2 sierpnia 2017

Główna

Paweł Janik

Fryzjer, montażysta audio-wizualny, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą jako instruktor tańca Breakdance. Współtwórca projektu Breakfilaktyka oraz Górska Bitwa. Kocha podróżować, poznawać nowych ludzi. Ma wielkie serce i determinację do tego aby nieść pomoc tam, gdzie jej naprawdę brakuje.

Marcin Gurgul

mgr Wychowania Fizycznego, instruktor odnowy biologicznej, pracuje w zawodzie jako masażysta. Jego pasją od najmłodszych lat jest hokej. W każdej wolnej chwili organizuje wycieczki wysokogórskie, spędzając aktywnie czas ze znajomymi starając się ukazać wszystkim, że sport i aktywność fizyczna jest sposobem na uniknięcie problemów związanych z zagrożeniami uzależnień oraz daje ogromną radość w spełnianiu wyznaczonych przez siebie celów.

Marek Czarnecki

Tata dwóch wspaniałych córek Amelii i Zuzanny. Ukończył studium Prawa i Administracji w Nowym Sączu. Następnie studia National-Louis University oraz Akademii Krakowskiej na kierunku Politologia. Obecnie kończy studia podyplomowe w Tarnowskiej Szkole Wyższej na kierunku Profilaktyka i Resocjalizacja. Ma wielkie serce i przede wszystkim ogromną chęć do tego, aby nieść ludziom pomoc wszelkiego rodzaju.

Damian Sobolewski

mgr Wychowania Fizycznego realizujący się w życiu dzięki swojej pasji, jaką jest taniec Break Dance, który po wielu latach okazał się być jednym ze środków pomocy dla innych w celu profilaktycznym i zapobiegawczym przed światem uzależnień. Kocha pomagać innym, a wszelkie doświadczenia życiowe, które nie zawsze,  mogły by być zaliczane do najprzyjemniejszych potrafi wykorzystać do tego, aby nieść ludziom nadzieję i wiarę w to, że można żyć naprawdę w bardzo wartościowy sposób.

Tomasz Majchrzak

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Wychowanie Fizyczne. Obecnie pracuje jako ratownik WOPR, a w okresie zimowym jako instruktor narciarstwa. Od najmłodszych lat jest zawodnikiem hokejowej drużyny KTH Krynica. Po spotkaniu z Żywym Bogiem jego punkt widzenia na świat diametralnie uległ zmianie. Pragnie pomagać innym i dzięki temu jest jedną z osób które przyczyniły się do założenia fundacji Dla Wszystkich.

Nasz flagowy projekt, którego celem jest ostrzeżenie młodzieży przed niebezpieczeństwami współczesnego świata, takimi jak nałogi czy konflikty z prawem

Historia naszej grupy tanecznej, z której wywodzi się nasza inicjatywa

Międzynarodowy konkurs Breakdance, którego jesteśmy organizatorami.

Nasz najnowszy projekty pokazujący, że Ewangelia jest najlepszą odpowiedzią na problemy współczesnego świata

Zajęcia taneczne Break Dance, aranżacja międzynarodowych turniejów tanecznych, wymiany obozowe oraz organizowanie wielu wycieczek w kraju i za granicą dla dzieci i młodzieży, rozkręcanie darmowych eventów dla krynickich kuracjuszy oraz realizacja projektów profilaktycznych przyczyniły się do zainicjowania pomysłu na założenie fundacji ,, Dla Wszystkich",  której głównymi celami są m.in:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
 • Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne i pro-społeczne,
 • Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym,
 • Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Działalność charytatywna,
 • Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji i wychowania,
 • Działalność na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania kultury,
 • Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • Wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach,
 • Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 • Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Organizacja wydarzeń artystycznych, wspierających cele fundacji,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych, oraz szerzenie wiedzy religijnej.
 • Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, przedstawień, wystaw, festiwali i warsztatów, imprez artystycznych w kraju i za granicą, których problematyka pozostaje w związku z celami Fundacji,
 • Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, , pikników, zjazdów, a także rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych, pielgrzymek oraz innych form przekazywania wiedzy;

"A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża

rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,

który został nam dany"

Rz, 5;5