonaj się,jak hojnie obsypię cię błogosławieństwami
1P 5,7;Ef 3,16-19;Ps 107,21-22
 
Ewangelia
(Łk 21,12-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.
 
Oto Słowo Boże
 
27 Listopada
Niech wdzięczność obejmie rządy nad twoim sercem.Gdy dziękujesz Mi za błogosławieństwa,dzieje się cudowna rzecz.Z twoich oczu spadają łuski,a ty widzisz jeszcze więcej Moich cudownych bogactw i możesz brać z Mojego skarbca wszystko,czego potrzebujesz.Niech twoja wdzięczność śpiewa pieśni wychwalające Moje Imię,ilekroć otrzymujesz jeden z Moich złocistych darów.Ciągle Alleluja to język nieba,który może się stać językiem twojego serca.Życie pełne wychwalania i wdzięczności staje się życiem pełnym cudów.Zamiast starać się kontrolować sytuację,koncentrujesz się na Moich działaniach. Całe twoje istnienie skupia się we Mnie-i na tym właśnie polega potęga wychwalania.Do takiego życia cię powołałem,gdyż stworzyłem Cie na swój obraz.Ciesz się obfitym życiem,wychwalając Mnie i dziękując Mi
Kol 3,15;Dz 9,18;Ap 19,3-6;Ps 100,4-5
 
Ewangelia
(Łk 21,5-11)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?” Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: “Ja jestem” oraz: “nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”.
Oto Słowo Boże
 
26 Listopada
Oto dzień,które Ja uczyniłem!Jeśli będziesz się z nim radował,otrzymasz cenne dary i nauczysz się przydatnych rzeczy.Wędruj ze Mną drogą dziękczynienia, a odnajdziesz wszystkie radości,które dla ciebie przygotowałem.Jeśli chcesz chronić swoja wdzięczność,musisz pamiętać,że żyjesz w zepsutym świecie,gdzie błogosławieństwa i smutki nieustannie się mieszają.Ciągłe skupienie na przeciwnościach doprowadza wielu chrześcijan do upadku.Wędruj przez dzień pełen piękna i blasku,a widzą tylko szarość swoich myśli.Zaniedbując zwyczaj dziękczynienia,tracą jasność umysłu.Jakże drogie są Mi te spośród Moich dzieci,które pamiętają o tym, aby dziękować Mi w każdej sytuacji.Ci mogą przyprawić się przez najmroczniejsze dni z Radością w sercu,gdyż wiedzą, że opromienia je Światło Mojej Obecności.Raduj się z tego dnia,które uczyniłem,masz bowiem we Mnie niezawodnego Towarzysza
Ps 118,24;Ps 116,17
 
Ewangelia
(Łk 21,1-4)
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.
Oto Słowo Bożę
 
25 Listopada
Dziękuj Mi wielokrotnie,przemierzając dzisiejszy dzień.W ten sposób możesz nieustannie się modlić,jak nakazywał apostoł Paweł.Jeżeli naprawdę chcesz posiąść sztukę nieustannej modlitwy,zacznij dziękować Mi w każdej sytuacji.Modły dziękczynne to solidny fundament, na którym możesz wznosić inne modlitwy.Poza tym wdzięczność ułatwia ci rozmowę ze Mną.Gdy twój umysł jest zajęty dziękczynieniem,nie masz czasu na zmartwienia i narzekanie.Jeśli będziesz konsekwentnie ćwiczyć się we wdzięczności,zaczniesz przełamywać negatywne schematy myślowe.Przystąp do Mnie bliżej w wdzięczności sercem, a Moja obecność udzieli ci radości i pokoju
I Tes 5,16-18; Jk 4,8; Rdz15,13
 
Ewangelia
(J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
Oto Słowo Boże

24 Listopada

Wdzięczność sprawia,że przeciwności tracą siłę rażenia.Dlatego właśnie poleciłem ci,abyś dziękował Mi za wszystko.Ta transakcja zawiera w sobie element tajemnicy: ty składasz Mi podziękowanie(niezależnie od swoich uczuć),a Ja daję ci radość (niezależnie od tego,co cię spotyka).Jest to duchowy akt posłuszeństwa- czasem ślepego posłuszeństwa.Ludzie,którzy Mnie nie znają,mogą myśleć,że dziękowanie Mi za rozdzierające serce doświadczenia jest czymś irracjonalnym,a nawet niewykonalnym.Niemniej jednak wszyscy,którzy są Mi posłuszni w tym względzie,nieustannie czują na sobie Moje błogosławieństwo-mimo trudności. Wdzięczność otwiera twoje serce na Moją obecność,a twój umysł ma Moje myśli.Możesz być dalej w tym samych miejscu i w tej samej sytuacji,ale masz wrażenie,jakby ktoś zapalił światło,dzięki czemu możesz patrzeć na wszystko z Mojej perspektywy.Oto właśnie potęga Światła Mojego Oblicza,światła,które sprawia,że przeciwności tracą siłę rażenia

Ef 5,20; Ps 118,1;Ps 89,16

Ewangelia 

(Łk 20,27-40) 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: “Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa “Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”, bo o nic nie śmieli Go już pytać.

Oto Słowo Boże

23 Listopada

Trwaj w ciszy w Mojej obecności,a Ja będę napełniał twoje serce i umysł wdzięcznością.To najlepsza recepta na to by poczuć wdzięczność.Jeżeli twój umysł potrzebuje zaczepienia,myśl o Mojej Miłości
wylanej za ciebie na krzyżu.Pamiętaj,że nic w niebie i na ziemi nie zdoła cię odłączyć od Mojej miłości.Ta świadomość buduje w tobie fundament zaufania,które nie zachwieje się w żadnych okolicznościach.Przemierzając dzisiejszy dzień,szukaj drobnych skarbów ukrytych w strategicznych punktach wzdłuż ścieżki.Idę przed tobą i sieję na twojej drodze drobne przyjemności,które mają umilać ci dzień.Szukaj ich uważnie i zbieraj jak kwiaty.Wieczorem będziesz miał śliczny bukiet.Ofiaruj Mi go z wdzięcznym sercem.Kładąc się do łóżka,przyjmij Mój pokój,a wdzięczne myśli ukołyszą cie do snu
Rz 8,38-39;Ps 4,8-9
 
Ewangelia
(Łk 19,45-48)
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: “Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.
Oto Słowo Boże

22 Listopada 
Wdzięczność otwiera okna niebios.Przez te okna wieczności docierają do ciebie duchowe błogosławieństwa.Gdy spoglądasz w górę w wdzięcznym sercem,widzisz Chwałę niebieską.Nie możesz jeszcze żyć w niebie,ale już możesz doświadczyć jego zapowiedzi.Ten przedsmak niebiańskiej strawy ożywia w tobie nadzieję. Wdzięczność otwiera cię na te doświadczenia, a ty zyskujesz kolejne powody,aby mi dziękować.Tym sposobem twoja ścieżka staje się wznosząca spiralą radości. Wdzięczność nie jest żadną magiczną receptą;to język Miłości,który pozwala ci porozumiewać się ze Mną na głębokim poziomie.Wdzięczny umysł nie oznacza negowanie rzeczywistości i jej rozlicznych problemów. Wdzięczny umysł weseli się we Mnie,Zbawicielu,w obliczu prób i trosk.Jestem twoją ucieczką i siłą,pomocą w utrapieniach najpewniejszą 
Ha 3,17-18;Ps 46,2

Ewangelia 
(Łk 19,41-44) 
Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.
Oto Słowo Bożę

21 Listopada
Dziękuj Mi przez cały dzisiejszy dzień za Moja Obecność i Pokój.Są to dary nie z tej ziemi.Od momentu zmartwychwstania pocieszałem Moich naśladowców słowami:”Pokój wam oraz Jestem z wami przez wszystkie dni”.Słuchaj,gdy ofiaruje ci Mój pokój i Moją Obecność,bez żadnych ograniczeń.Jeśli chcesz otrzymać te wspaniałe dary,po prostu Mi za nie podziękuj.Nie sposób nadto być Mi wdzięcznym i nadto wychwalać. Stworzyłem cię przede wszystkim po to,abyś Mnie czcił. Dziękczynienie i pochwały sprawiają,że nawiązujesz ze Mną właściwą relację i otwierają śluzę,którą spływają na ciebie Moje bogactwa.Gdy dziękujesz Mi za Moją Obecność i pokój, bierzesz sobie Moje najhojniejsze dary.
Łk 24,36;Mt 28,20;Hbr 13,15
 
Ewangelia
(Łk 19,11-28)
Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: „Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: “Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: “Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dal pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: “Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min». Odpowiedział mu: “Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami”. Także drugi przyszedł i rzekł: “Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. Temu też powiedział: “I ty miej władzę nad pięciu miastami”. Następny przyszedł i rzekł: “Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. Odpowiedział mu: “Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. Do obecnych zaś rzekł: “Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. Odpowiedzieli mu: ” Panie, ma już dziesięć min”. Powiadam wam: “Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”. Po tych słowach ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy.
Oto Słowo Bożę
 

20 Listopada

Jestem ci rad, Moje dziecko.Bądź w pełni świadom opromieniającej cię Mojej radości.Nie musisz osiągnąć dobrych wyników,abym cię kochał. Koncentracja na wynikach tak naprawdę oddała cię ode Mnie i przemienia w faryzeusza.Takie podejście można też uznać za pewną formę bałwochwalstwa-wszak wielbisz własne dobre uczynki.Jeśli twoje działania nie spełniają twoich oczekiwań,będzie to dla ciebie źródłem rozczarowań.Przestań koncentrować sie na swoich uczynkach i skup się na Mojej Świetlistej Obecności.Moja miłość opromienia cię nieustannie,bez względu na twoje uczucia i zachowanie.Zadanie,które przed tobą postawiłem,polega na tym,aby tę bezwarunkową Miłość przyjmować.Wdzięczność i zaufanie są niczym ręce wyciągnięte po dar Miłości. Dziękuj Mi za wszystko,ufaj Mi w każdym położeniu.Te proste nawyki sprawią,ze będziesz nieustannie otwarty na Moją kochająca Obecność

Ef 2,8-9;Ef 3,16-19;Ps 62,9

(Łk 19,1-10) 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Oto Słowo Boże

 
19 Listopada
Rezultaty swoich starań pozostaw Mnie.Idź tam,gdzie cię poprowadzę,nie martwiąc się o to,co z tego wyniknie.Traktuj swoje życie jak przygodę,a Mnie-jak swojego przewodnika i towarzystwa.Żyj w teraźniejszości,skupiając się na tym,aby dotrzymać Mi kroku.Gdy twoja ścieżka wiedzie na klif,bądź gotowy wspiąć się na niego z moją pomocą.Gdy dotrzemy do miejsca odpoczynku,pokrzepiaj się w Mojej Obecności.Ciesz się rytmem życia blisko Mnie.Już teraz znasz ostateczny cel swojej podróży, którym jest brama niebios.A zatem koncentruj się na drodze tuż przed sobą,resztę zostawiając Mnie
Ps 27,13-14;Wj 15,13
 
Ewangelia
(Łk 18,35-43)
Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.
Oto Słowo Boże
 
18 Listopad
Przyjdź do Mnie i odpocznij w Moim pokoju.Moje Oblicze roztacza nad tobą blask Pokoju przewyższającego wszelki umysł.Zamiast samodzielnie szukać odpowiedzi ma swoje pytania,możesz odpocząć w Obecności Tego,który wie wszystko.Gdy opierasz się na Mnie z ufnością,czujesz się spokojny i spełniony. Głęboką duchowa bliskość ze Mną to nieodłączny element sposobu życia,do jakiego cie stworzyłem.Gdy przebywasz wśród ludzi,starasz się sprostać ich wymaganiom-czy to prawdziwym czy wymaginowanym. Czujesz się niewolnikiem ich zadowolenia,a twoja świadomość Mojej Obecności przygasa.Te starania o aprobatę innych w końcu pozbawią cię sił.Zamiast płynącej w tobie żywej wody Mojego Ducha,dajesz ludziom jedynie okruchy.Nie tego od ciebie chcę! Bądź ze Mną w kontakcie nawet wtedy,gdy jesteś bardzo zajęty.Żyj w Świetle Mojego Pokoju.Niech Mój Duch wkłada w twoje usta słowa łaski
Flp 4,6-7;J 7,38; Ef 5,18-20
 
Ewangelia
(Mk 13,24-32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
Oto Słowo Boże

17 Listopada

Nie ma już potępienia dla tych,którzy są we Mnie.Prawo ducha,który daje Życie,wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.Niewielu chrześcijan wie,jak żyć w tej wielkiej wolności,którą otrzymali przy narodzinach.Umarłem,aby cię wyswobodzić:żyj we Mnie wolny!Aby kroczyć ścieżka wolności,musisz nieustannie się na Mnie skupiać.Wiele głosów twierdzi:”To jest ścieżka,którą powinieneś pójść”ale tylko Mój głos wskazujesz tę właściwą.Jeśli wybierzesz ścieżkę świata,która kusi blaskiem i bogactwem,będziesz coraz głębiej pogrążał się w otchłani. Chrześcijańskie głosy także mogą sprowadzić cię na manowce”Rób to” ,”Nie rób tego!”,”‘Módl się w ten sposób”,”Nie módl się w ten sposób!”.Jeśli postanowisz słuchać ich wszystkich ,będziesz coraz bardziej zdezorientowany. Czerp radość z bycia prostą owieczką,która słucha Mojego głosu i za Mną podąża.Prowadzę cie na zielone niwy,na których możesz odpocząć,i wiodę ścieżkami sprawiedliwości.

Rz 8,1-1;Iz 30,21;J10,27;Ps24,1-3

Ewangelia 

(Łk 18,1-8) 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: “Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał Lecz potem rzekł do siebie: “Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Oto Słowo Boże

16 Listopada 
Gdy wpatrujesz się w krajobraz nadchodzącego dnia,widzisz wijący się szlak,od którego odchodzi wiele ścieżek prowadzących w rożnych kierunkach.Zastanawiasz się, jak w tej gmatwaninie znajdziesz właściwą drogę.Ale potem przywołujesz w myślach Tego,który jest z toba zawsze i trzyma cię za prawice.Przypominasz sobie, iż obiecałem ci,że będę prowadził cię według Mojej rady,i zaczynasz się odprężać.Gdy ponownie spoglądasz na ścieżkę,zauważasz,że spowija ją kojąca mgła,która ogranicza widoczność.Widzisz tylko krótki odcinek drogi przed sobą,dzięki czemu bardziej koncentrujesz się na Mnie i zaczynasz się cieszyć Moja Obecnością.Mgła to forma ochrony,która sprawia,że wracasz myślami do bieżącej chwili Chodz jestem obecny w każdym czasie i w każdym miejscu,możesz się ze Mną porozumiewać tylko tu i teraz. Któregoś dnia mgła przestanie być konieczna,bo nauczysz się koncentrować wyłącznie na Mnie i na drodze tuż przed sobą 
Ps 73,23-24; I Kor 13,12

Ewangelia
(Łk 17,26-37) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.
Oto Słowo Boże

15 Listopada 
Podchodź do problemów z lekkim sercem.Gdy twoje myśli biegną ku trudnym sprawom,często koncentrujesz się na nich tak bardzo,że tracisz Mnie z pola widzenia.Stajesz do walki z problemem,jakbyś musiał go natychmiast pokonać.Twój umysł przygotowuje sie do starcia,a twoje ciało staje sie spięte i niespokojne.Czujesz się pokonany,jeśli nie osiągniesz pełnego zwycięstwa.Ale istnieje lepsze wyjście.Gdy jakaś troska zaczyna kłaść się cieniem na twoim umyśle,przyjdź z nią do Mnie.Opowiedz Mi o niej i spójrz na nią w Świetle Mojej Obecności.Nabierzesz dystansu do dręczącego cie problemu, spoglądając nań z Mojej perspektywy.Rezultaty cię zaskoczą.Być może bedziesz nawet śmiał się z samego siebie,dostrzegając,jak poważnie traktowałeś zwykłą błahostkę.Na świecie doznasz ucisku.Jednak,co ważniejsze,będziesz miał Mnie u swojego boku,a Ja pomogę Ci poradzić sobie ze wszystkim,co napotkasz na swojej drodze.Podchodź do problemów z lekkim sercem,patrząc na nie przez pryzmat Mojego Światła,które pozwala widzieć rzeczy takimi,jakimi są naprawdę. 
Ps 89,16;J 16,33

Ewangelia
(Łk 17,20-25) 
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: “Oto tu jest” albo: “tam”. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: “Oto tam” lub: “oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.
Oto Słowo Boże

14 Listopada 
Rozkoszuj się luksusem,którym jest świadomość,że jesteś w pełni rozumiany i bezwarunkowo kochany.Miej śmiałość patrzeć na siebie Moimi oczyma i dostrzegać w sobie kogoś,kto został obmyty Bożą krwią i idzie przez życie w świetlistym płaszczu sprawiedliwości.Widzę cię takim,jakim chciałem,byś był,kiedy cie stworzyłem;widzę w tobie człowieka, którym będziesz,gdy twoim domem stanie się niebo.Tym co zmienia cię z chwały w chwałę, jest Moje Życie w tobie.Raduj się tym tajemniczym cudem!Dziękuj Mi nieustannie za zdumiewający dar Mojego Ducha, który w tobie żyje.Staraj się polegać na pomocy ducha,wędrując przez dzisiejszy dzień.Zatrzymaj się czasem na chwilę, aby się Go poradzić.Duch święty nie będzie cie zmuszał do wykonywania swoich poleceń,ale odpowiednio tobą pokieruje,gdy dasz Mu pole do działania.Krocz cudowną drogą współpracy z Moim duchem Ps34,6:2Kor 5,21;3,18;Ga5,25

Ewangelia 
(Łk 17,11-19) 
Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Oto Słowo Bożę

13 Listopada 
Jam jest Chrystus w tobie,nadzieja Chwały.Ten,który przy tobie idzie,trzymając cie za rękę ,jest jednoczenie Tym,który w tobie żyje.To głęboka niepojęta tajemnica.Ty i ja jesteśmy ściśle związani,trwając w bliskości,która przenika każdy zakamarek twojego jestestwa.Moje Światło opromienia cie zarówno z zewnątrz,jak i od wewnątrz.Ja jestem w tobie, a ty jesteś we Mnie i dlatego żadna siła w niebie ani na ziemi nie może cie ode Mnie oddzielić!Gdy trwasz w ciszy w Mojej Obecności,stajesz się bardziej świadomy Mojego Życia w tobie,co wzbudza wesele Pańskie,które jest twoją śiłą.Ja,Bóg nadziei,napełniam cię wszelką Radością i Pokojem w wierze,abyś obfitował w nadzieję przez Moc Ducha Świetego 
Kol 1,27;Iz 42,6;Ne 8 ,10;Rz 15,13

Ewangelia
(Łk 17,7-10) 
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: “Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: “Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: “Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.
Oto Słowo Boże

12 Listopada 
W twoim życiu nastał czas obfitości.Twoj kielich jest wypełniony po brzegi błogosławieństwami.Przez wiele tygodni z mozołem szedłeś pod górę,a teraz wędrujesz przez bujne łąki skąpane w ciepłym blasku słońca.Chcę,abyś nacieszył się tym czasem beztroski i odpoczynku.Raduje się,mogąc go ofiarować.Bywa, ze Moje dzieci nie są pewne tego,czy powinny przyjmować Moje błogosławieństwa z otwartymi rękoma.W ich serca wkrada się fałszywe poczucie winy,które mówi im,ze nie zasługuje na taki hojne dary.To niedorzeczne wyrzuty,nikt bowiem nie zasługuje na nic,co mu daje.W Moim królestwie nie chodzi o to ,aby na coś zapracowywać czy zasługiwać,lecz o to aby wierzyć i przyjmować.Boleje gdy któreś z Moich dzieci odrzuca Moje dary.Jeśli zaś przyjmujesz Moje obfite błogosławieństwa z wdzięcznym sercem,ogarnia Mnie radość .Moje i twoje zadowolenie łączy się wtedy w radosnej harmonii 
Ps23,5;J3,16;Łk 11,9-10

Ewangelia 
(Łk 17,1-6) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: “Żałuję tego», przebacz mu”. Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: “Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”
Oto Słowo Bożę

11 Listopada 
Nie Pozwól,aby jakakolwiek sytuacja przyprawiła cie o drżenie serca.Im trudniejsze wyzwania przed tobą stoją,tym więcej Mocy ci udzielam.Wydaje ci się,że każdego dnia dostajesz ode Mnie tyle samo sił,ale to nieprawda.Gdy wstajesz rano z łóżka,często oceniasz czekające cię problemy przez pryzmat tego,na co zwykle cie stać.Te kalkulacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.Wiem,co przyniesie dzień,i daje ci dość sił,abyś mógł sobie ze wszystkim poradzić.Siła,którą ode Mnie otrzymujesz,zależy od dwóch zmiennych,:trudności stojących przed tobą zadań i twoje gotowości do polegania na Moim wsparciu.Postaraj się postrzegać wyzwania jako okazje do tego,aby otrzymać jeszcze więcej Mojej Mocy niż zwykle.Zwracaj się do Mnie o pomoc i czekaj na to,co zrobię.Póki będą trwać dni twoje,słynąć będzie moc twoja 
Ef 1,18-20;Ps 105,4; Pwt 33,25

Ewangelia 
(Mk 12,38-44) 
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.
Oto Słowo Boże

10 Listopada 
Skup się całym sobą na Mojej żywej Obecności.Możesz być pewien,że jestem z tobą w każdej chwili i otaczam cię swoją Miłością i Pokojem.Gdy odpoczywasz w Mojej Obecności,kształtuje twój umysł i oczyszczam serce.Czynię cię na powrót takim, jakim stwarzając cię,chciałem,byś był.Nie odwracaj ode Mnie wzroku,gdy zabierasz się za swoje codzienne zajęcia.Jeśli poczujesz się znudzony wykonywaną czynnością,wypełnij czas modlitwami i wychwalaniem Mnie.Każdy moment jest cenny,gdy koncentrujesz się na Mnie.Dobry może być każdy dzień,bo Moja Obecność przenika każda godzinę 
Ps 89,16-17;J3,19-20;Jud 24-25;Ps 41,13

Ewangelia
(Łk 16,9-15) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.
Oto Słowo Boże

9 Listopada 
Posiedź ze Mną w milczeniu, pozwalając wszystkim lękom i zmartwieniom wypłynać na powierzchnie świadomości.W Moim świetle pęcherzyki trosk rozpryskuje się.Jednak niektóre lęki wypływają wciąż na nowo,zwłaszcza strach przed przyszłością. Często zaglądasz myślą w kolejny dzień,tydzień,miesiąc, rok lub dziesięciolecie i wyobrażasz sobie, jak ponosisz porażki.To, co widzisz, to fałszywe obrazy,ponieważ nie ma w nich Mnie.Te ponure dni nigdy nie staną się rzeczywistością, gdyż nigdy cie nie opuszczę.Gdy troska o przyszłość przypuszcza szturm,pochwyć ja i rozbrój, opromieniający ów mentalny obraz Światłem Mojej Obecności.Powiedz sobie:”Jezys będzie wtedy ze mną.Z jego pomocą dam sobie radę”.Potem wróć do domu-do bieżącej chwili, w której możesz się cieszyć Pokojem w Mojej Obecności 
Łk 12,22-26;Pwt 31,6:Kor 10,5

Ewangelia
(J 2,13-22) 
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Oto Słowo Boże

8 Listopada
Naucz się doceniać niełatwe dni.Niech trudności,które napotkasz na drodze,pobudzają cie do działania.Gdy pokonujesz wraz ze Mną wertepy,czerp pewność ze świadomości,ze razem poradzimy sobie ze wszystkim.Na tę świadomość składają się trzy elementy: twoja relacja ze Mną,obietnice zawarte w Biblii oraz twoje dotychczasowe doświadczenie związane z przezwyciężaniem trudności.Spójrz wstecz na swoje życie i uświadom sobie,że zawsze pomagałem ci w trudnych sytuacjach.Jeśli czujesz pokusę aby myśleć: Tak, ale kiedyś to kiedyś,a dzisiaj to dzisiaj, przypomnij sobie, Kim jestem.Twoja sytuacja życiowa może się całkowicie zmienić, a ty możesz się stać zupełnie innym człowiekiem, ale Ja będę ten sam po kres czasu i przez całą wieczność.Oto skąd powinna płynąc twoja pewność.W Mojej Obecności żyjesz, poruszasz się i jesteś
Iz 41,10;Ps 102,27;Dz17,28

Ewangelia 
(Łk 15,1-10) 
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: “Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadani wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: “Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.
Oto Słowo Bożę

7 listopada 
Oddawaj mi cześć w pięknie świętości. Całe prawdziwe piękno świata odzwierciedla cześć tego Kim Jestem.Kształtuje cię na Mój sposób – Jestem Boskim Artysta, który upiększa twoje wnętrze.Moim głównym zadaniem jest uprzątnięcie nieporządku i zanieczyszczeń, tak aby Mój Duch mógł wziąć cię całego w posiadanie. Współdziałać ze Mną w tej pracy,okazując swoją gotowość do rezygnacji ze wszystkiego co postanowię ci odebrać. Wiem,czego potrzebujesz,i obiecałem ,że hojnie cie w tym obdaruje. Nie możesz opierać swojego poczucia bezpieczeństwa na dobrach materialnych ani pomyślnym przebiegu zdarzeń. Uczę cie polegać wyłącznie na Mnie i znajdować spełnienie w Mojej Obecności. Aby osiągnąć ten stan, musisz zadowalać się zarówno tym, co duże, jak i tym co małe ,traktując i jedno i drugie jako przejaw Mojej woli. Przestajesz zagarniać i kontrolować, a uczysz sie otwierać zaciśnięte dłonie i przyjmować.Zachowuj te otwarta postawę przez okazywanie Mi zaufania w każdej sytuacji
Ps 29,2; Ps 27,4

Ewangelia 
(Łk 14,25-33) 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: “Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Oto Słowo Bożę

6 Listopada

Staraj się przede wszystkim Mnie zadowolić. Przemierzając dzisiejszy dzień, będziesz musiał dokonać wielu wyborów. Większość z nich będzie dotyczyć mało istotnych spraw i będzie wymagać szybkiej reakcji. Potrzebujesz pewnej praktycznej wskazówki, która pozwoli ci obierać właściwą drogę. Dla wielu ludzi podejmowane decyzje są wypadkową typowych reakcji i chęci zadowolenia siebie lub innych. W twoim przypadku powinno być inaczej. Staraj się sprawiać Mi przyjemność każdym swoim wyborem, nie tylko decyzjami w sprawach ważnych. Będzie to możliwe, tylko jeśli będziesz żył w bliskiej duchowej łączności ze Mną. Jeśli twoją największą radością jest Moja Obecność, niemal instynktownie wyczuwasz, co sprawi Mi radość. Wystarczy, że spojrzysz na Mnie w przelocie, a będziesz wiedział, jaka decyzja będzie właściwa. Raduj się we Mnie coraz bardziej; staraj się sprawiać Mi przyjemność wszystkim, co robisz.

J 8,29; Hbr II,5-6; Ps 37,4

Ewangelia

(Łk 14,15-24) 
Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. Jezus mu odpowiedział: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: “Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: “Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: “Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze inny rzekł: “Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: “Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych”. Sługa oznajmił: “Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan rzekł do sługi: “Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadani wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”.

Oto Słowo Boże

5 Listopada 
Możesz żyć tak blisko Mnie, jak tylko chcesz. Nie wznoszę murów między nami; nie burzę też tych, które sam wznosisz. Ludzie często myślą, że jakość ich życia zależy od tego, co ich spotyka. Poświęcają mnóstwo energii na próby kontrolowania wydarzeń. Są szczęśliwi gdy wszystko układa się po ich myśli, i smutni lub sfrustrowani, kiedy coś nie idzie tak, jak się spodziewali. Rzadko kwestionują zależność między okolicznościami a swoim samopoczuciem. Jednak można godzić się ze wszystkim w życiu. Wkładaj więcej energii w to, aby Mi ufać i cieszyć się Moją Obecnością. Nie pozwól, aby twoje samopoczucie było zależne od tego, co ci się przydarza. Lepiej czerp radość z Moich cennych obietnic: Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. Zaspokoję każdą twoją potrzebę według swego bogactwa. Nic nie zdoła cię odłączyć od Mojej Miłości.
Flp 4,I2; Rdz 28,I5; Flp 4,I9; Rz 8,38-39

Ewangelia 
(Łk 14,12-14) 
Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Oto słowo Boże

4 Listopada 
Wędruj ze Mną spokojnie przez ten dzień. Zastanawiasz się, jak poradzisz sobie z tym, co cię czeka. Musisz przemierzyć ten dzień jak każdy inny – krok za krokiem. Zamiast rozgrywać w myślach przyszłe sytuacje, koncentruj się na Mojej Obecności i zadaniu, które masz przed sobą. Im więcej trudności przyniesie dzień, tym bardziej możesz liczyć na Moją pomoc. Będzie to dla ciebie nauką, stworzyłem cię bowiem w taki sposób, abyś w pełni zdawał się na swojego Pasterza i Króla. Trudne chwile budzą cię ze snu i sprawiają, że stajesz się bardziej świadomy tego, jak bardzo Mnie potrzebujesz. Gdy nie wiesz, co robić, poczekaj, aż odsłonię przed tobą twoją drogę. Ufaj, że wiem, co robię, i bądź gotowy za Mną podążyć. Dam ci siłę i pobłogosławię cię Pokojem.
Wj 33,I4; Pwt 33,25; Hbr I3,20-21; Ps 29,II

Ewangelia 
(Mk 12,28b-34) 
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: “Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: “Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Oto Słowo Boże

3 Listopada 
Ilekroć coś pokrzyżuje twoje plany lub udaremni spełnienie pragnień, traktuj to jako przypomnienie, że powinieneś ze Mną rozmawiać. Taki sposób patrzenia na przeciwności ma kilka zalet. Po pierwsze – co oczywiste – rozmawiając ze Mną doświadczasz błogosławieństwa i wzmacniasz naszą relację. Po drugie, rozczarowania zostają przekute w życiowe szanse i nie ściągają cię w dół. Tym sposobem problemy tracą siłę rażenia, a ty możesz się uśmiechać nawet w obliczu trudności. Wykształcaj w sobie ten nawyk, zaczynając od mierzenia się z drobnymi rozczarowaniami życia codziennego. Często to właśnie, te niewiele znaczące niepowodzenia oddalają cię od Mojej Obecności. Postrzegając je jako szanse, odkrywasz, że zyskujesz więcej, niż tracisz. Musisz dużo ćwiczyć, zanim nauczysz się traktować w ten sposób poważne rozczarowania. Jednak można nauczyć się patrzeć na świat oczyma apostoła Pawła, który napisał: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie. 
Kol 4,2; Flp 3,7-8

Ewangelia 
(Łk 14,1.7-11) 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: “Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: “Ustąp temu miejsca”. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: “Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Oto Słowo Boże

2 Listopada 
Nabieraj sił w świetle Mojej Obecności. Twoja wątłość Mnie nie odpycha. Wręcz przeciwnie – słabość przyciąga Moją Moc, zawsze gotową wypełnić uległe serce. Nie potępiaj się za to, że ciągle potrzebujesz pomocy. Przyjdź do Mnie, zupełnie bezradny, a wypełni cię Światło Mojej Miłości. Uległe serce nie pojękuje i nie wszczyna buntu, gdy zaczynają się problemy, lecz zdobywa się na odwagę, aby Mi podziękować. Podporządkowanie się Mojej woli jest ostatecznie aktem zaufania. W ciszy i ufności leży twoja siła.
Ps II6,5-7; Ef 5,20; Iz 30,I5

Ewangelia 
(Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a) 
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: “Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: “Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.

Oto Słowo Bożę

1 Listopada 
Nie zniechęcaj się tym, że trudno jest ci nieustannie skupiać na Mnie uwagę. Wiem, że gorąco pragniesz cały czas pamiętać o Mojej Obecności. To wzniosły cel; dążysz do niego, ale w tym życiu nigdy go nie osiągniesz. Nie pozwól, aby poczucie porażki odbierało ci siły. Lepiej staraj się patrzeć na siebie Moimi oczyma. Przede wszystkim raduje Mnie, że tak gorąco pragniesz iść ze Mną przez życie. Cieszę się, ilekroć zaczynasz rozmowę ze Mną. Poza tym zauważam postęp, jaki poczyniłeś od czasu, gdy postanowiłeś żyć w Mojej Obecności. Nie niepokój się i nie bądź zaskoczony, jeśli nagle zdasz sobie sprawę, że błądzisz gdzieś myślami. Żyjesz w świecie opanowanym przez siły dążące do tego, aby cię rozpraszać. Ilekroć pokonujesz przeszkodę utrudniającą rozmowę ze Mną, odnosisz zwycięstwo. Ciesz się tymi drobnymi triumfami, a ich blask będzie coraz bardziej rozświetlać twoje dni. 
Rz 8,33-34; Hbr 4,I4-16

Ewangelia 
(Mt 5,1-12a) 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto Słowo Boże