19 stycznia 2018

Słowo na dziś

23 CZERWCA
NIECH MOJA MIŁOŚĆ PRZEPŁYWA PRZEZ CIEBIE WARTKIM STRUMIENIEM, zmywając strach i zwątpienie. Chcąc okazać Mi zaufanie, musisz uwzględniać Mnie, obmyślając drogę z tej czy innej sytuacji. Ponieważ obiecałem ci swą nieustanna Obecność, możesz mieć pewność, że nigdy nie stawisz niczemu czoła w pojedynkę. Moje dzieci wychowują się na prawdzie o tym, że jestem stałe przy nich, lecz mimo wszystko błądzą jak we mgle, nieświadome Mojej kochającej Obecności. Jakże Mnie to zasmuca! Gdy wędrujesz ze Mną przez swoje dni i zdajesz się na Mnie z ufnością ,koisz Moje obolałe serce, ilekroć twoje myśli zaczynają błądzić, łagodnie skieruj je w Moją stronę. Tym, na czym Mi najbardziej zależy podczas naszej wspólnej wędrówki, jest wytrwałość, nie doskonałość
Ps 52,10;Pwt 31,6; Ef 4,30

Ewangelia
(Mt 6, 24-34)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy".
Oto Słowo Boże

22 CZERWCA
PODZIĘKUJ MI za wszystko, co cię trapi. Jesteś na granicy buntu, niebezpiecznie bliski tego, aby pogrozić Mi pięścią. Czujesz pokusę, aby odrobinę ponarzekać na to, jak cię traktuje. Ale gdy przekroczysz te linie, potoki gniewu i żalu nad samym sobą mogą cię ponieść w nieznane. Najlepsza forma ochrony przed tym błędem jest dziękczynienie. Nie możesz Mi dziękować i przeklinać Mnie jednocześnie. Dziękowanie Mi za próby może z początku wydać się niezręczne. Ale jeśli wytrwasz, wypowiedzenie w wierze słowa wdzięczności w końcu odmienia twoje serce. Wdzięczność otwiera ci oczy na Moją obecność, która usuwa twoje problemy w cień
Ps 116,17;Flp 4,4-6

21 CZERWCA
TRWAJ PRZY MNIE CIERPLIWIE, a Ja będę cię błogosławił. Nie przebiegaj do Mnie z umysłem udręczonym świadomością uciekającego czasu. Ja bytuje poza czasem- jestem Ten, Który jest, Który był i Który przychodzi. Dla ciebie czas stanowi formę ochrony; jesteś wątłą istota, która nie poradziłaby sobie z życiem, gdyby nie było ono podzielone na dwudziestoczterogodzinne odcinki. Ale czas bywa też tyranem, niestrudzenie tykając w twojej głowie. Naucz się nad nim panować w przeciwnym razie to on będzie panował nad tobą. Chodź jesteś uzależniony od czasu, staraj się ze Mną spotkać poza jego granicami. Gdy skupisz się na Mojej Obecności, ograniczenia czasowe i czekające cię zadania staną się nieistotne. Będę cię błogosławił i strzegł rozpromieniając nad tobą Moje oblicze i dając ci pokój
Mi 7,7;Ap 1,8; Lb 6,24-26

20 CZERWCA
MÓWIĘ DO CIEBIE NIEUSTANNIE.W Mojej naturze leży przemawianie do ludzi, chodź nie zawsze czynie to za pomocą słów. Codziennie rozświetlam niebo cudownym zachodem słońca. Mówię poprzez twarze i głosy bliskich ci osób. Głaszcze cie delikatnie wiatrem, który cie odświeża i zachwyca. Przemawiam łagodnym głosem, który dociera do najgłębszych zakamarków twojej duszy, gdzie stale mieszkam. Możesz znaleźć Mnie w każdym momencie, jeśli masz oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Poproś Mojego Ducha, aby wyostrzył twój duchowy wzrok i słuch. Raduje sie, ilekroć odkrywasz Moją Obecność. Szukaj Mnie i nasłuchuj Mojego głosu w codziennych chwilach ciszy. Z czasem będziesz Mnie odnajdywał coraz częściej. Będziesz Mnie szukać i znajdziesz Mnie, albowiem będziesz Mnie szukać z całego serca
Ps 8,2-5;Ps 19,2-3;I Kor 6,19 ;JR 29,13

Ewangelia
(Mt 6, 1-6. 16-18)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".
Oto Słowo Bożę

19 CZERWCA
JESTEM MOCNYM FUNDAMENTEM, na którym możesz tańczyć, śpiewać i radować się Moją Obecnością. Oto, do czego cie wzywam. To wzniosłe i święte powołanie; przyjmij je niczym cenny dar. Gdy Mnie sławisz i radujesz się Mną, spełniasz misje, która ma o wiele większe znaczenie niż uporządkowane i dobrze zorganizowane życie. Przestań usilnie się starać wszystko kontrolować-to niewykonalne zadanie, na które niepotrzebnie tracisz swoją cenna energię. Każde ze swoich dzieci prowadzę inna drogą. Oto dlaczego słuchanie Mnie jest tak ważne dla twojego dobrostanu. Pozwól, że przygotuje cie na nadchodzący dzień i wskaże właściwy kierunek. Jestem z tobą bez przerwy, wiec nie pozwól, aby sparaliżował cie strach. Chodź idzie za tobą krok w krok, nie może wyrządzić ci żadnej krzywdy, dopóki mocno trzymasz Moja dłoń. Patrz na Mnie, ciesząc się Pokojem Mojej Obecności
Ps 5,12;EF 3,20-21;Jud 24-25; Joz1,5

18 CZERWCA
JESTEŚ MOIM UKOCHANYM DZIECKIEM. Wybrałem cię przed założeniem świata, abyś szedł ze Mną ścieżką, która wytyczyłem specjalnie dla ciebie. Zamiast próbować przejrzeć Moje względem ciebie plany, skupiaj się na dotrzymywaniu Mi kroku. Jeśli wierzysz, że Moje plany są pełne pokoju a nie zguby, możesz się odprężyć i cieszyć chwilą bieżącą. Twoja nadzieja i przyszłość mają swoje źródło w niebie, gdzie czeka cię wieczna błogość. Żadna Siła nie może odebrać ci twojego dziedzictwa na które składają się niewyobrażalne bogactwa i niepojęte szczęście. Czasem daje ci przedsmak tej chwalebnej przyszłości, aby cię zachęcić i pobudzić do działania. Jednak twoim głównym celem powinna być bliskość ze Mną. Tempo które wyznaczam, sprzyja twoim potrzebom i realizacji Moich celów
Ef 1,4;Prz 16,9;JR 29,11;Ef 1,13-14

Ewangelia
(Mt 5, 38-42)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie".
Oto Słowo Bożę

17 CZERWCA
NAUCZ SIĘ ŚMIAĆ z samego siebie. Nie traktuj siebie i swojej sytuacji zbyt powarzenie. Odpręż się i wiedz, że jestem Emanuel, Bóg z tobą. Gdy twoim największym pragnieniem jest wypełnianie Mojej woli, życie nie wydaje się już takie groźne. Przestań usiłować mieć nadzór nad Moimi zadaniami-sprawami, które są poza twoją kontrolą. Znajdź wolność, akceptując własne ograniczenia. Śmiech sprawia, że twoje brzemię staje się lżejsze, a serce unosi się w niebiańskie krainy. Radosne tony wzlatują w przestworza i łącza się z anielskimi pieśniami pochwalnymi. Raduje się, słysząc śmiech swoich dzieci-tak jak każdy rodzic. Przepełnia Mnie radość, gdy widzę, że ufasz Mi na tyle, by móc beztrosko cieszyć się życiem. Zrzuć ze swoich barków ciężar ziemskich spraw, które odbierają ci Radość Mojej Obecności. Lepiej weś na siebie Moje jarzmo i ucz się ode Mnie. Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie
Prz 17,22;Prz 31,25;Mt 1,2;Mt 11,28-30

16 CZERWCA
ZOSTAŃ ZE MNĄ NA DRODZE DOBRA. Wiele głosów domaga się twojej uwagi i próbuje skierować cie na inna ścieżkę. Ale wezwałem cie do tego, abyś szedł blisko Mnie, nasiąkając Moją Obecnością i trwając w Moim Pokoju. To Mój wyjątkowy plan na twoje życie, który powziąłem jeszcze przed powstaniem świata. Każde z Moich dzieci wezwałem do pójścia inna ścieżka, wyznaczoną wyłącznie dla niego. Nie daj się nikomu przekonać, że jego droga jest jedynym słusznym wyborem. I pilnuj się, aby nie wychwalać własnej ścieżki, twierdząc, że jest lepsza niż inne. Pragnę, abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i szedł ze Mną w pokorze-wszędzie tam gdzie cie poprowadzę Ef 2,10;MI 6,8

15 CZERWCA
GDY PRZYCHODZISZ DO MNIE skupiony i ufny, dodaje ci sił. Potrzebujesz otuliny ciszy, aby wpatrywać się w to, co niewidzialne. Ponieważ jestem niewidzialny, nie możesz pozwolić, aby twoje myślenie zdominowały zmysły. Przekleństwem dzisiejszych czasów jest nadmiar zmysłowych bodźców, przeszkadzający w postrzeganiu niewidzialnego świata. Jednak widzialny świat także obwieszcza moją chwale tym, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Jeśli chcesz być jednym z nich, powinieneś koniecznie spędzić czas ze Mną sam na sam. Chodzi o to, abyś był świadom tego, co niewidzialne, chociaż żyjesz w widzialnym świecie
2 Kor 4,18;Iz 6,3;Ps130,5

Ewangelia
(Mt 5, 27-32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa".
Oto Słowo Boże

14 CZERWCA
UKOCHAŁEM CIE odwieczna Miłością. Znałem cie, jeszcze zanim powstał czas. Długie lata pływałeś w morzu bezsensu, szukając Miłości i nadziei. Przez cały ten czas podążałem za tobą i marzyłem o tym, aby ze współczuciem wziąć cie w ramiona. Gdy nadszedł właściwy moment, objawiłem ci swoje oblicze. Wydobyłem cie z morza rozpaczy i złożyłem na stabilnym gruncie. Czasem czujesz sie nagi-wystawiony na działanie Światła Mojej Obecności, w którym nic się nie ukryje. Jednak przyodziałem, cię w szatę z gronostajów-Mój płaszcz sprawiedliwości. Śpiewam ci miłosna pieśń, która nie ma początku ani końca. Tchnąłem sens w twój umysł i harmonię w twoje serce. Śpiewaj Moją pieśń wraz ze Mną. Razem będziemy wydobywać innych z ciemności i powoływać do Mojego cudownego Światła
Jr 31,3; Iz 61,10;P 2,9

Ewangelia
(Mt 5, 20-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza".
Oto Słowo Boże

13 CZERWCA
TWORZE w tobie nowe dzieło rwący strumień Radości, wody rozlewają sie na życie innych. Nie traktuj tej Radości jako własnej i nie próbuj się nią szczycić. Obserwuj z zachwytem, jak Mój Duch przepływa przez ciebie i błogosławi innym. Stań się spiżarnią pełną Jego owoców. Twoją rolą jest żyć blisko Mnie i poddawać sie wszystkim Moim działaniom. Nie próbuj zapanować nad Duchem, który przez ciebie przepływa. Po prostu skupiaj się na Mnie w każdej chwili naszej wspólnej podróży przez dzisiejszy dzień. Ciesz się Moją Obecnością, która napełnia cię Miłością, Radością i Pokojem.
J 3,8; Ga 5,22

Ewangelia
(Mt 5, 17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".
Oto Słowo Boże

12 CZERWCA
CHCE CI POMOC przemierzyć ten dzień. Istnieje wiele możliwych ścieżek, którymi możesz pójść, zanim wieczorem położysz się spać. Zwracaj baczna uwagę na liczne rozwidlenia i nie zapominaj o Mojej Obecności. Przemierzysz ten dzień w taki albo inny sposób. Możesz jęczeć i narzekać ,powłóczyć nogami i potykać się co kilka kroków. Dobrniesz w ten sposób do wieczora, ale jest lepszy sposób; możesz iść ze Mną ścieżką Pokoju, wspierając się na Mnie, gdy tylko potrzebujesz. Wciąż będziesz napotykał trudności, ale stawisz im pewnie czoła, polegając na Mojej siłę. Podziękuj Mi za każdy problem, z którym musisz sie mierzyć, i patrz, jak przemieniam próby w błogosławieństwo
I Kor 10,10;Lk 1,79

Ewangelia
(Mt 5, 13-16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".
Oto Słowo Bożę

11 Czerwca
Mniej ufność i się nie lękaj, bo jestem twoja Mocą i pieśnią. Nie marnuj swoich sił na strach .Spożytkuj je na to, aby Mi ufać i śpiewać Moja Pieśń. Walka o panowanie nad twoim umysłem jest zacięta ,a lata trosk uczyniły cię podatnym na ataki wroga. Musisz więc czujnie strzec swoich myśli. Nie gardź swoją słabością :wykorzystuje ją, aby przyciągnąć cię do siebie. To, że nieustannie Mnie potrzebujesz, rodzi między nami wielką bliskość, która jest warta wszystkich twoich wysiłków .Nie jesteś sam w walce o swój umysł. Mój Duch, które w tobie mieszka, jest zawsze gotów ci pomoc w twoich zmaganiach. Poproś Go, aby panował nad twoim umysłem;On obdarza cię Życiem i Pokój
Iz 12,2;Rz 8,6

Ewangelia
"Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was".
Oto Słowo Bożę

10 CZERWCA
ODPOCZNIJ WE MNIE, MOJE DZIECKO. Niech twój umysł odetchnie od planowania i przewidywania. Nieustannie się módl, prosząc Mojego Ducha, aby panował nad wszystkim, co się dziś wydarzy. Pamiętaj, że podróżujesz w Moim towarzystwie. Usiłując zajrzeć w przyszłość i przygotować się na każdą ewentualność, ignorujesz swojego nieodłącznego Towarzysza, który cały czas ci pomaga .Wpatrujesz się w dal z niepokojem i nawet nie czujesz, jak mocno ściskam twoją rękę. To takie niemądre, Moje dziecko !Pamięć o Mnie jest twoim codziennym obowiązkiem. Nigdy nie zapominaj o Mojej Obecności przy tobie. Dzięki temu będziesz odpoczywać we Mnie przez cały dzień, co dzień.
1TES 5;17; PS 62,6

Ewangelia
(Mk 3, 20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".
Oto Słowo Boże

9 CZERWCA
STARAJ SIĘ ŻYĆ W MOJEJ MIŁOŚCI, która zakrywa wiele grzechów-zarówno twoich, jak i cudzych. Noś Moją Miłość niczym świetlisty płaszcz okrywający całe ciało. Nie lękaj sie, gdyż doskonała Miłość usuwa lek. Spogląda na innych przez soczewki Miłości; patrz na nich z Mojej perspektywy. Dzięki temu będziesz kroczył w Świetle i sprawisz Mi przyjemność. Chce, aby Ciało wierzących jaśniało Blaskiem Mojej Obecności. Smucę sie ,gdy sfera mroku pochłania Moje miłosne Światło. Wróć do Mnie, Jam jest Pierwotną Miłością! Wpatruj się we Mnie w splendorze Mojej świętości, a Moja Miłość ponownie opromieni cie swoim Blaskiem
I P 4,8; I J 4,18;Ap 2,4

Ewangelia
(Łk 2, 41-51)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca"? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Oto Słowo Bożę

8 CZERWCA
CHCE CIĘ MIEĆ CAŁEGO, PRZEPEŁNIONEGO ŚWIATŁEM MOJEJ OBECNOŚCI. Poświeciłem dla ciebie wszystko, stając się człowiekiem, umarłem za twoje grzechy i zmartwychwstałem. Niczego przede Mną nie ukrywaj. Pozwól, aby Światło Mojej Miłości opromieniło twoje najbardziej sekretne myśli. Każdą twoją myśl mogę oczyścić i wyprowadzić z mroku. Wiem o tobie wszystko, o wiele więcej niż ty sam. Jednak powstrzymuje sie przed udzieleniem ci pomocy i czekam, aż sam Mnie o to poprosisz. Wyobraź sobie, jak wielkiej wymaga to powściągliwości, skoro dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Szukaj Mojego Oblicza z pojętnym duchem. Przyjdź do Mnie z dziękczynieniem i pragnieniem wewnętrznych zmian.
Mt 28,18;Ps 100,4

Ewangelia
(J 19, 31-37)
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: "Kość jego nie będzie złamana". I znowu w innym miejscu mówi Pismo: "Będą patrzeć na Tego, którego przebili".
Oto Słowo Bożę

7 CZERWCA
SPOWIJAM CIE CAŁEGO kokonem Światła. Moja Obecność przy tobie jest pewna, bez względu na to czy jesteś świadom. Twoja świadomość może blokować wiele rzeczy, ale głównym winowajca jest zatroskanie. Moje dzieci często traktują zmartwienia jako nieunikniona cześć życia. Jednak prawda jest taka, że troski są przejawem braku wiary; to coś czego nie znoszę. Kto sprawuje władzę nad twoim życiem ?Ty? Jeśli tak, to masz poważny powód do zmartwienia. Jeśli to ja trzymam stery, zatroskanie nie tylko nie ma sensu, ale wręcz przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Gdy zaczynasz sie czymś niepokoić, powierz Mi swój kłopot. Odsuń sie nieco i skup na Mnie Albo sam rozwiąże twój problem, albo pokaże ci, jak możesz sobie z nim poradzić. Na tym świecie będziesz miał problem, ale nie wolno ci tracić Mnie z oczu
Lk 12,22-31;J 16,33

Ewangelia
(Mk 12, 28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Oto Słowo Bożę

6 CZERWCA
SZUKAJ MOJEGO OBLICZA, a znajdziesz zaspokojenie swoich najgłębszych pragnień. Moj świat jest pełen piękna, które ma przywodzić na myśl Mnie i przypominać o Mojej stałej Obecności. Ziemia nieustannie obwieszcza Moją chwale tym, którzy maja oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Zanim zacząłeś Mnie intensywnie szukać, twój umysł spowijały ciemności. Postanowiłem napełnić cię Moim światłem, abyś mógł być latarnią dla innych. Jednak nie ma tu miejsca na dumę ;twoją rolą jest odbijanie światła Mojej Chwały. To Ja jestem panem.
Ps 105,4;Ps 19,2-3:Iz 60,2

EWangelia
(Mk 12, 18-27)
Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: "Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę". Jezus im rzekł: "Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie".
Oto Słowo Bożę

5 CZERWCA
PAMIĘTAJ, ŻE ŻYJESZ w zepsutym świecie-w świecie chorym, skażonym grzechem. Frustracja i porażki często są wynikiem dążenia do doskonałości juz na ziemi A przecież w tym świecie nie ma nic doskonałego oprócz Mnie. To dlatego nasza bliskość zaspokaja twoje głębokie pragnienie i napełnia cię radością. Tęsknotę za doskonałością zasiałem w każdym ludzkim sercu. To dobre pragnienie, które tylko Ja mogę zaspokoić. Jednak wiele z Moich dzieci szuka tego spełnienia w innych ludziach oraz ziemskich przyjemnościach i osiągnięciach. W ten sposób tworzą sobie bożki, którym oddają pokłon. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Uczyń Mnie najgłębsza potrzebą swojego serca. Pozwól Mi zaspokajać twoje pragnienie doskonałości.
Wj 20,3;Ps 37,4

Ewangelia
(Mk 12, 13-17)
Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?" Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: "Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć". Przynieśli, a On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli Mu: "Cezara". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga". I byli pełni podziwu dla Niego.
Oto Słowo Boże

4 CZERWCA
TRAKTUJ TRUDNE CHWILE jako okazję do tego, aby okazać Mi swoje zaufanie. Ze Mną u swojego boku i Moim Duchem w sercu jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Gdy ścieżka przed tobą jest najeżona przeszkodami, uważaj, aby nie oceniać poziomu swoich sił pod kątem czekających cię wyzwań. Beze Mnie nie pokonałbyś nawet pierwszej przeszkody! Gdy czeka cię trudny dzień, złap Mnie mocno za rękę i pozostawaj ze Mną w bliskim kontakcie. Niech wdzięczność i zaufanie przesycą twoje myśli i słowa. Bez względu na to, jakie problemy przyniesie dzień, zachowam cię w pokoju, jeśli nie będziesz się ode Mnie oddalał.
JK 1,2;FLP 4,13;lZ 26,3

Ewangelia
(Mk 12, 1-12)
Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: "Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „Uszanują mojego syna”. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.
Oto Słowo Bożę

3 CZERWCA
CHCE STANOWIĆ CENTRUM całej twojej istoty. Gdy intensywnie o Mnie myślisz, Mój Pokój zajmuje miejsce twoich leków i trosk. Te wrogie siły otoczą cie ciasnym kręgiem, szukając wejścia, więc musisz zachowywać czujność. Niech ufność i wdzięczność stoją na straży, odpędzając od ciebie strach. W mojej miłości, która nieustannie roztacza nad sobą swój blask, nie ma leku. Trwaj w ciszy w Moim miłosnym Świetle, a Ja będę cię napełniać Moim promiennym Pokojem. Skieruj wszystkie swoje siły na to, aby Mnie kochać i Mi ufać
2 Tes 3,26;I J4,18

Ewangelia
(Mk 2, 23 – 3, 6)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im odpowiedział: "Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu". Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto Słowo Boże

2 CZERWIEC
ODPOCZNIJ W MOJEJ KOJĄCEJ, świętej Obecności. Zatrzymaj sie, a Ja będę przemieniał twój umysł i serce. Porzuć troski i zmartwienia, aby przyjąć Mój Pokój. Zatrzymaj sie we Mnie uznaj Boga. Nie bądź jak faryzeusze, którzy mnożyli przepisy, tworząc własne pojęcie pobożności. Faryzeusze byli tak pochłonięci własnymi przykazaniami, że stracili z oczu Mnie. Nawet w dzisiejszych czasach wymyślone przez człowieka zasady dotyczące chrześcijańskiego życia zniewalają wielu wierzących. Zasady te koncentrują się na uczynkach, a nie na Mnie. Jeśli chcesz stać sie podobny do Mnie, musisz Mnie dogłębnie poznać. W tym celu powinieneś spędzać ze Mną czas sam na sam. Odpręż się, zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga
Ps 46,11;J 3,2

Ewangelia
(Mk 11, 27-33)
Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: "Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?" Jezus im odpowiedział: "Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi". Oni zastanawiali się między sobą: "Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: "Nie wiemy". Jezus im rzekł: "Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię".
Oto Słowo Boże